Фригийска гама

Фригийската гама е един от ладовете на основната (първичната) седемтонална (хептатонична) гама, която може да се построи със следните интервали между нотите: ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1.

Един пример на тази гама е Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре. Този пример е показан по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Фригийска гама в нотно писмо

Фригийска гама в таблатура за китара

Фригийската гама е третият лад на стандартната мажорна гама и петият лад на натуралната минорна гама.

Фригийската гама е "основна" седемтонална гама (първична; heptonia prima), защото интервалите между всеки две съседни ноти са равни или на един полутон, или на два полутона и защото двата интервала от един полутон са разпределени възможно най-добре (ако тръгнем от първия интервал от един полутон между Ми и Фа нагоре ще намерим три интервала от по два полутона – между Фа и Сол, Сол и Ла и Ла и Си – преди да стигнем до втория интервал от един полутон между Си и До; ако тръгнем в обратната посока от интервала от един полутон между Фа и Ми ще срещнем два интервала от по два полутона – между Ми и Ре и Ре и До – преди да стигнем пак то интервала от един полутон между Си и До).

Ладове на фригийската гама

Следното са ладовете на фригийската гама.

  Фригийски, с интервали ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре в примера по-горе).

 1. Лидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, 1, ½ (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре Ми).
 2. Миксолидийски, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа).
 3. Еолийски, също така наречен натурален минорен или мелодичен низходящ минорен, с интервали 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол).
 4. Локрийски, с интервали ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла).
 5. Йонийски или мажорен, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си).
 6. Дорийски, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До).

Тризвучия във фригийската гама

Следното са често срещани акорди от три ноти във фригийската гама.

Акорди от четири ноти във фригийската гама

Следните септакорди могат да бъдат построени с нотите на фригийската гама.

 • Върху първата нота: минорен септакорд (например Emin7, който се състои от Ми, Сол, Си и Ре).
 • Върху втората нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми).
 • Върху третата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа).
 • Върху четвъртата нота: минорен септакорд (Amin7 = Ла, До, Ми, Сол).
 • Върху петата нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла).
 • Върху шестата нота: мажорен септакорд (Cmaj7 = До, Ми, Сол, Си).
 • Върху седмата нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До).

Интервали във фригийската гама

Фригийската гама се състои от следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.