Компресиране на един сигнал с DC амплитуда

Качено от mic на Fri, 10/29/2021 - 19:55

Забелязах едно съобщение на Twitter преди ден за преработването на динамиката на сигнали с DC (постоянна) амплитуда. Не мислех, че амплитудата DC е важна, защото за един компресор не е важно дали сигналът е симетричен. Атакува и двете страни на сигнала с една и съща промяна в амплитудата при компресирането.

Оказа се, че амплитудата DC е важна, но не много.

Една проста вълна с амплитуда DC

Ето една проста вълна с малка амплитуда DC. Това е синусоидата с честота 200 Hz при пробната честота 44.1 kHz. Хоризонталната ос показва първите 300 проби. Вертикалната ос показва амплитудата на вълната.

Проста синусоида с малко амплитуда DC

Допълнителната амплитуда DC е 0.2. Вълната не е симетрична спрямо хоризонталната ос. Повече от вълната е отгоре и вълната се колебае между -0.8 и 1.2. Една симетрична вълна – без амплитуда DC – ще се колебае между -1 и 1.

Намиране на амплитудата на тази вълна

Един компресор трябва да знае амплитудата на вълната за да може, ако трябва, да я промени.

Пускаме тази вълна през частта на компресора, която намира амплитудата (през едно преобразуване на Хилбърт и още малко изчисления).

Ето получената амплитуда. Хоризонталната ос пак показва пробите, но махнахме номерата на пробите, защото преобразуването на Хилбърт премества сигнала и номерата на пробите ще бъдат объркващи.

Амплитуда на една проста вълна с амплитуда DC, както е изчислена от компресора

Очаквахме тази амплитуда да е постоянна, защото това е просто една синусоида. Амплитудата обаче се колебае.

Ето пък амплитудата, намерена със същия компресор, на една проста вълна без допълнителна амплитуда DC.

Амплитуда на една проста вълна без амплитуда DC, както е изчислена от компресора

Амплитудата на една проста вълна, както е изчислена от компресора, е горе-долу постоянна. Колебае се (преобразуването на Хилбърт не е перфектно), но по-малко отколкото когато има амплитуда DC.

Какво означава това?

Какво означава това? Не много, всъщност.

Намерената амплитуда се колебае със същата честота, както оригиналната вълна. Тази честота е 200 Hz или веднъж на 5 милисекунди. Може би трябва да внимаваме с компресорите, които работят много бързо. Ако един компресор променя амплитудата по-бързо, отколкото е движението на самата вълна, ще въведе дисторшън.

Повечето компресори обаче са много по-бавни. Даже и при компресорите с много бърза атака, все още има отпускане. Така, въпреки че колебанието в амплитудата, в зависимост от прага на компресиране, може да накара компресора непрекъснато да минава от атака към отпускане и обратно, промените в амплитудата от компресора няма да са достатъчно бързи да изкривят сигнала.

А и това е при 200 Hz. При по-високи честоти ще е още по-трудно да се получи дисторшън.

Накрая, един компресор винаги може да се направи такъв, че да компенсира за амплитудата DC. Това е лесно.

Разбира се, трябва да видим какво става при по-сложните сигнали с DC. Може би амплитудата DC е по-важна тогава.

автори: mic

Comments

Току що се сетих, че това е една много малка част от проблема. Има няколко причини за това, че един сложен сигнал не е симетричен. DC е само една. Как самите честоти и техните фази си влияят е друга. Фактът, че някои записи, като вокалите, не са симетрични, просто защото винаги трябва да издишваме когато пеем, е друга. DC обикновено е постоянна, което означава че е лесен проблем за решаване. Другите причини не са и решаването на тези проблеми е доста по-сложно (например, фазов ротатор). Може би ще трябва да погледнем и тези някога.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.