Компресиране на един сигнал с променлива амплитуда DC

Качено от mic на Wed, 11/10/2021 - 10:28

Миналата седмица пробвах как един компресор ще изчисли амплитудата на една вълна, ако вълната имаше постоянна амплитуда (DC). Изчислената амплитуда се колебаеше. Размера на самото колебание беше равен на амплитудата DC. Това не беше толкова важно, защото честотата на колебанието беше честотата на самата вълна – прекалена бърза за повечето компресори.

Но този пример беше опростен, защото използвах постоянна амплитуда DC. На практика, когато една вълна не е симетрична, изместването нагоре или надолу не е винаги постоянно с времето. Това изместване може да се получи от самото комбиниране на честотите в един сложен сигнал или пък може да се получи заради нещо друго, като например фактът, че пеем само когато издишваме, а не когато вдишваме.

Така, ето същия експеримент, но с променлива амплитуда DC.

Една проста вълна с променлива амплитуда DC

Ето една прост вълна с променлива амплитуда DC. Както в предишната статия, това е синусоидата с честота 200 Hz, с пробна честота 44.1 kHz. Хоризонталната ос показва първите 300 проби. Вертикалната ос показва амплитудата на вълната.

Проста синусоида с малко променлива амплитуда DC

Допълнителната амплитуда DC е друга синусоида, с честота 20 Hz и амплитуда 0.2. Нищо особено не става в началото, защото и двете синусоиди започват с 0. С увеличаването на амплитудата DC, вълната започва да се измества нагоре.

Амплитудата на тази вълна

Ето амплитудата на вълната по-горе, изчислена с преобразуването на Хилбърт, така, както може да направи един компресор.

Пак, хоризонталната ос показва пробите, но тъй като преобразуването на Хилбърт измества сигнала, махнахме числата на пробите.

Амплитуда на една проста вълна с променлива амплитуда DC, изчислена от един компресор

Както в предишната статия, тази амплитуда се колебае, но тук колебанието не е добре оформено. Даже става по-неоформено ако променим фазата на колебанието DC на нещо, което не е нула.

Интересното е, че промяната в амплитудата пак е прекалено бърза за да влияе на повечето от компресорите.

Мога да си представя по-езотерични вълни и има хора, които със сигурност създават такива. Тези вълни могат да имат по-големи колебания в амплитудата DC. Трудно ми е да си представя обаче, че несиметричните характеристики на вълните влияят толкова на един компресор.

автори: mic

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.