Повишена шеста

Повишената шеста е интервал от десет полутона.

Интервалът между До и Ла диез например е повишена шеста, тъй като съдържа десет полутона.

В по-често срещаните гами, като например стандартните мажорни гами и натурални минорни гами, интервала между първата нота в гамата и шестата нота в гамата е равен или на осем полутона или на девет полутона. Тези често срещани интервали се наричат съответно минорна шеста и мажорна шеста. Повишената шеста е "повишена" понеже е с един полутон по-голяма от мажорната шеста. Повишената шеста е "шеста" ако е интервал между първата и шестата нота в гамата (или, по-общо, между две ноти, между които има четири други ноти).

По принцип, повишената шеста е равна на минорната седма. И двата интервала се състоят от десет полутона. Като термин обаче повишената шеста е интервал между първата и шестата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има четири други ноти), а понижената седма е интервал между първата и седмата нота в една гама (или по-общо между две ноти, между които има пет други ноти).

Един пример на гама, в която има повишена шеста, е един от ладовете на минорната циганска гама. Пример на шестия лад на тази гама е Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре диез, Ми и интервала между Фа и Ре диез е равен на десет полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.