Orinj Ехо

Orinj версия 7.0.0

Orinj Ехо е един ефект, който взима входния сигнал и го повтаря няколко пъти. Всяко следващо повторение е забавено и затихнало – идва по-късно от предишното повторение и с по-малка амплитуда. В това ехо, забавянето между всеки две последователно повторения е едно и също. Затихването между всеки две последователно повторения също е едно и също.

Ефектът Orinj Ехо е много подобен на ефекта Orinj Дилей, но позволява няколко повторения на сигнала. Ефектът Orinj Дилей създава само едно повторение на сигнала. По същество, ефектът Orinj Echo е един ефект дилей с обратна връзка.

Пример на ехото в Orinj

Следното музикално парче съдържа три повторения на едно соло на електрическа китара. Първото повторение е както е записано, без ехо. Второто повторение използва едно кратко ехо с пет повторения, със забавяне от 120 ms и 180 ms и затихване от 60% и 40% съответно в левия и десния канал. Третото повторение използва едно по-дълго ехо с 10 повторения, със забавяне от 480 ms и 720 ms и затихване от 60% и 40% съответно в левия и десния канал.

Щракни за да чуеш този пример с ехо.

Свири примера с ехото

Работа с ехото в Orinj

Ехото може да бъде приложено към пистите, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Ехо (Orinj Echo) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Ехо (Orinj Echo) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорецът за Orinj Ехо

Когато този прозорец се покаже, ефектът Orinj Ехо е добавен. Настрои параметрите на ехото, които са описани по-долу, в прозореца и щракни на Close.

Параметри на Orinj Ехо

Виж Orinj Ефекти за обяснения за контролите заглавие (Title), писта (Track), предопределени настройки (Presets), подминаване (Bypass), and заключване на каналите (Lock channels). Останалите контроли на ефекта Orinj Ехо са описани тук:

 • Забавяне в левия канал (Left channel delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето между оригиналния сигнал и първото повторение на сигнала на ехото в левия канал. Същата стойност ще се използва и за забавянето между първото и второто повторение в ехото, второто и третото повторение в ехото и така нататък. Стойността на забавянето е в милисекунди (ms) и може да бъде между 0 ms и 1000 ms (1 секунда).
 • Затихване в левия канал (Left channel decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на ехото. Затихването е амплитудата на първото повторение като процент от амплитудата на оригиналния сигнал. Същото затихване ще се използва като отношението между амплитудите на второто и първото повторение на сигнала на ехото, отношението между амплитудите на третото и второто повторение на сигнала на ехото и така нататък. Затихването е между 0% и 100%, къде 100% означава, че няма затихване (първото и всяко останало повторение на сигнала на ехото е със същата амплитуда, както амплитудата на оригиналния сигнал) и 0% означава, че затихването е пълно (амплитудата на първото и всяко останало повторение на сигнала на ехото е нула).
 • Обърни левия сигнал (Left channel invert): Щракни на тази кутия за да обърнеш фазата на сигнала на ехото в левия канал (обърни сигнала отгоре надолу). Обръщането на фазата може да произведе интересни ефекти при определени други настройки.
 • Забавяне в десния канал (Right channel delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето между оригиналния сигнал и първото повторение на сигнала на ехото (и между всеки две съседни повторения на ехото) в десния канал. Тези контроли работят по същия начин, както контролите за забавянето в левия канал, но в десния канал.
 • Затихване в десния канал (Right channel decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на сигнала на ехото в десния канал. Тези контроли работят по същия начин, както контролите за затихването в левия канал, но при десния канал.
 • Обърни десния канал (Right channel invert): Щракни на тази кутия за да обърнеш фазата на сигнала на ехото в десния канал.
 • Максимален брой повторения (Max repetitions): Използвай тази контрола за да определиш максималния брой на повторенията в ехото. По принцип, амплитудите на повторенията намаляват, но са изчислени като амплитудата на предишното повторение е умножено по една и съща константа. Това означава, че амплитудата никога няма да стане нула. На практика, амплитудата на повторенията ще стане нула в един определен момент, защото данните във файловете уейв, които са PCM, могат да използват само ограничен брой стойности. Така или иначе, тази контрола е тук за да ти позволи да ограничиш броя на повторенията на ехото, които се показват в сигнала, така че ехото да не е прекалено дълго. Максималният брой на повторенията може да е между 1 и 50.

Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как кутиите и плъзгачите работят върху един и същи параметър (като кутията и плъзгача за забавянето в левия канал), как ефектите работят върху моно и стерео вълни и как ефектите работят по време на свиренето. Параметрите в левия и десния канал на този ефект са отделни, защото различни интересни ефекти могат да се създадат ако ехото в двата канала е различно (e.g., можеш да накараш ехото да подскача от един канал на друг). Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дилей за още информация за различните видове ефекти дилей в работата с аудио, включително и ехото.

Сух и мокър микс

Ехото в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и ехото. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.