Orinj Дилей

Orinj версия 7.0.0

Ефектът Orinj Дилей взима входния сигнал и произвежда един изходен сигнал, който включва и оригиналния сигнал и едно единствено повторение на оригиналния сигнал, което е забавено спрямо оригиналния сигнал и е с по-малка амплитуда от оригиналния сигнал (има някакво затихване). Понеже този дилей има само едно повторение на сигнала, той е прост дилей. Няма многократни повторения. Също така няма и помитания и затихването и забавянето за едното повторение е постоянно в целия изходен сигнал (т.е., във всяка точка от времето, сигналът ще бъде забавен и затихнал със същите стойности, както във всяка друга точка във времето).

Работа с дилея в Orinj

Дилеят може да бъде приложен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Дилей (Orinj Delay) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Дилей (Orinj Delay) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за Orinj Дилей

Когато този прозорец се покаже, ефектът Orinj Дилей е добавен. Промени параметрите на дилея, които са описани по-долу, в прозореца и щракни на Затвори (Close).

Параметри за дилея в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение за това как контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределени настройки (Presets), пропускане (Bypass), и заключване на каналите (Lock channels) работят. Останалите контроли за дилея в Orinj са описани тук:

 • Забавяне в левия канал (Left channel delay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш забавянето между оригиналния канал и забавения сигнал в левия канал. Забавянето е в милисекунди (ms) и може да бъде между 0 ms и 1000 ms (1 секунда).
 • Затихване в левия канал (Left channel decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на забавения сигнал в левия канал. Затихването е между 0% и 100%, където 100% означава, че няма затихване (забавеният сигнал е със същата амплитуда, както оригиналния сигнал) и 0% означава пълно затихване (амплитудата на забавения сигнал е нула).
 • Обърни левия канал (Left channel invert): Щракни на тази контрола за да обърнеш фазата на забавения сигнал в левия канал (за да обърнеш сигнала отгоре надолу). Възможно е обръщането на фазата да създаде интереси ефекти при някои определени други настройки.
 • Забавяне в десния канал (Right channel delay): Използвай тези контроли– кутията и плъзгача – за да определиш забавянето между оригиналния сигнал и забавения сигнал в десния канал. Тези контроли работят по същия начин, както контролите за забавянето в левия канал, но в десния канал.
 • Затихване в десния канал (Right channel decay): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш затихването на забавения сигнал в десния канал. Тези контроли работят по същия начин, както контролите за затихването в левия канал, но в десния канал.
 • Обърни десния канал (Right channel invert): Щракни на тази контрола за да обърнеш фазата на забавения сигнал в десния канал.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как кутиите и плъзгачите, които влияят на един и същи параметър, работят (като кутията и плъзгача за забавянето в левия канал), как ефектите се прилагат върху моно и стерео вълни и как да се използват ефектите по време на свиренето. Параметрите за левия и десния канал са отделни, защото различни интересни ефекти могат да бъдат създадени, ако дилея в двата канала е различен (можеш например да създадеш впечатлението за дилей, който подскача от един канал в друг). Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дилей за още информация за различните видове дилеи при работата с аудио.

Сух и мокър микс

Дилеят в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и забавения сигнал. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.