Понижена шеста

Понижената шеста е един интервал от седем полутона.

Интервалът между До и Сол например е понижена шеста, тъй като съдържа седем полутона.

В доста от по-често срещаните гами, като например стандартните мажорни гами и минорните гами, интервалът между основната нота в гамата и шестата нота в гамата е или осем полутона или девет полутона. Тези по-често срещани интервали се наричат съответно минорна шеста и мажорна шеста. Понижената шеста е "понижена", понеже е с един полутон по-малка от по-малкия от тези по-често срещани интервали (минорната шеста). Понижената шеста е "шеста", ако е интервал между първата и шестата нота в една гама (или, по-общо, между две ноти, между които има четири други ноти).

Понижената шеста по принцип е равна на идеалната пета. И двата интервала се състоят от седем полутона. Понижената шеста обаче се използва за интервала между първата и шестата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има четири други ноти), а идеалната пета се използва за интервала между първата и петата нота в гамите (или, по-общо, между две ноти, между които има три други ноти).

Понижената шеста не се среща често. Един от примерите на четвъртия лад на енигматичната гама е Фа диез, Сол диез, Ла диез, Си, До, Ре бемол, Ми и интервалът между Фа диез и Ре бемол е равен на седем полутона.

Виж също:
Интервали в хроматичната гама, Интервали в хроматичната гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.