Дориолийска гама

Дориолийската гама е осемтонална гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: 1, ½, 1, 1, ½, ½, ½, 1.

Един пример на тази гама е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Фа диез, Сол. Този пример е показан по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Дориолийска гама в нотно писмо

Дориолийска гама в таблатура за китара

Тази гама се нарича "дориолийска", защото е смесица от дорийската гама (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа диез, Сол в примера по-горе) и еолийската гама (натуралната минорна гама; Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол в примера по-горе).

Тази гама е втория лад на миксионийската гама (доминантната бибоп гама) и шестия лад на миксодорийската гама (дорийската бибоп гама) (или петия лад, ако пренебрегнем преходната нота Фа диез; ладът на доминантната бибоп гама, който започва с Фа диез понякога е наречен "седми лад", а ладът, който започва с Фа понякога е наречен "седми бемол лад" и така понякога доминантната бибоп гама се описва като да има седем ладове, въпреки че е осемтонална гама).

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.