Дорийска гама

Дорийската гама е първична седемтонална гама, която може да се построи като се използват следните разстояния между нотите: 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1.

Един пример на тази гама е D, E, F, G, A, B, C. Този пример е показан по-долу в нотно писмо и в таблатура за китара.

Дорийска гама в нотно писмо

Дорийска гама в таблатура за китара

Тази гама е втория лад на стандартната мажорна гама или пък четвъртия лад на натуралната минорна гама. Това е единствения лад на тези две гами, който е симетричен в двете посоки (нагоре и надолу).

Дорийската гама е основна ("първична") седемтонална гама (heptonia prima), защото интервалите между всеки две съседни ноти са равни или на един полутон или на два полутона (½ или 1) и защото двата интервала от по един полутон са разпределени възможно най-равно (ако започнем от интервала от един полутон между Ми и Фа ще намерим три интервала от по два полутона – между Фа и Сол, Сол и Ла и Ла и Си – преди да стигнем до втория интервал от един полутон между Си и До; ако тръгнем в обратно посока от интервала с един полутон между Ми и Фа ще срещнем два интервала от по два полутона – между Ре и Ми и между До и Ре – преди да стигнем пак до интервала от един полутон между Си и До).

Ладове на дорийската гама

Дорийската гама има следните ладове.

 1. Дорийски, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До в примера по-горе).
 2. Фригийски, с интервали ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре).
 3. Лидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, 1, ½ (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми).
 4. Миксолидийски, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа).
 5. Еолийски, също така наречен натурален минорен, мелодичен низходящ минорен, или просто минорен, с интервали 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол).
 6. Локрийски, с интервали ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла).
 7. Йонийски или мажорен, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си).

Тризвучия в дорийската гама

Следните са често срещани акорди от три ноти, които принадлежат в дорийската гама.

Акорди от четири ноти в дорийската гама

Следните септакорди са построени от нотите на дорийската гама.

 • Върху първата нота: минорен септакорд (т.е. Dmin7 състоящ се от Ре, Фа, Ла, До).
 • Върху втората нота: минорен септакорд (Em7 = Ми, Сол, Си, Ре).
 • Върху третата нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми).
 • Върху четвъртата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа).
 • Върху петата нота: минорен септакорд (Amin7 = Ла, До, Ми, Сол).
 • Върху шестата нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла).
 • Върху седмата нота: мажорен септакорд (Cmaj7 = До, Ми, Сол, Си).

Интервали в дорийската гама

Дорийската гама използва следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.