Еолийска гама

Еолийската гама е първична седемтонала гама, която може да се построи със следните разстояния между нотите: 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1.

Един пример на еолийската гама е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол. Този пример е показан по-долу в традиционната система за означаване и като нотно писмо (таблатура) за китара.

Еолийска гама в нотно писмо

Еолийска гама в таблатура за китара

Щракни върху бутона за да чуеш Еолийската гама.

Изсвири Еолийската гама

Еолийската гама е шестия лад на стандартната мажорна гама, а и първия лад на натуралната минорна гама (самата натурална минорна гама).

Еолийската гама е основна ("първична") седемтонална гама (heptonia prima), защото интервалите между всеки две съседни ноти са или един полутон или два полутона (½ или 1) и защото двата интервала от два полутона са разпределени възможно най-равно (ако тръгнем нагоре от интервала от един полутон между Си и До, ще намерим два интервала от по два полутона – между До и Ре и Ре и Ми – преди да стигнем до другия интервал от един полутон между Ми и Фа; ако тръгнем обратно от интервала от един полутон между Си и До ще намерим три интервала от по два полутона – между Ла и Си, Сол и Лаи Фа и Сол – преди да стигнем пак до интервала от един полутон между Ми и Фа).

Ладове на еолийската гама

Ладовете на еолийската гама са следните.

 1. Еолийски, с интервали 1, ½, 1, 1, ½, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол в примера по-горе).
 2. Локрийски, с интервали ½, 1, 1, ½, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла в примера по-горе).
 3. Йонийски или мажорен, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си в примера по-горе).
 4. Дорийски, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До в примера по-горе).
 5. Фригийски, с интервали ½, 1, 1, 1, ½, 1, 1 (Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре в примера по-горе).
 6. Лидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, 1, ½ (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми в примера по-горе).
 7. Миксолидийски, с интервали 1, 1, ½, 1, 1, ½, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа в примера по-горе).

Тризвучия в еолийската гама

Акорди от три ноти могат да бъдат построени в еолийската гама върху:

Акорди от четири ноти в еолийската гама

Акорди от четири ноти могат да бъдат построени в еолийската гама върху:

 • Първата нота: минорен септакорд (Amin7 в примера по-горе, състоящ се от Ла, До, Ми, Сол).
 • Втората нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла).
 • Третата нота: мажорен септакорд (Cmaj7 = До, Ми, Сол, Си).
 • Четвъртата нота: минорен септакорд (Dmin7 = Ре, Фа, Ла, До).
 • Петата нота: минорен септакорд (Emin7 = Ми, Сол, Си, Ре).
 • Шестата нота: мажорен септакорд (Fmaj7 = Фа, Ла, До, Ми).
 • Седмата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа).

Интервали в еолийската гама

Еолийската гама се състои от следните интервали.

 • Мажорна втора: интервалът между Ла и Си например е равен на два полутона.
 • Минорна трета: интервалът между Ла и До например е равен на три полутона.
 • Идеална четвърта: интервалът между Ла и Ре например е равен на пет полутона.
 • Идеална пета: интервалът между Ла и Ми например е равен на седем полутона.
 • Минорна шеста: интервалът между Ла и Фа например е равен на осем полутона.
 • Минорна седма: интервалът между Ла и Сол например е равен на десет полутона.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.