Равномерна гама

Честотата на една нота не е строго определена. Нотите се настройват една към друга и затова, в зависимост от коя нота е първа, каква честота изберем за нея и как решим да настроим другите ноти към тази първа нота, може да получим най-различни честоти за останалите ноти.

Ако вземем една случайна нота и изберем една случайна честота за нея, една равномерна гама, също така наречена "равномерна настройка", е начин за изчисляването на честотите на останалите ноти, така че отношението на честотите на всеки две съседни ноти да е едно и също и, следователно, октавата да е разделена на равни интервали.

Нека например да започнем с нотата Ла = 440 Hz. Същата тази нота в по-високата октава ще е Ла = 440 * 2 = 880 Hz. За да създадем дванадесет равни полутона в този интервал използваме следните изчисления: Ла диез / Си бемол = 440 * (2^(1/12)), Си = 440 * (2^(2/12)), До = 440 * (2^(3/12)), До диез / Ре бемол = 440 * (2^(4/12)) и така нататък до Сол диез / Ла бемол = 440 * (2^(11/12)) и A = 440 * (2^(12/12)) = 440 * 2 = 880 Hz. При тези изчисления отношението на честотите на всеки две съседно ноти винаги е равно на 2^(1/12) и следователно всички полутонове са равни. Ако искаме да измерим полутоновете в центове, всеки полутон ще бъде равен точно на 100 цента.

Така, равномерната гама разделя октавата експоненциално на равни интервали и разстоянието между всеки две съседни ноти се възприема като равно.

Равномерната гама се различава от правилно умерената гама. При равномерната гама полутоновете са равни, но пък честотите на нотите не винаги са хармоници една на друга. Правилно умерените гами са гами, при които нотите са хармоници на честотата на основната нота, но пък при които не всички полутонове са равни. Ако вземем Ла = 400 Hz и използваме изчисленията за равномерната гама ще получим Ми = 440 * (2^(7/12)) = 659.26 Hz, докато правилно умерените гами обикновено определят, че Ми = 660 Hz, тъй като това Ми е нечетен хармоник на Ла = 440 Hz (660 = 440 * 3 / 2). Тези два вида гами имат своите предимства и недостатъци. Тъй като равномерните гами използват равни полутонове, музиката в тези гами може лесно да се прехвърли от една гама на друга. Правилно умерените гами пък имат по-хубаво звучене заради хармониците, но пък не позволяват една мелодия да се прехвърли лесно от една гама на друга.

Един пример за изчислението на честотите на равномерната гама от 12 полутона е представен в Честота на нотите.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.