Честота на нотите

Честотата на една нота не е точно определена, а зависи от това с коя нота се започва, коя е честотата на тази първа нота и каква настройка се използва за да се определят останалите ноти. Ако например започнем с Ла = 440 Hz (лесно може да изберем и някакво друго Ла, но Ла = 440 Hz се използва често) и ако изберем равномерната гама, ще получим Си = 493.88 Hz, защото равномерната гама разделя честотния интервал между Ла = 440 Hz и Ла = 880 Hz (една октава по-високо) на дванадесет равни стъпки. Ако пък изберем хелмхолцовата настройка или питагореевата настройка, ще получим Си = 495 Hz, защото тези настройки не разделят интервала между двете Ла на равни стъпки, а се опитват да намерят най-близките хармоници на Ла. Така, честотата на една нота зависи от какв основа е избрана и каква настройка е използвана за да се намерят другите ноти от тази основна нота.

Следното е файл в Microsoft Excel с честоти на нотите. Тези честоти са изчислени като се предполага, че средното Ла е 440 Hz (първото Ла над средното До). Файлът съдържа три примери: 1) равномерна настройка; 2) Хелмхолцова правилна настройка; и 3) Питагореева правилна настройка.

Ако започнем с Ла Питагореевата настройка ни позволява да изчислим нотата Ре диез / Ми бемол по два различни начина: 1) нагоре от Ла като умножаваме по 3/2 (((3/2)^6)/8 за тази нота); или 2) надолу от Ла като умножаваме по 2/3 (((2/3)^6)*8 за тази нота). По първия начин получаваме, че Ре диез е правилната пета на Сол диез, която е правилната пета на До диез, която е правилната пета на Фа диез, която е правилната пета на Си, която е правилната пета на Ми, която е правилната пета на Ла. По втория начин получаваме Ми бемол, на която Си бемол е правилната пета, на която Фа е правилната пета, на която До е правилната пета, на която Сол е правилната пета, на която Ре е правилната пета, на която Ла е правилната пета. Следователно, при Питагореевата настройка Ре диез и Ми бемол не са задължително еднакви. И двете честоти са показани във файла. Един интервал, който съдържа тези две ноти не е добре настроен. Такъв интервал се нарича вълчи интервал и, въпреки че Ре диез е във файла в колоната за Питагореевата настройка, Ми бемол е в следващата колона и е отбелязана с "вълча алтернатива". От техническа гледна точка и двете нотни честоти са част от Питагореевата настройка.

Виж също:
Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.