Парче факт (на файл Wave)

Парчето факт във формата на файла Wave съдържа следната информация.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт (в парчето) Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "fact"
размер 4 0x04 Размера на парчето факт (брой байтове) минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера")
данни 4 0x08 Различна информация за съдържанието на файла, която зависи от кода на компресиране

Парчетата факт се съдържат във всички файлове wave, които са компресирани или пък които съдържат парчето wave поредица. Парчето факт не е задължително в един некомпресиран PCM файл, в който няма парче wave поредица (виж Парче формат (на файл Wave) за списък с кодовете на компресия).

Според оригиналният дизайн на парчето факт, данните в парчето факт ще съдържат само една 4-байтова стойност, която определя броя на семплите в парчето данни във файла Wave. Тази стойност, комбинирана със стойността за семплите в секунда в парчето формат на файла Wave, може да се използва за да се изчисли дължината на аудио данните в секунди.

Виж също:
Формат на файл Wave

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.