Хелмхолцово умерена гама

Хелмхолцово умерената гама, или "Хелмхолцова настройка", е правилно умерена гама (правилна настройка), която използва честоти на нотите като започва с честотата на една основна нота (долната таблица например използва Ла = 440 Hz) и използва умножение по отношенията показани в долната таблица.

Ла Основна честота, случайна 440.00
Ла диез / Си бемол Основа * 25 / 24 458.33
Си Основа * 9 / 8 495.00
До Основа * 6 / 5 528.00
До диез / Ре бемол Основа * 5 / 4 550.00
Ре Основа * 4 / 3 586.67
Ре диез / Ми бемол Основа * 45 / 32 618.75
Ми Основа * 3 / 2 660.00
Фа Основа * 8 / 5 704.00
Фа диез / Сол бемол Основа * 5 / 3 733.33
Сол Основа * 9 / 5 792.00
Сол диез / Ла бемол Основа * 15 / 8 825.00
Ла Основа * 2 880.00

Една такава гама е "правилно умерена гама", защото използва рационални числа за да изчисли честотите на всички ноти от честотата на основната нота. С други думи, тази гама използва хармоници на честотата на основната нота. Както при другите правилно умерени гами, честотите, показани по-горе, са различни от честотите в една равномерна гама, тъй като тези честоти не разделят интервала от основната нота (Ла = 440 Hz в тукашния пример) до същата нота в по-горната октава (Ла = 880 Hz в тукашния пример) наравно. Една равно умерена гама например ще даде A# = 466.16 Hz, докато тукашния пример дава A# = 458.33 Hz. Една равномерна гама от тези дванадесет ноти ще раздели октавата на дванадесет равни полутона. Това не е така при хелмхолцово умерената гама. В по-горния пример полутона между Ла диез и Ла е равен на 1200 log 2(458.33 / 440) = 71 цента приблизително, а полутона между Си и Ла диез е равен на 1200 log2(495 / 458.33) = 133 цента приблизително.

Както при всички "правилно умерени гами", преимуществото на хелмхолцово умерената гама е, че в сравнение с равно умерените гами хелмхолцовата гама съдържа ноти, които звучат хубаво заедно, понеже са хармоници една на друга. Недостатък на хелмхолцовата гама е, че една музика изсвирена в тази гама ще звучи различно ако се транспонира, защото полутоновете, използвани при постройката на интервалите между съседните ноти в тази гама не са равни.

Изчислението на честотите на хелмхолцово умерената гама може да се намери и в темата за Честота на нотите.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.