Нискочестотно трептене (LFO)

Терминът нискочестотно трептене (от англ., "low frequency oscillation" или "LFO") се използва за да опише някаква периодична промяна в един сигнал, където честотата на промяната е достатъчно малка (бавна) за да е отчетлива за човешкото възприятие.

Всичко с честота под 10 Hz може да бъде наречено "нискочестотно трептене", тъй като промените с такава честота са достатъчно бавни за да са забележими за един човек (при аудиото, забележими от човешкото ухо). Следното са примери:

  • Промяната в амплитудата на високите честоти в един ефект уа-уа: Един ефект уа-уа е еквилайзер, който увеличава амплитудата на високите и след това на средните и ниските честоти в един аудио сигнал. Нискочестотното трептене е преместването на амплитудата през честотния диапазон.
  • Периодичните промени в натиска на канала и натиска на клавиша в MIDI, както когато потребителят на една клавиатура MIDI увеличава и намалява натиска върху клавишите на клавиатурата. Нискочестотното трептене може да се осъществи подобно на един ефект уа-уа или пък може да включва малки промени в тоналността.
  • Any other tremolo, such as when a guitar player uses the mechanical tremolo on the electric guitar. The low frequency oscillation is the periodic change in pitch produced by the tremolo.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.