Уа-уа

Едно уа-уа е един звуков ефект, който имитира звука на сричката "уа".

Едно уа-уа може да се произведе, като се добави амплитуда към един интервал от високи честоти и като плавно се премести този интервал надолу и след това нагоре в честотния диапазон. По времето на уа-уа, допълнителната амплитуда към високите честоти плавно ще се промени в допълнителна амплитуда в средните и след това в ниските честоти и след това ще се върне към средните и високите честоти.

Един пример на уа-уа със звуково парче

Виж Orinj Уа-уа за да чуеш едно звуково парче преди и след едно уа-уа.

Създаване на звука на уа-уа

При духовите инструменти, уа-уа може да се създаде, като се заглуши и отвори изхода на инструмента.

Едно уа-уа може да се конструира, като се изпрати сигнала през един филтър връх или един средночестотен филтър, плавно се премести този филтър надолу и нагоре в честотния диапазон и изхода на филтъра се смеси с оригиналния сигнал.

Параметри за уа-уа

Следното са някои от параметрите на уа-уа.

  • Уа-уа може да е периодично и да следва темпото на песента. Едно уа-уа произведено с един софтуер тогава има скорост на трептенето (скорост на LFO) или време на цикъла. Една песен с темпо 75 такта в минута (800 ms в един такт) например може да използва уа-уа със скорост 1000 ms / 800 ms = 1.25 Hz. При това уа-уа, заглушаването или местенето на средночестотния филтър може да отнеме 100 ms и надолу и нагоре и останалото време може да бъде със звука заглушен (филтърът е най-долу в честотния диапазон) или отворен (филтърът е най-горе в честотния диапазон).
  • Когато средночестотния филтър се мести надолу и нагоре в честотния диапазон и горната и долната преходна честота – където филтърът започва и свършва преди да се върне – влияят на звука на уа-уа. Как тези две честоти са избрани обаче също влияе и на колко бързо филтъра се движи нагоре и надолу. При записа на една акустична китара, с параметрите за темпото по-горе, уа-уа може например да се движи между 2 kHz и 300 Hz.
  • Ширината на лентата, която е позволена от филтъра, също влияе на уа-уа. Едно доловимо уа-уа може да се произведе върху същата акустична китара с по-горните параметри и с един средночестотен филтър със ширина например от 500 Hz.

Авто уа-уа

Автоматичното уа-уа е едно уа-уа, което започва подобно на един компресор. Вместо да има константна скорост на трептенето, ефектът уа-уа звучи след като амплитудата на звука надвиши някакъв праг.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.