Съобщение Натиск на Канала в MIDI

Съобщението "натиск на канала" показва на едно устройство MIDI, че в едно определено време върху един от каналите MIDI трябва да се упражни натиск с ефект, подобен на натиска върху клавишите на една електронна клавиатура.

Това съобщение е различно от съобщението натиск на клавиша в MIDI. При съобщението натиск на клавиша натискът е упражнен върху някоя от нотите. При съобщението натиск на канала натискът е упражнен върху целия канал и всичките му ноти.

Това съобщение принадлежи на категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.

Съобщението натиск на канала в MIDI се състои от два байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0xD0 и 0xDF. Високата половина на статусния байт е D, което показва на устройствата MIDI, че това е съобщението натиск върху канала. Ниската половина на статусния байт е между 0 и F (десетични стойности между 0 и 15) и определя един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има един байт, който носи стойности между 0x00 и 0x7F (десетични стойности между 0 и 127). Този байт определя величината на "натиска", където най-малкият натиск е 0 и най-големият натиск е 127.

Тъй като едно съобщение натиск на канала в MIDI определя само една стойност за натиска, едно устройство MIDI трябва да получи много съобщения натиск на канала в MIDI за да се получи променящ се натиск.

Как едно съобщение натиск на канала звучи зависи от устройството. Със стандарта General MIDI 2, съобщението контролно предназначение в MIDI бе създадено за да направи реакцията на устройствата към съобщението натиск на канала в MIDI и други контроли стандартна.

Следното е пример на съобщението натиск на канала в MIDI.

0xD6 0x35

Статусният байт е 0xD6 и показва, че това е съобщение натиск на канала за канал 6. Стойността на натиска е 0x35.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.