Лидийска-миксолидийска гама на китара

Следното са примери за лидийската-миксолидийска гама (акустичната гама) в До на различни позиции на грифа на китарата. Тези примери използват стандартната настройка на китарата (свободните струни на китарата са Ми, Ла, Ре, Сол, Си и Ми от най-ниската до най-високата).

Хоризонталните линии във всеки от мотивите представляват струните на китарата. Най-ниската струна е най-отдолу. Вертикалните линии във всеки пример са праговете. Номерата на праговете са най-отгоре на всеки мотив. Първата нота на гамата (тониката) е в бяло. Петата нота на гамата (доминантата) е в сиво.

Тези мотиви за гамата могат да се транспонират на други позиции на грифа на китарата за да произведат други лидийски-миксолидийски гами. Също така, понеже не всички мотиви по-долу започват с тониката на гамата, същите мотиви могат да дадат и други ладове на лидийската-миксолидийска гама (например мажорната-минорна гама или мелодичната възходяща минорна гама).

Примерни мотиви за свиренето на лидийската-мисколидийска гама на китарата (първи мотив)

Примерни мотиви за свиренето на лидийската-мисколидийска гама на китарата (втори мотив)

Примерни мотиви за свиренето на лидийската-мисколидийска гама на китарата (трети мотив)

Примерни мотиви за свиренето на лидийската-мисколидийска гама на китарата (четвърти мотив)

Примерни мотиви за свиренето на лидийската-мисколидийска гама на китарата (пети мотив)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.