Мажорна-минорна гама

Мажорната-минорна гама е вторична седемтонална гама, която може да се построи като се използват следните интервали между нотите: 1, 1, ½, 1, ½, 1, 1.

Един пример на тази гама е Ла, Си, До диез, Ре, Ми, Фа, Сол. Този пример е показан по-долу в традиционно нотно писмо и в таблатура за китара.

Мажорна-минорна гама в нотно писмо

Мажорна-минорна гама в таблатура за китара

Тази гама се нарича "мажорна-минорна", защото тя е всъщност натуралната минорна гама с повишена (мажорна) трета (съответната натурална минорна гама за примера по-горе е Ла, Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол и повишената трета е До диез).

Ладове на мажорната-минорна гама

Следното са ладовете на мажорната-минорна гама.

 1. Мажорен-минорен, с интервали 1, 1, ½, 1, ½, 1, 1 (Ла, Си, До диез, Ре, Ми, Фа, Сол в примера по-горе).
 2. Локрийски с повишена втора, с интервали 1, ½, 1, ½, 1, 1, 1 (Си, До диез, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла).
 3. Променен (локрийски с понижена четвърта), с интервали ½, 1, ½, 1, 1, 1, 1 (До диез, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си).
 4. Мелодичен възходящ минорен, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, 1, ½ (Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До диез).
 5. Фригийски с повишена шеста, с интервали ½, 1, 1, 1, 1, ½, 1 (Ми, Фа, Сол, Ла, Си, До диез, Ре).
 6. Лидийски с повишена пета, с интервали 1, 1, 1, 1, ½, 1, ½ (Фа, Сол, Ла, Си, До диез, Ре, Ми).
 7. Лидийски-миксолидийски, с интервали 1, 1, 1, ½, 1, ½, 1 (Сол, Ла, Си, До диез, Ре, Ми, Фа).

Тризвучия в мажорната-минорна гама

Мажорната-минорна гама съдържа следните често срещани акорди от три ноти.

Акорди от четири ноти в мажорната-минорна гама

Мажорната-минорна гама съдържа следните често срещани акорди от четири ноти.

 • Върху първата нота: доминантен септакорд (A7 в примера по-горе, състоящ се от Ла, До диез, Ми и Сол) или септакорд с повишена пета (A7#5 = Ла, До диез, Фа, Сол).
 • Върху втората нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 = Си, Ре, Фа, Ла).
 • Върху третата нота: полупонижен септакорд (C#m7b5 = До диез, Ми, Сол, Си), септакорд с повишена пета (C#7#5 = До диез, Фа, Ла, Си).
 • Върху четвъртата нота: минорен-мажорен септакорд (Dmmaj7 = Ре, Фа, Ла, До диез).
 • Върху петата нота: минорен септакорд (Emin7 = Ми, Сол, Си, Ре).
 • Върху шестата нота: мажорен септакорд с повишена пета (Fmaj7#5 = Фа, Ла, До диез, Ми).
 • Върху седмата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа).

Интервали в мажорната-минорна гама

Мажорната-минорна гама използва следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.