Orinj Работа с пистите в сесията

Orinj версия 8.0.0

Една писта в Orinj е сбирка от файлове уейв, файлове за лупинги и файлове MIDI с подобни параметри в микса. Тоест, всички вълни, файлове MIDI и файловете за лупинги в една писта в многопистовата сесия имат едни и същи ефекти, допълнителна амплитуда и така нататък.

Когато работиш с една писта в изгледа за многопистовата сесия в Orinj, ще използваш предимно панела с контролите за пистата вляво на пистата. Панелът е показан тук.

Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия

Можеш да го използваш да преименуваш писти, да променяш амплитудата и панорамата на пистите, да избираш входни устройства за запис и така нататък. Един друг начин да контролираш пистите е да използваш менюто на многопистовата сесия. Щракни на Писта (Track) в менюто за да видиш съответните команди.

Преименувай пистите

За да смениш името на една писта, вкарай новото име в панела с контролите за пистата вляво на пистата (показан в картинката по-горе). Името на пистата влияе на сесията само защото всички бъдещи записани вълни по начало ще носят името на пистата, което може да помогне с организирането на сесията. В картинката по-горе например, името на пистата е "Track 1". Можеш са запишеш каквото и да е име вместо "Track 1".

Добави писти

За да добавиш една писта, щракни на Сесия (Session), Писти (Tracks) и след това на Добави Писта (Add Track) в менюто на Orinj. Една нова писта ще бъде добавена преди тази, която е избрана сега.

Махни писти

За да махнеш една писта, щракни на нея за да я избереш. След това щракни на Сесия (Session), Писти (Tracks) и след това на Махни (Remove) в менюто на Orinj. Когато една писта се маха, вълните, които са част от тази писта, се махат от сесията, но не от твоя твърд диск.

Мести пистите

Можеш да промениш реда на пистите, като ги местиш нагоре или надолу. Първо, избери пистата, като щракнеш върху нея. След това, за да преместиш една писта нагоре в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести Нагоре (Move Up) в менюто на Orinj. За да преместиш една писта надолу в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести Надолу (Move Down) в менюто на Orinj.

Заглуши пистите

За да заглушиш една писта, щракни на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) в панела с контроли за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute). Вълните на пистата ще бъдат изрисувани в сиво и няма да се чуват по време на свиренето. Можеш да продължиш да работиш с пистата и с вълните. За да махнеш заглушаването на пистата, щракни пак на бутона за заглушаване или на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) в менюто на Orinj.

Ако иска да заглушиш отделни вълни вместо цялата писта, виж Orinj Работа с парчетата в сесията.

Сложи соло на пистите

За да пуснеш една писта в соло, щракни на бутона за соло (Бутон за соло) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто на Orinj. Вълните във всички други писти, освен ако не също не са в соло, ще бъдат изрисуване в сиво и няма да се чуват по време на свиренето. За да премахнеш солото на пистата, щракни пак на бутона за соло или щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто на Orinj.

Една писта, която е изпратена към един спомагателен канал, може също да се сложи в соло. Солото обаче заглушава всички останали писти, включително и спомагателните канали. Пистата, която е в соло, може да не се чуе, ако самият спомагателен канал не е в соло. Пистата ще се чуе, когато самият спомагателен канал също е в соло.

Една писта, която не е в соло, ще се чуе ако е изпратена към един спомагателен канал, който е в соло.

Промени амплитудата на пистите

За да промениш амплитудата на пистата, използвай контролата за амплитудата (Контрола за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш за вкараш новата амплитуда директно в контролата за амплитудата, да щракнеш върху тази контрола или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Амплитуда (Volume). В последните два случая, ще видиш следния прозорец.

Прозорец за амплитудата

Използвай този прозорец за да промениш амплитудата и го затвори, когато си готов.

Ако искаш да промениш амплитудата на част от пистата, използвай амплитудните обвивки. Първо, щракни на бутона за амплитудните обвивки (Бутон за амплитудните обвивки) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Амплитудните обвивки ще бъдат показани над пистата, ако пистата съдържа вълни (виж картинката с амплитудните обвивки в Orinj Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия). Амплитудата на пистата ще се увеличава, когато линията клони нагоре, ще намалява, когато линията клони надолу и ще бъде постоянна, когато линията е хоризонтална. Местата, в които линията променя своят наклон, са амплитудните обвивки. Те са отбелязани с малки квадратчета със стойностите на амплитудата. Първоначално, линията за обвивката за амплитудата ще бъде хоризонтална и ще има само две точки – една в началото и една в края. Можеш да добавяш, изтриваш и местиш точки в обвивката за да променяш амплитудата на пистата.

 • За да добавяш точки в обвивката, щракни на курсора за рисуване (Курсор за рисуване) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj. След това щракни върху пистата там, където искаш да добавиш точка.
 • За да местиш точки, щракни върху тях и ги влачи. Курсора на мишката трябва да е същия курсор за рисуването.
 • За да изтриваш точки в обвивката, направи избор върху пистата над точките, които искаш да изтриеш и щракни на Писта (Track) и след това на Изтрий Точките В Обвивката (Delete Envelope Points) в менюто на Orinj.

Промени панорамата на пистите

За да промениш панорамата на една писта, използвай контролата за панорамата (Контрола за панорамата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш да вкараш новата панорама в контролата, да щракнеш на контролата за панорамата или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Панорама (Pan) в менюто на Orinj. В последните два случая, ще видиш следния прозорец.

Прозорец за панорамата

Използвай прозореца за да промениш панорамата и го затвори, когато си готов.

Ако искаш да промениш панорамата само за част от пистата, използвай обвивките за панорамата. Обвивките за панорамата работят подобно на обвивките за амплитудата.

Промени входното устройство за пистите

Когато записваш в една писта, пистата приема звукови данни от едно определено устройство (т.е., една звукова карта). За да промениш входното устройство, щракни на бутона за входното устройство (Бутон за входното устройство) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Входно Устройство (Input Device) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за входното устройство

Всички достъпни устройства (звукови карти) ще бъдат показани в този прозорец. Избери устройството, от което искаш да записваш и щракни на OK (виж също Orinj Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия).

Не можеш да записваш в една писта, която е спомагателен канал и не можеш да определиш входното устройство за спомагателния канал. Бутонът за входното устройство на един спомагателен канал има името "Писти" ("Tracks"). Ако щракнеш на него, можеш да промениш пистите, които са изпратени или копирани в един спомагателен канал.

Подготви пистите за запис

За да подготвиш една писта за запис, щракни на бутона за запис (Бутон за запис) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Запиши (Record) в менюто на Orinj. Ако в пистата има вълни, те ще станат червени. Можеш да записваш в няколко писти едновременно. Можеш да записваш и в писти, които съдържат вече записани вълни. Записаните вълни няма да бъдат променени.

Добави ефекти към пистата, махни ефектите, промени ефектите

Виж Orinj Работа с ефектите и Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Смеси пистите предварително

За да направиш една писта такава, че да се смесва предварително, щракни на Писта (Track) и след това на Смеси предварително (Pre Mix) в менюто. За да махнеш предварителното смесване, щракни на същата команда в менюто.

Една предварително смесена писта се смесва в един единствен файл уейв всеки път, когато се променя (например при добавянето на парчета, местенето на парчета или при добавянето на ефекти). Този файл е временен. Обикновено се запазва до твоята сесия и ще бъде изтрит при затварянето или когато започнеш една нова сесия.

Предварителното смесване на пистите, които са избрани за предварително смесване, става отзад в Orinj и не се вижда. То автоматично и започва всеки път, когато пистата или нейните ефекти се променят. Няма да знаеш, че Orinj подготвя пистата, освен ако не се опиташ да изсвириш сесията, когато тази подготовка все още се върши. Тогава ще получиш едно съобщение, че пистите се смесват и свиренето ще изчака това предварително смесване да свърши.

Предварителното смесени писти помагат, защото намаляват изчисленията, които Orinj прави по време на свиренето или на записа. При свиренето обаче, не можеш да променяш тези предварително смесени писти. Можеш само да ги заглушаваш и солираш или да им променяш амплитудата и панорамата. Избирай тези писти за предварително смесване, продуцирането на които е приблизително завършено. Също така, избирай писти за предварително смесване само когато се нуждаеш от повече изчислителна мощност, като например когато свиренето прескача (виж Orinj Панел за статуса на процесора).

Някои от контролите за предварително смесените писти ще са недостъпни по време на свиренето. Те включват ефектите, сухия и мокрия микс, обвивките за сухия и мокрия микс. Същите тези контроли ще са достъпни, когато не се свири.

Групирай пистите

За да групираш пистите, щракни на Сесия (Session), след това Писти (Tracks) и след това на Групи (Groups) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за групите

Създадените групи ще бъдат показани горе вляво.

За да създадеш една група, щракни на бутона Добави (Add). За да махнеш една група, избери я и щракни на бутона Махни (Remove). За да промениш името на една група, щракни на бутона Преименувай (Rename). За да избереш цвят за една група, щракни на бутона Цвят (Color). За да махнеш цвета на една група, щракни на бутона Махни (Remove) под бутона Цвят (Color).

Групите са просто един начин да се маркират и подреждат пистите. Те не влияят на звука. Ако една група има цвят, цветът ще се появи в сесията, в панела с контролите за пистата вляво на всяка от пистата в тази група. За да подредиш всички писти според групите, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Подреди (Order) в менюто на Orinj.

Всички писти, които принадлежат в една група, са показани вляво най-долу. Всички писти, които не принадлежат в една група, са показани вдясно най-долу.

За да добавиш една писта към групата, избери я в списъка вдясно и щракни на бутона Копирай (Copy). За да махнеш една писта от групата, щракни на пистата вляво (долу) и щракни на бутона Махни (Remove) до този списък с писти.

За да превърнеш една група в един спомагателен канал, щракни на кутията Използвай като спомагателен канал (Use as aux channel box) за да я избереш. Спомагателните канали са описани по-долу.

Щракни на OK в прозореца за групите, когато си готов.

Спомагателни канали

За да създадеш спомагателни канали, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) в менюто. Виж параграфите за групите по-горе.

Подобно на групите, спомагателните канали са групи от писти. Има две разлики между групите и спомагателните канали.

 • Спомагателните канали могат да променят микса. Всеки канал има своя собствена амплитуда, панорама и ефекти. Групите не променят микса. Те нямат такива контроли.
 • Една писта може да принадлежи на много групи, но не може да бъде изпратена към една група ексклузивно. Една писта може да бъде изпратена ексклузивно към един спомагателен канал. Тази писта тогава няма да бъде достъпна за другите спомагателни канали. (Една писта може да бъде изпратена и към няколко спомагателни канали както е описано по-долу).

За да изпратиш една писта ексклузивно към един спомагателен канал, в прозореца за групите описан по-горе, щракни на пистата долу вдясно и след това щракни на бутона Изпрати (Send). За да изпратиш една писта не ексклузивно към един спомагателен канал, щракни на пистата по същия начин и след това щракни на бутона Копирай (Copy).

За да промениш амплитудата, панорамата и ефектите в един спомагателен канал, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателния канал (Aux Channel Controls) в менюто. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за контролите за спомагателния канал

Можеш да избереш спомагателния канал вляво и да използваш контролите вдясно.

Виж също Orinj Работа със спомагателните канали и главния канал.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.