Orinj Работа с пистите в сесията

Orinj версия 4.0.0

Една писта в Orinj е сбирка от файлове уейв, файлове за лупинги и файлове MIDI с подобни параметри в микса. Тоест, всички вълни, файлове MIDI и файловете за лупинги в една писта в многопистовата сесия имат едни и същи ефекти, допълнителна амплитуда и така нататък.

Когато работиш с една писта в изгледа за многопистовата сесия в Orinj, ще използваш предимно панела с контролите за пистата вляво на пистата. Панелът е показан тук.

Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия

Можеш да го използваш да преименуваш писти, да променяш амплитудата и панорамата на пистите, да избираш входни устройства за запис и така нататък. Един друг начин да контролираш пистите е да използваш менюто на многопистовата сесия. Щракни на Писта (Track) в менюто за да видиш съответните команди.

Преименувай пистите

За да смениш името на една писта, вкарай новото име в панела с контролите за пистата вляво на пистата (показан в картинката по-горе). Името на пистата влияе на сесията само защото всички бъдещи записани вълни по начало ще носят името на пистата, което може да помогне с организирането на сесията. В картинката по-горе например, името на пистата е "Track 1". Можеш са запишеш каквото и да е име вместо "Track 1".

Мести пистите

Можеш да промениш реда на пистите, като ги местиш нагоре или надолу. Първо, избери пистата, като щракнеш върху нея. След това, за да преместиш една писта нагоре в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести Нагоре (Move Up) в менюто на Orinj. За да преместиш една писта надолу в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести Надолу (Move Down) в менюто на Orinj.

Заглуши пистите

За да заглушиш една писта, щракни на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) в панела с контроли за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute). Вълните на пистата ще бъдат изрисувани в сиво и няма да се чуват по време на свиренето. Можеш да продължиш да работиш с пистата и с вълните. За да махнеш заглушаването на пистата, щракни пак на бутона за заглушаване или на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) в менюто на Orinj.

Ако иска да заглушиш отделни вълни вместо цялата писта, виж Orinj Работа с парчетата в сесията.

Сложи соло на пистите

За да пуснеш една писта в соло, щракни на бутона за соло (Бутон за соло) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто на Orinj. Вълните във всички други писти, освен ако не също не са в соло, ще бъдат изрисуване в сиво и няма да се чуват по време на свиренето. За да премахнеш солото на пистата, щракни пак на бутона за соло или щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто на Orinj.

Промени амплитудата на пистите

За да промениш амплитудата на пистата, използвай контролата за амплитудата (Контрола за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш за вкараш новата амплитуда директно в контролата за амплитудата, да щракнеш върху тази контрола или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Амплитуда (Volume). В последните два случая, ще видиш следния прозорец.

Прозорец за амплитудата

Използвай този прозорец за да промениш амплитудата и го затвори, когато си готов.

Ако искаш да промениш амплитудата на част от пистата, използвай амплитудните обвивки. Първо, щракни на бутона за амплитудните обвивки (Бутон за амплитудните обвивки) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Амплитудните обвивки ще бъдат показани над пистата, ако пистата съдържа вълни (виж картинката с амплитудните обвивки в Orinj Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия). Амплитудата на пистата ще се увеличава, когато линията клони нагоре, ще намалява, когато линията клони надолу и ще бъде постоянна, когато линията е хоризонтална. Местата, в които линията променя своят наклон, са амплитудните обвивки. Те са отбелязани с малки квадратчета със стойностите на амплитудата. Първоначално, линията за обвивката за амплитудата ще бъде хоризонтална и ще има само две точки – една в началото и една в края. Можеш да добавяш, изтриваш и местиш точки в обвивката за да променяш амплитудата на пистата.

  • За да добавяш точки в обвивката, щракни на курсора за рисуване (Курсор за рисуване) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj. След това щракни върху пистата там, където искаш да добавиш точка.
  • За да местиш точки, щракни върху тях и ги влачи. Курсора на мишката трябва да е същия курсор за рисуването.
  • За да изтриваш точки в обвивката, направи избор върху пистата над точките, които искаш да изтриеш и щракни на Писта (Track) и след това на Изтрий Точките В Обвивката (Delete Envelope Points) в менюто на Orinj.

Промени панорамата на пистите

За да промениш панорамата на една писта, използвай контролата за панорамата (Контрола за панорамата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш да вкараш новата панорама в контролата, да щракнеш на контролата за панорамата или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Панорама (Pan) в менюто на Orinj. В последните два случая, ще видиш следния прозорец.

Прозорец за панорамата

Използвай прозореца за да промениш панорамата и го затвори, когато си готов.

Ако искаш да промениш панорамата само за част от пистата, използвай обвивките за панорамата. Обвивките за панорамата работят подобно на обвивките за амплитудата.

Промени входното устройство за пистите

Когато записваш в една писта, пистата приема звукови данни от едно определено устройство (т.е., една звукова карта). За да промениш входното устройство, щракни на бутона за входното устройство (Бутон за входното устройство) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Входно Устройство (Input Device) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за входното устройство

Всички достъпни устройства (звукови карти) ще бъдат показани в този прозорец. Избери устройството, от което искаш да записваш и щракни на OK (виж също Orinj Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия).

Подготви пистите за запис

За да подготвиш една писта за запис, щракни на бутона за запис (Бутон за запис) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Запиши (Record) в менюто на Orinj. Ако в пистата има вълни, те ще станат червени. Можеш да записваш в няколко писти едновременно. Можеш да записваш и в писти, които съдържат вече записани вълни. Записаните вълни няма да бъдат променени.

Добави ефекти към пистата, махни ефектите, промени ефектите

Виж Orinj Работа с ефектите и Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.