Orinj Структура на ефектите Примерен дилей effect.xml

Orinj версия 7.0.0

Бележка: Тази страница не е за потребителите на Orinj, а за програмистите, които искат да създават ефекти за работа с цифрови сигнали за Orinj.

Файлът effect.xml е част от примерния ефект в Orinj Example Delay. Този файл XML казва на Orinj какви ефекти се съдържат в пакета JAR с ефекти и как тези ефекти могат да се използват.

Тази връзка съдържа схемата XML за файла.

effect.xml

Кода за файла effect.xml в Example Delay (Примерен Дилей) е следния.

 • <effectpack xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 •    xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.recordingblogs.com/rbdocs/xml orinjeffect.xsd">
 •    <effect>
 •       <effectclass>com.recordingblogs.exampledelay.Delay</effectclass>
 •       <dialogclass>com.recordingblogs.exampledelay.DelayPanel</dialogclass>
 •       <title>Example Delay</title>
 •       <version>3.0</version>
 •       <type>delay&lt/type>
 •       <translations>
 •          <translation>
 •             <codeISO639-2>eng</codeISO639-2>
 •             <translatedtitle>Example Delay</translatedtitle>
 •          </translation>
 •       </translations>
 •    </effect>
 • </effectpack>

Следното са важни бележки.

 • Orinj ще прегледа всички файлове JAR, които се намират в папката Orinj/orange/effects в инсталацията на Orinj. Във всеки файл JAR, Orinj ще се опита да намери файла effect.xml, най-отгоре във файла JAR. Ако файлът effect.xml не съществува, файлът JAR ще бъде пренебрегнат и ефектите му няма да бъдат заредени. Всеки пакет с ефекти JAR трябва да съдържа файла effect.xml, името на този файл XML трябва да бъде "effect.xml", а не нещо друго и файлът XML трябва да е най-отгоре във файла JAR, а не в папки в него.
 • Етикетите <effectclass> и <dialogclass> трябва съответно да съдържат точните имена на конструкторите за ефекта и за графичния интерфейс за ефекта. Orinj ще ги използва за да създаде ефекта.
 • Може да има повече от една част <effect> във файла effect.xml. Всеки пакет с ефекти JAR може да съдържа повече от един ефект и всички ефекти трябва да бъдат описани в един единствен файл effect.xml.
 • Името (<title>) на ефекта ще бъде името в менюто на Orinj.
 • Версията (<version>) трябва да е число, а не текст.
 • Позволените видове ефекти (<type>) са определени в схемата XML. Те са: delay (дилей, като например дилей, хор, ехо), reverb (ривърб), dynamics (динамика, т.е. компресор, гейт), equalization (еквилизация), filtering (филтър, като например филтър бразда), other (друго). Зависи от теб какъв вид ще избереш за твоя ефект. Това се използва в Orinj само за да се подредят ефектите в менюто с ефекти в Orinj.
 • Може да има повече от едно <translation> под <translations>, което означава, че името в <title> може да бъде преведено на няколко езика.

Виж също:
Orinj Структура на ефектите

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.