Orinj Панел с контролите за пистата в изгледа за лупинги

Orinj версия 7.0.0

Всяка от пистите в изгледа за лупинги е оборудвана с един панел с контроли за тази писта. Панелът се намира вляво на пистата и позволява различни операции върху тази писта. Следното е панела с контролите за пистата.

Панел с контролите за пистата

Име на пистата

Името на пистата е най отгоре в панела с контролите за пистата (т.е., "Track 1" в картинката по-горе). За да промениш името, вкарай новото име тук. Имената на пистата ти позволяват да организираш твоя лупинг. Можеш например да въведеш "Каса" за касата на барабаните.

Контроли за амплитудата

Използвай контролата за амплитудата (Контроли за амплитудата) за да промениш амплитудата на пистата в микса на лупинга. Можеш да вкараш нова стойност на амплитудата, да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата да увеличиш и намалиш амплитудата или да натиснеш ENTER или да щракнеш два пъти с мишката върху контролата за да извикаш прозореца за амплитудата показан тук.

Прозорец за амплитудата

Използвай или кутията, или плъзгача в този прозорец. Двете контроли работят заедно. Ако стойността на една се промени, стойността на другата също ще се промени. Обикновено е по-лесно да използваш плъзгача за по-големи промени и кутията за по-малки промени. Промени амплитудата на прозореца и го затвори, когато си готов. Можеш също така да натиснеш ENTER за да затвориш прозореца.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш върху Писта (Track) и след това върху Амплитуда (Volume) в менюто в изгледа за лупинги за да видиш същия прозорец като този по-горе.)

Контроли за панорамата

Използвай контролата за панорамата (Контроли за панорамата) за да промениш панорамата на пистата в микса на лупинга. Можеш да вкараш нова стойност за панорамата, да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата за да преместиш панорамата съответно надясно и наляво или да натиснеш ENTER или да щракнеш два пъти с мишката върху контролата за да извикаш прозореца за панорамата показан тук.

Прозорец за панорамата

Както при прозореца за амплитудата по-горе, кутията и плъзгача на панорамата работят заедно. Използвай прозореца за да промениш панорамата и го затвори, когато си готов. Натискането на ENTER в прозореца също го затваря.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш върху Писта (Track) и след това върху Панорама (Pan) в менюто в изгледа за лупинги за да видиш същия прозорец, който е показан по-горе.)

Отрицателна стойност на панорамата означава панорама вляво. Положителна стойност на панорамата означава панорама вдясно. Една панорама от отрицателно 100 е само левия канал и една панорама от положително 100 е само десния канал. Една панорама от положително 25 означава, че амплитудата на десния канал ще се умножи по 1.25 (4.5 dB) и амплитудата на левия канал ще се умножи по 0.75 (-5.75 dB). Работата с всички сигнали в Orinj е стерео. Моно звукът се превръща в стерео звук по време на смесването и свиренето.

Бутон Заглуши

Използвай бутона за заглушаване (Бутон заглуши) за да заглушиш пистата. Пистата няма да се чува по време на свиренето.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш върху Писта (Track) и след това върху Заглуши (Mute) в менюто в изгледа за лупинги за да заглушиш текущата писта.)

Бутон Соло

Използвай бутона за соло (Бутон соло) за да солираш пистата. Когато една писта е в соло, всички други писти ще бъдат заглушени и няма да се чуват по време на свиренето, освен ако и те не са в соло.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто в изгледа за лупинги за да солираш текущата писта.)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.