Orinj Работа с пистите в лупинга

Orinj версия 7.0.0

Една писта в изгледа за лупинги в Orinj сочи към един кратък файл уейв или инструмент в един файл DLS или SF2. Пистата съдържа и "удари" – бутони, които показват кога този файл или инструмент трябва да се изсвири.

Следното е една примерна писта.

Писта в изгледа за лупинги

Тази писта сочи към файла "sn ya 14x10 06.wav", който е един запис на барабанчето Yamaha с размер 14x10 инча (виж Orinj Файлове в инсталацията). Този файл ще бъде изсвирен два пъти, тъй като в пистата има два бутона за "удар". Както можеш да забележиш от малките бразди в пистата, тази писта е част от един лупинг с ритъм 4/4. Барабанчето ще бъде изсвирено на втората и четвъртата четвърт нота.

Всяка писта съдържа само един кратък файл уейв или инструмент. Ако това е файл уейв, този файл ще се изсвири с всеки удар в пистата по един и същи начин. Ако това е инструмент DLS или SF2, всеки удар може да свири различна нота с различна дължина и скорост (виж Orinj Работа с ударите в лупинга).

Панел с контролите за пистата

Когато работиш с една писта в изгледа за лупинги в Orinj, най-често ще използваш панела с контролите за пистата вляво на пистата. Следното е панела с контролите за пистата.

Панел с контролите за пистата в изгледа за лупинги

Използвай го за да промениш амплитудата и панорамата на пистата и така нататък.

Можеш също така да контролираш пистата с менюто за лупингите. Щракни на Писта (Track) в това меню за да видиш съответните команди.

Преименувай пистите

За да преименуваш една писта, вкарай новото и име в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Имената на пистите не променят лупинга, но може да ти помогнат да го организираш.

Мести пистите

Редът на пистите може да бъде променен и пистите могат да се местят нагоре или надолу в този ред. За да преместиш една писта нагоре в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести нагоре (Move Up) в менюто в Orinj. За да преместиш една писта надолу в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести надолу (Move Down) в менюто в Orinj.

Изчисти пистите

За да изчистиш една писта, щракни на Писта (Track) и след това на Изчисти (Clear) в менюто на Orinj. Файлът уейв или инструментът и всичките удари в пистата ще бъдат махнати и амплитудата и панорамата ще бъдат сложени на нула.

Заглуши пистите

За да заглушиш една писта, щракни на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) в менюто в Orinj. Можеш да продължиш да добавяш или махаш удари и да работиш с пистата и нейните удари.

За да премахнеш заглушаването на пистата, щракни на бутона за заглушаване пак или пак щракни на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) в менюто в Orinj.

Соло на пистите

За да изсвириш една писта в соло, щракни на бутона за соло (Бутон за соло) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто в Orinj.

За да махнеш солото на пистата, щракни на бутона за соло пак или пак щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто в Orinj.

Промени амплитудите на пистите

За да промениш амплитудата на една писта, използвай контролата за амплитудата (Контрола за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш да вкараш новата амплитуда в контролата за амплитудата, да щракнеш на тази контрола или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Амплитуда (Volume). В последните два случая ще видиш прозореца за амплитудата (виж Orinj Работа с пистите в сесията). Използвай прозореца за да промениш амплитудата и го затвори, когато си готов.

Промени панорамите на пистите

За да промениш панорамата на една писта, използвай контролата за панорамата (Контрола за панорамата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш да вкараш новата панорама в контролата за панорамата, да щракнеш на контролата за панорамата или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Панорама (Pan) в менюто в Orinj. В последните два случая, ще видиш прозореца за панорамата (виж Orinj Работа с пистите в сесията). Използвай прозореца за да промениш панорамата и го затвори, когато си готов.

Добави един файл уейв или инструмент към пистата

Ако файлът или инструментът е в дървото със семплите уейв вляво на пистите, можеш да щракнеш на този файл уейв и да го завлечеш към пистата.

За да добавиш един файл уейв, който не е в дървото, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Писта (Track) и след това на Вкарай Уейв От Файл (Insert Wave From File) в менюто на Orinj.

Прегледай формата на аудиото в една писта

За да прегледаш формата на аудиото (броя на каналите, пробната честота и пробната резолюция) на вълната или инструмента в една писта, щракни на тази писта за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Формат За Аудио (Audio Format) в менюто на Orinj. Можеш да видиш формата на аудиото на файла уейв в изгледа за лупинги, но не можеш да го промениш.

Прегледай честотното съдържание на вълната в една писта

За да прегледаш честотното съдържание на вълната или инструмента в една писта, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Честотно Съдържание (Frequency Content) в менюто на Orinj.

Прегледай мета данните на вълната в една писта

За да прегледаш мета данните, които се съдържат във файла уейв в една писта (например авторските права, автора, датата на създаване), щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв и след това на Мета Настройки (Meta Properties) в менюто на Orinj. Не можеш да променяш мета данните на една вълна в изгледа за лупинги.

Не можеш да преглеждаш мета данните на един инструмент DLS или SF2. Можеш да правиш това само за файловете уейв.

Виж името на вълната в една писта

За да видиш папката и името на или инструмента, който се използва от една писта, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Файл Уейв (Wave File) в менюто на Orinj. Не можеш да променяш папката или името на една вълна в изгледа за лупинги в Orinj.

Ако пистата съдържа файл уейв, ще видиш името на файла. Ако пистата съдържа един инструмент DLS или SF2, ще видиш името на съответния файл DLS или SF2.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.