Orinj Работа с пистите в лупинга

Orinj версия 4.0.0

Една писта в изгледа за лупинги в Orinj сочи към един кратък файл уейв, който обикновено съдържа един единствен барабанен удар. Самата писта също така съдържа "удари" – бутони, които показват кога този барабанен удар трябва да се изсвири. Следното е една примерна писта.

Писта в изгледа за лупинги

Тази писта сочи към файла "sn ya 14x10 06.wav", който е един запис на барабанчето Yamaha с размер 14x10 инча (виж Orinj Файлове в инсталацията). Този файл ще бъде изсвирен два пъти, тъй като в пистата има два бутона за "удар". Както можеш да забележиш от малките бразди в пистата, тази писта е част от един лупинг с ритъм 4/4. Барабанчето ще бъде изсвирено на втората и четвъртата четвърт нота.

Всяка писта съдържа само един кратък файл уейв. Този файл се свири от всеки от ударите по един и същи начин.

Когато работиш с една писта в изгледа за лупинги в Orinj, най-често ще използваш панела с контролите за пистата вляво на пистата. Следното е панела с контролите за пистата.

Панел с контролите за пистата в изгледа за лупинги

Използвай го за да промениш амплитудата и панорамата на пистата и така нататък. Можеш също така да контролираш пистата с менюто за лупингите. Щракни на Писта (Track) в това меню за да видиш съответните команди.

Преименувай пистите

За да преименуваш една писта, вкарай новото и име в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Имената на пистите не променят лупинга, но може да ти помогнат да го организираш.

Мести пистите

Редът на пистите може да бъде променен и пистите могат да се местят нагоре или надолу в този ред. За да преместиш една писта нагоре в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести нагоре (Move Up) в менюто в Orinj. За да преместиш една писта надолу в реда на пистите, щракни на Писта (Track) и след това на Премести надолу (Move Down) в менюто в Orinj.

Изчисти пистите

За да изчистиш една писта, щракни на Писта (Track) и след това на Изчисти (Clear) в менюто на Orinj. Файлът уейв, всичките удари и всичките ефекти в пистата ще бъдат махнати и амплитудата и панорамата ще бъдат сложени на нула.

Заглуши пистите

За да заглушиш една писта, щракни на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) в менюто в Orinj. Можеш да продължиш да добавяш или махаш удари и да работиш с пистата и нейните удари. За да премахнеш заглушаването на пистата, щракни на бутона за заглушаване пак или пак щракни на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) в менюто в Orinj.

Соло на пистите

За да изсвириш една писта в соло, щракни на бутона за соло (Бутон за соло) в панела с контролите за пистата вляво на пистата или щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто в Orinj. За да махнеш солото на пистата, щракни на бутона за соло пак или пак щракни на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто в Orinj.

Промени амплитудите на пистите

За да промениш амплитудата на една писта, използвай контролата за амплитудата (Контрола за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш да вкараш новата амплитуда в контролата за амплитудата, да щракнеш на тази контрола или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Амплитуда (Volume). В последните два случая ще видиш прозореца за амплитудата (виж Orinj Работа с пистите в сесията). Използвай прозореца за да промениш амплитудата и го затвори, когато си готов.

Промени панорамите на пистите

За да промениш панорамата на една писта, използвай контролата за панорамата (Контрола за панорамата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Можеш да вкараш новата панорама в контролата за панорамата, да щракнеш на контролата за панорамата или да щракнеш на Писта (Track) и след това на Панорама (Pan) в менюто в Orinj. В последните два случая, ще видиш прозореца за панорамата (виж Orinj Работа с пистите в сесията). Използвай прозореца за да промениш панорамата и го затвори, когато си готов.

Добави един файл уейв към пистата

Има два начина да се добави един файл уейв към пистата. Ако файлът е в дървото със семплите уейв вляво на пистите, можеш да щракнеш на този файл уейв и да го завлечеш към пистата. Или пък щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Писта (Track) и след това на Вкарай Уейв От Файл (Insert Wave From File) в менюто на Orinj.

Прегледай формата на аудиото в една писта

За да прегледаш формата на аудиото (броя на каналите, пробната честота и пробната резолюция) на вълната в една писта, щракни на тази писта за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Формат За Аудио (Audio Format) в менюто на Orinj. Можеш да видиш формата на аудиото на файла уейв в изгледа за лупинги, но не можеш да го промениш.

Прегледай честотното съдържание на вълната в една писта

За да прегледаш честотното съдържание на вълната в една писта, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Честотно Съдържание (Frequency Content) в менюто на Orinj.

Прегледай мета данните на вълната в една писта

За да прегледаш мета данните, които се съдържат във файла уейв в една писта (например авторските права, автора, датата на създаване), щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв и след това на Мета Настройки (Meta Properties) в менюто на Orinj. Не можеш да променяш мета данните на една вълна в изгледа за лупинги.

Виж името на вълната в една писта

За да видиш папката и името на вълната, която се използва от една писта, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Файл Уейв (Wave File) в менюто на Orinj. Не можеш да променяш папката или името на една вълна в изгледа за лупинги в Orinj.

Транспонирай вълната в една писта

Виж Orinj Работа с ударите в лупинга за още информация. Когато вълната е транспонирана, всички удари в текущата писта се променят и ще използват транспонираната вълна.

Разтегни вълната в една писта

Виж Orinj Работа с ударите в лупинга за още информация. Когато вълната е удължена или скъсена, всички удари в текущата писта се променят и ще използват удължената или скъсена вълна.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.