Orinj Изглед за лупинги

Orinj версия 7.0.0

Изгледът за лупинги съдържа и контролира твоите лупинги. Това са кратки парчета с аудио. Наричат се лупинги, защото могат да се смесят така, че няколко повторения от тях да се наредят едно след друго, като че ли парчето се свири в лупинг.

Лупингите се построяват като се избират и подреждат семпли уейв и инструменти Downloadable Sounds (DLS) и SoundFont (SF2).

Една част от изгледа за лупинги е показана в картинката по-долу. За да видиш този изглед (ако си в някой от другите изгледи), щракни на Изглед (View) и след това на Изглед за Лупинги (Loop Building View) в менюто или щракни на бутона за изгледа за лупинги (Бутон за изгледа за лупинги) в лентата за изгледите.

Изглед за лупингите в Orinj

Функционалност

Следното са примери на това, което можеш да правиш в този изглед:

 • Можеш да завличаш и слагаш семплите, инструментите DLS и инструментите SF2 върху пистите.
 • Можеш да отвориш съществуващите лупинги, които са доставени с инсталацията на Orinj. Можеш да променяш тези лупинги.
 • Можеш да смесваш лупингите във файлове уейв, които след това можеш да вкарваш в твоята многопистова сесия. (Можеш и да вкарваш лупингите директно в твоята сесия).
 • Можеш да свириш, да слагаш свиренето на пауза или да го спираш и да превърташ напред или назад.
 • Можеш да заглушаваш пистите, да ги слагаш в соло и да променяш амплитудата и панорамата на пистите. Можеш да пренареждаш пистите.

Можеш да добавяш файловете с лупинги в сесията, без първо да ги смесваш във файлове уейв. Има разлика между вкарването на един лупинг в сесията и вкарването на един файл уейв, който е получен, като се смеси лупинга. Един лупинг може да се редактира в изгледа за лупинги. Смесеният лупинг (полученият файл уейв) не може да се редактира. Ако трябва да се промени, тогава трябва да се махне от сесията, трябва да се смеси лупинга наново и новият получен файл уейв трябва да се вкара в сесията.

Ако направиш промени в този изглед в лупингите в твоята сесия, тези промени автоматично ще се появят в съответните лупинги в сесията.

Меню в изгледа за лупинги

Виж Orinj Меню за лупингите. Менюто е най-отгоре в Orinj. То съдържа командите, които ти позволяват да извършваш задачите по-горе.

Панели за маркерите и времето

Следните два панела са под менюто.

Дървото със семплите уейв, DLS и SF2

В лявата част на Orinj е показана структурата на папката "../samples/" в инсталацията на Orinj и съдържанието на файловете DLS и SF2, които си добавил. Това дърво съдържа семплите и инструментите, които можеш да използваш. Можеш да завлечеш тези удари където и да е в пистите на лупинга в дясната част на Orinj.

Писти

Пистите заемат най-голямата част от изгледа, под линията за времето. Самите писти вдясно показват ударите в лупинга. Показват кой от семплите уейв, инструментите DLS и инструментите SF2 се използват за ударите и къде в лупинга тези удари се намират. В следната картинка например, пистата използва файла барабанчето Yamaha с размер 14x10 инча и това барабанче е ударено на 2 и 4 в лупинга с размер 4/4 (с тактове на всяка 1/8 нота).

Една писта в изгледа за лупинги

Всяка писта има свой собствен панел с контроли за тази писта, който се намира вляво на пистата. Този панел ти помага да контролираш пистата в микса. Можеш да използваш този панел за да променяш заглавието, амплитудата и панорамата на пистата и да заглушаваш пистата и да я слагаш в соло.

Стандартни ленти и панели

Следните ленти и панели съществуват във всички изгледи в Orinj.

Най-отдолу в Orinj ще видиш панелът за статуса на процесора (бележката "CPU: 0%"). По време на свиренето, този панел показва колко е напрегната работата на компютъра при свиренето и записа.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.