Orinj Меню за лупингите

Orinj версия 5.0.0

Следното е списъка с командите в менюто в изгледа за лупинги в Orinj.

Меню Файл (File)

Нов (New) Създава една нов лупинг.
Отвори (Open) Oтваря един съществуващ файл с лупинг.
Затвори (Close) Затваря текущия лупинг и може да запита потребителя дали да го запази.
Запази (Save) Запазва текущия лупинг. Ако лупингът не е била запазен преди, ще трябва да му дадеш име.
Запази като (Save As) Запазва текущия лупинг за запис и му дава ново име.
Скорошни… (Recent ...) Показва лупингите, които са използвани наскоро. Щракни на един от тези лупинги за да го отвориш.
Излез (Exit) Затваря Orinj.

 

Меню Изглед (View)

Многопистова сесия (Multitrack View) Превключва към изгледа за многопистовата сесия. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за многопистовата сесия (Бутон за изгледа за многопистовата сесия) в лентата за изгледите.)
Единични вълни (Single Wave View) Превключва към изгледа за единични вълни. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за единични вълни (Бутон за изгледа за единични вълни) в лентата за изгледите.)
MIDI Превключва към изгледа за MIDI. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за MIDI (Бутон за изгледа за MIDI) в лентата за изгледите.)
Маркери Показва маркерите в твоя лупинг.

 

Меню Лупинг (Loop)

Върни (Undo) Връща последната промяна в лупинга.
Избери (Select) Избира един от отворените лупинги, с който да работи.
Спри (Stop) Спира свиренето. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене.
Свири (Play) Започва да свири. Свиренето ще започне от началото на лупинга. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свирене.)
Пауза (Pause) Пауза на свиренето. След паузата, можеш или да спреш свиренето, или да го рестартираш. Ако рестартираш свиренето, то ще започне от там, където е спряно. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за пауза (Бутон за пауза) в лентата за свирене.)
Свири лупинг (Play Loop) Започва да свири. Свиренето ще започне от началото на курсора, ще продължи до края на лупинга и ще се повтаря непрекъснато, докато не го спреш. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене на лупинги (Бутон за свирене на лупинги) в лентата за свирене.)
Остатък Завий (Remainder Wrap) Завива звуковите данни, които са след края на лупинга (като например от дълги удари по барабаните, като чинелите) над началото на лупинга, при смесването, включително и когато лупинга е вкаран в сесията. Това е полезно, ако няколко едни и същи лупинги се повтарят в сесията един след друг за да произведат една непрекъсната барабанна писта.
Остатък Отрежи (Remainder Cut) Отрязва звуковите данни, които са след края на лупинга, при смесването, включително и когато лупинга е вкаран в сесията.
Остатък Остави (Remainder Leave) Оставя звуковите данни, които са след края на лупинга, при смесването, включително и когато лупинга е вкаран в сесията.
Смеси (Mix) Смесва всички писти в един файл уейв.
Изходно устройство (Output Device) Избира изходното устройство, към което се изпращат данните за аудио по време на свиренето.
Маркери Настройки (Markers Properties) Определя настройките на избрания маркер, включително неговия коментар и времето, в което маркерът е поставен. (Съвет: Можеш да видиш един списък с всички маркери и да добавяш, махаш и променяш маркери, ако щракнеш на Изглед (View) и след това на Маркери (Markers).)
Маркери Добави (Markers Add) Добавя маркер в твоя лупинг.
Маркери Махни (Markers Remove) Маха избрания маркер.
Темпо / ритъм (Tempo / Time Signature) Определя темпото и ритъма на твоя лупинг.
Съобщение за авторските права (Copyright Message) Добавя съобщение за авторските права към твоя лупинг.

 

Меню Писта (Track)

Изчисти (Clear) Маха всички удари, файла уейв и информацията за амплитудата, панорамата и така нататък от текущата писта.
Амплитуда (Volume) Определя амплитудата на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за амплитудата (Контроли за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата.)
Панорама (Pan) Определя панорамата на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за панорамата (Контроли за панорамата) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Заглуши (Mute) Заглушава / маха заглушаването на избраната писта. Когато пистата е заглушена, не се чува по време на свиренето. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване на пистата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата.)
Солирай (Solo) Солира / маха солото на избраната писта. Когато една писта е избрана за соло, всички други писти са заглушени и няма да се чуят по време на свиренето, освен ако не самите те не са избрани за соло. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за соло (Бутон за солиране на пистата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата.)
Премести нагоре (Move Up) Премества избраната писта с една позиция нагоре в реда на пистите.
Премести надолу (Move Down) Премества избраната писта с една позиция надолу в реда на пистите.
Вкарай Вълна от Файл (Insert Wave From File) Избери един файл уейв, който да бъде използван в текущата писта.

 

Меню Уейв (Wave)

Формат за аудио (Audio Format) Показва информация за формата на аудиото във вълната (пробна честота, пробна резолюция и брой на каналите). Тази информация само е показана, но не може да бъде променена.
Честотно съдържание (Frequency Content) Показва честотното съдържание на вълната.
Мета Настройки (Meta Properties) Показва информация за мета данните във вълната (автор, заглавие, авторски права, т.н.).
Файл уейв (Wave File) Показва името на файла, което вълната трябва да използва.
Бързо транспониране (Quick Pitch Shift) Транспонира избраната вълна. Тъй като това се прави чрез вземането на нови проби от вълната, темпото на вълната също ще се промени (което не влияе значително на кратките вълни, като ударите по барабаните). Транспонирането е изчислено по време на свиренето и, за разлика от командата за Транспониране по-долу, не създава нов файл.
Бързо разтягане (Quick Stretch) Разтяга или скъсява избраната вълна. Тъй като това се прави чрез вземането на нови проби от вълната, тоналността на вълната също ще се промени (което не влияе значително на кратките вълни, като ударите по барабаните). Транспонирането се изчислява по време на свиренето и, за разлика от командата за Разтягане по-долу, не създава нов файл.
Транспонирай (Pitch Shift) Транспонира избраната вълна без да и променя темпото или дължината. Един нов файл ще бъде създаден. Оригиналният файл ще остане непроменен.
Разтегли (Stretch) Разтегля или смалява избраната вълна без да променя нейната тоналност. Един нов файл ще бъде създаден. Оригиналният файл ще остане непроменен.
Обърни (Reverse) Обръща избраната вълна. Един нов файл ще бъде създаден. Ще звучи както оригиналната вълна, изсвирена отзад напред. Оригиналният файл ще остане непроменен.
Позиция на удара (Hit Position) Определя точната позиция във времето на избрания удар в текущата писта.

 

Меню Ефект (Effect)

Дилей (Delay) Съдържа команди за ефекти дилей. Orinj се инсталира със следните ефекти дилей: Басов хор, Подскачащо ехо, Хор, Дилей, Ехо и Многоизходен дилей. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Ривърб (Reverb) Съдържа команди за ефекти ривърб. Orinj се инсталира със следните ефекти ривърб: Ривърб и Прост ривърб. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Динамика (Dynamics) Съдържа команди за ефекти, които влияят на динамиката на звука (като компресорите или дисторшън). Orinj се инсталира със следните ефекти за динамиката: Компресор, Дисторшън, Ограничител, Гейт, Компресор със странична връзка и Прост компресор. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Еквилизация (Equalization) Съдържа команди за ефекти за еквилизация. Orinj се инсталира със следните еквилайзери: Графичен еквилайзер, Параметричен еквилайзер и Уа-уа. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Филтри (Filtering) Съдържа команди за честотни филтри, като се изключат командите за еквилайзерите. Orinj се инсталира със следните филтри: Средночестотен филтър, Режекторен филтър, Конволюция, Високочестотен филтър, Нискочестотен филтър, Филтър бразда и Филтър шелф. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Други (Other) Съдържа команди за други ефекти. Orinj се инсталира със следните ефекти и инструменти за наблюдение: Дитер, Фазов осцилоскоп, Спектрален монитор и Вибрато / тремоло. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Премести нагоре (Move Up) Премества избрания ефект в избраната писта с един ефект нагоре в реда на ефектите. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Премести надолу (Move Down) Премества избрания ефект в избраната писта с един ефект надолу в реда на ефектите. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Промени (Modify) Променя параметрите на избрания ефект. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш бутона за промяна на ефектите (Бутон за промяна на ефектите) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Махни (Remove) Премахва избрания ефект. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Сух микс (Dry Mix) Променя сухия микс на избрания ефект в избраната писта. Не всички ефекти имат сух / мокър микс. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за сухия микс (Контроли за сухия микс) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Мокър микс (Wet Mix) Променя мокрия микс на избрания ефект в избраната писта. Не всички ефекти имат сух / мокър микс. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за мокрия микс (Контроли за мокрия микс) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)

 

Меню Инструменти (Tools)

Гами (Scales) Стартира Гами (Scales). Това средство показва музикални гами и акорди на различни инструменти.

Меню Настройки (Preferences)

Папки (Directories) Определя папката, която Orinj ще използва за да запази временните данни. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Буфери (Buffers) Определя броя и размерите на буферите за аудио, които се използват от Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Характеристики на устройствата (Device Properties) Показва характеристиките на устройствата за аудио (звуковите карти). Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Битова резолюция (Bit Resolution) Определя дали данни от 24 бита и 32 бита да се изпращат към изходното устройство и получават от входното устройства като данни от 16 бита. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Настройки на нагаждането (Snap Options) Определя настройките за нагаждането на вълни към други вълни или към ритъма, когато вълните се местят или режат. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Забавяне преди записа (Recording Delay) Позволява забавяне преди записа, при което един хронометър брои секундите до началото на записа. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Кожи (Skins) Избира кожата за това, как Orinj изглежда. Кожата влияе на шрифтовете и цветовете в Orinj, но не на функционалността на софтуера. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Езици (Languages) Избира езика за текста в менютата, прозорците и останалите контроли на Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
База за синтезатора (Synthesizer Base) Определя файла Downloadable Sounds (DLS), който се използва при превръщането на файлове MIDI във файлове уейв. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
За (About) Показва информация за авторските права и версията на Orinj.

Виж също:
Orinj Плаващо меню в изгледа за лупинги

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.