Orinj Работа със спомагателните канали и главния канал

Orinj версия 7.0.0

Един спомагателен канал е една група от писти в Orinj със свои собствена амплитуда, панорама и ефекти. По време на свиренето и смесването, Orinj:

 1. Прилага амплитудата, панорамата и ефектите на всяка от пистите към самата писта.
 2. Комбинира сигналите от всички писти в един спомагателен канал в един сигнал.
 3. Прилага амплитудата, панорамата и ефектите на спомагателния канал към този сигнал.
 4. Изпраша резултата към целия микс за свирене или смесване.

Спомагателните канали се създават от потребителя. Може да има няколко или нула спомагателни канали в една сесия.

Главният канал е целия микс. По време на свиренето и смесването, Orinj:

 1. Събира всички писти и спомагателни канали в един сигнал.
 2. Прилага амплитудата, панорамата и ефектите на главния канал към този сигнал.
 3. Изпраща сигнала за свирене или го слага в смесването.

Всяка сесия винаги има един и само един главен канал.

Създай групи от писти или един спомагателен канал

В изгледа за многопистовата сесия:

 1. Щракни на Писта (Track), Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Писти / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) в менюто. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за групите

 1. Щракни на бутона Добави (Add) в прозореца. Ще видиш един малък прозорец, който то позволява да избереш име за твоята група. Дай име на твоята група и щракни на OK в малкия прозорец. Няма значение какво е името (например "Китари").
 2. Ако искаш твоята група да има някакъв определен цвят, щракни на бутона Цвят (Color), избери един цвят и щракни на OK в прозореца с цветовете.
 • Цветовете не са задължителни. Ако една писта е в една група с цвят, цветът ще се появи в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Това може да ти помогне да организираш твоята сесия.
 •  
 • Ако една писта принадлежи на повече от една група, всички цветове ще се покажат.
 1. Ако искаш твоята група да бъде един спомагателен канал, щракни на кутията "Използвай като спомагателен канал" ("Use as an aux channel").
 • Групите ти помагат да организираш твоите писти, но не са автоматично спомагателни канали. Нямат амплитуда, панорама и ефекти.
 •  
 • Когато една група стане един спомагателен канал, получава своя собствена амплитуда, панорама и ефекти.
 1. Най-отдолу в прозореца за Груп (Groups), ще видиш две кутии – пистите в групата (вляво) и пистите, които не са в групата (вдясно). Когато създадеш една група или спомагателен канал, списъка с писти вляво няма да съдържа писти (няма писти, които да са сложени в групата) и списъка вдясно ще съдържа всички писти.
 2. Ако искаш да изпратиш една писта към един спомагателен канал, избери тази писта вдясно и щракни на бутона Изпрати (Send).
 • Когато "изпратиш" една писта, сигналът и се изпраща само към спомагателния канал и не може да бъде изпратен на друго място (например към един друг спомагателен канал).
 1. Ако искаш да копираш една писта в спомагателния канал, избери тази писта вдясно и щракни на бутона Копирай (Copy).
 • Когато "копираш" една писта, сигналът и се изпраща към спомагателния канал, но може и да се изпрати и на други места (например към един друг спомагателен канал).
 1. Ако искаш да махнеш една писта от спомагателния канал, избери тази писта вляво и щракни на бутона Махни (Remove).

Когато си готов със създаването на групи и спомагателни канали, щракни на OK в прозореца за групите.

Подреди групите

Щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Подреди групите (Order Groups) в менюто. Пистите в твоята сесия ще се подредят според групите, към които принадлежат.

Промени контролите на един спомагателен канал

Щракни на Писта, след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателния канал (Aux Channel Controls). Ще видиш следния прозорец.

Прозорец с контролите за спомагателния канал

Всички спомагателни канали, които си създал, са показани вляво. За да промениш контролите на един спомагателен канал, избери го вляво. Тогава можеш да му промениш амплитудата, панорамата и ефектите. Можеш да добавяш, променяш и махаш ефекти, да подреждаш ефектите, да променяш времето, в което ефектите почват или свършват и да променяш сухия и мокрия им микс. Можеш да запазваш и вкарваш поредици с ефекти (виж Orinj Работа с ефектите). Затвори прозореца, когато си готов.

Можеш да променяш контролите на спомагателните канали по време на свиренето и прозорецът за контролите на спомагателните канали то позволява да работиш и с този прозорец, и със сесията.

Промени контролите на главния канал

Щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel). Ще видиш следния прозорец.

Прозорец с контроли за главния канал

Промени амплитудата, панорамата и ефектите на главния канал и затвори прозореца, когато си готов. Можеш да промениш контролите по време на свиренето и да работиш с тези контроли и със сесията по едно и също време.

Спомагателните канали и главният канал при смесването

Виж Orinj Ред на смесването.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.