Orinj Работа с ефектите

Orinj версия 6.0.0

Ефектът в Orinj е една операция, която променя звука. Един ефект получава входния звук, прави нещо с него и го изпраща обратно. Дилея в Orinj например е един ефект. Той получава някакъв звук, повтаря го с някакво забавяне във времето и някакво затихване в амплитудата и произвежда един микс на оригиналния звук и повторението.

Виж Orinj Ефекти за един списък с ефектите и общите им параметри.

Всички ефекти в тази версия на Orinj могат да се приложат върху звукови данни уейв . Не се прилагат, например, върху данни MIDI.

Можеш да използваш ефекти в изгледа за многопистовата сесия и изгледа за единичните вълни, но не в изгледа за лупинги и изгледа за MIDI.

  • В изгледа за единични вълни, ефектите се прилагат към файловете уейв, които са отворени в изгледа (входният сигнал към ефекта ще бъдат звуковите данни в този файл).
  • В изгледа за многопистовата сесия, ефектите се прилагат към писти, спомагателните канали и главния канал. Това означава например, че ако в една писта има два файла уейв, звуковите им данни ще бъдат смесени и изпратени към ефекта на пистата като един входен сигнал.

Лупингите и файловете MIDI в сесията са смесени във файлове уейв. В сесията, ефектите работят върху всички парчета в една писта – файлове уейв, лупинги и файлове MIDI.

Създай ефекти

Менютата Ефект (Effect) в изгледа за многопистовата сесия и в изгледа за единични вълни съдържат командите, които можеш да използваш за да създадеш ефекти. Ако искаш например да добавиш един дилей към първата писта в многопистовата сесия, първо щракни на тази писта за да я избереш и след това щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и на Orinj Дилей (Orinj Delay) в менюто на многопистовата сесия.

За да добавиш един ефект към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателния канал (Aux Channel Controls) в менюто. Ще видиш един прозорец с всички спомагателни канали и техните контроли. Можеш да добавиш един ефект, като щракнеш върху бутона Добави (Add).

За да добавиш един ефект към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).

Можеш да добавиш повече от един ефект към една писта (спомагателен канал, главния канал или пък, в изгледа за единични вълни, към един файл). Редът, по който добавяш ефекти, е реда, според който те се прилагат. Можеш да го промениш, както е описано по-долу.

Когато създадеш един ефект, ще се покаже един прозорец, който съдържа параметрите на ефекта (виж Orinj Ефекти). Можеш да промениш параметрите на ефекта и да затвориш прозореца. Затварянето на прозореца не премахва ефекта и винаги можеш пак да го отвориш и да промениш параметрите на ефекта по-късно. Следното е един примерен прозорец – този за ефекта Orinj Delay.

Пример на един прозорец за един ефект– Orinj дилей

Когато един ефект е добавен към една писта в изгледа за многопистовата сесия, името на ефекта ще се появи в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Следното е панела с контролите за пистата в многопистовата сесия.

Панел с контролите за пистата

Забележи кутията най-отдолу в този панел. Всички ефекти, които създаваш в многопистовата сесия, ще бъдат показани тук (в съответния панел за всяка писта).

В изгледа за единични вълни, ефектите ще бъдат показани панела с контролите вляво на пистата.

Промени и махни ефекти

Когато работиш с пистите, използвай контролите в панела с контролите за пистата описан в предишния параграф за да избереш ефекта, който искаш да промениш. След това щракни на Ефект (Effect) и след това на на Промени (Modify) в менюто (или щракни на бутона Промени (Бутон за промяна на ефекта) в панела с контролите за пистата).

За да махнеш ефекта, първо избери пистата, от която искаш да махнеш ефекта, като щракнеш на тази писта. След това избери ефекта, който искаш да махнеш в панела с контролите вляво на пистата. След това щракни на Ефект (Effect) и след това на Махни (Remove) в менюто.

За да промениш или махнеш ефекти от спомагателните канали в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателния канал (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за спомагателните канали, използвай бутоните Промени (Modify) и Махни (Remove).

За да промениш или махнеш ефекти от главния канал, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, използвай бутоните Промени (Modify) и Махни (Remove).

Мести ефекти

Ефектите ще бъдат приложени в реда, в който са създадени, освен ако не промениш този ред. Редът е важен. Прилагането на един компресор преди един ривърб например ще произведе една различна песен от прилагането на ривърба преди компресора.

За да преместиш един ефект нагоре или надолу в реда на ефектите за една писта, щракни на Ефект (Effect) и след това на Премести нагоре (Move Up) или Промени надолу (Move Down) в менюто на Orinj.

За да местиш ефектите на спомагателните канали в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателния канал (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за спомагателните канали, използвай бутоните Нагоре (Up) и надолу (Down).

За да местиш ефектите на главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, използвай бутоните Нагоре (Up) и Надолу (Down).

Преработи ефекти

Да се преработи един ефект означава да се променят данните с аудио на файла уейв, така че ефекта да стане трайно вграден в тези данни с аудио.

Можеш да преработваш ефектите върху вълните в изгледа за единични вълни, включително и тези вълни, които са в сесията. Не можеш да преработваш ефектите върху пистите, спомагателните канали или главния канал в сесията. (Вместо това, в сесията, можеш предварително да смесиш пистите (виж Orinj Работа с пистите в сесията).)

След като преработиш ефекта, ефектът ще бъда махнат от списъка с ефекти, които са изчислени по време свиренето. След това няма да можеш вече да променяш ефекта. Файловете уейв, към които ефекта е приложен, ще бъдат заменени с нови файлове уейв (това включва файлове уейв, които са смесени лупинги или файлове MIDI). Тези нови файлове ще звучат както предишните със ефектите, но вече няма да можеш да отделиш ефекта от звуковите данни (т.е., не можеш да махнеш ефекта).

Преработката на ефектите намалява твоя контрол върху микса. Не можеш да променяш или премахваш ефекти, които са преработени (можеш да върнеш преработването на ефектите). След преработката на ефекта обаче, ефектът вече не се изчислява по време на свиренето, което прави работата на компютъра по-лесна. Обикновено, ще преработваш ефектите, когато си сигурен, че в бъдещето няма да трябва да ги променяш и когато ти трябва допълнителна компютърна мощност (т.е., когато твоят процесор вече не може да се справи с ефектите и другите контроли по време на свиренето, виж Orinj Панел за статуса на процесора).

Преработването на ефектите не губи данни. При него, Orinj не променя оригиналните файлове уейв, а създава нови файлове уейв, с които замества оригиналните. Оригиналният файл ще остане на твоя твърд диск, но ще бъде премахнат от сесията.

За да преработиш един ефект, първо избери съответната писта, като щракнеш на нея. След това избери ефекта, който искаш да преработиш в панела с контролите вляво на пистата. След това щракни на Ефект (Effect) и след това на Преработи (Process) в менюто на Orinj.

Ако ефектът не е първият ефект в пистата, ще бъдеш запитан дали искаш да преработиш само този ефект или и всички ефекти преди този ефект. Ако пистата например има един компресор и един ривърб и решиш да преработиш ривърба, ще бъдеш запитан дали да преработиш само ривърба или да преработиш и компресора, и рибърба в този ред.

Някои определени ефекти действат различно на левия и десния канал в стерео пистите. Ехото и дилея например могат да използват различни забавяния за левия и десния канал. Това е особено важно при моно файловете уейв. Една моно вълна ще бъде превърната в стерео вълна по време на свиренето и следователно Orinj може да приложи ефекти в реално време отделно на левия и десния канал. Когато ефектът е преработен върху една моно вълна обаче, Orinj може да работи само с моно вълната и ефектът върху един от каналите (десния) ще бъде изгубен. Това означава, че един и същи ефект ще се чуе по време на свиренето след преработката и в двата канала. В зависимост от това, с какви ефекти работиш, може да е по-добре да превърнеш съответните моно файлове уейв в стерео файлове уейв преди да преработиш ефектите. Можеш да превърнеш един моно файл уейв в един стерео файл уейв, като му промениш формата за аудио в изгледа за единични вълни.

Поредици от ефекти

Една поредица от ефекти е, например, сбирката от ефекти, които принадлежат на една писта в сесията. Можеш да запазиш ефектите в една писта и да ги вкараш в друга писта. Това помага, ако не искаш да създаваш тези ефекти наново.

В сесията и в изгледа за единични вълни, за да запазиш поредицата от ефекти в една писта, щракни на пистата за да я избереш. След това щракни на Писта (Track), Поредица от ефекти (Effect Stack) и след това на Запази (Export) в менюто. Ще бъдеш запитан да запазиш поредицата от ефекти в един файл.

За да вкараш една поредица от ефекти в една писта, щракни на пистата за да я избереш. След това щракни на Писта (Track), Поредица от ефекти (Effect Stack) и след това на Вкарай (Import) в менюто. Ще бъдеш запитан да намериш файла с поредицата от ефекти и да го отвориш.

При главния канал и спомагателните канали, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) или пък щракни на Писта (Track), Групи / спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls). В прозореца за главния канал или в прозореца за контролите на спомагателните канали, използват бутоните Запази (Export) и Вкарай (Import) за да запазиш или вкараш една поредица от ефекти.

Когато една поредица от ефекти в една писта се запазва, файлът с поредицата съдържа всички ефекти в текущия ред и със всичките стойности на техните контроли. Когато същата поредица се вкара в една друга писта, редът и стойностите на контролите са същите, но ефектите са независими от ефектите в оригиналната писта. Можеш да промениш реда и контролите на тези ефекти, без да влияеш на оригиналната писта.

Виж също:
Orinj Ефекти

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.