Orinj Меню за многопистовата сесия

Orinj версия 7.0.8

Следното е един списък с команди на менюто в изгледа за многопистовата сесия в Orinj.

Меню Файл (File)

Нов (New) Създава една нова сесия за запис.
Отвори (Open) Oтваря една съществуваща сесия за запис.
Запази (Save) Запазва текущата сесия за запис. Ако сесията не е била запазена преди, ще трябва да и дадеш име.
Запази като (Save As) Запазва текущата сесия за запис и и дава ново име.
Скорошни… (Recent ...) Показва сесиите за запис, които са използвани наскоро. Щракни на една от тези сесии за да я отвориш.
Излез (Exit) Затваря Orinj.

 

Меню Изглед (View)

Единични вълни (Single Wave View) Превключва към изгледа за единични вълни. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за единични вълни (Бутон за изгледа за единични вълни) в лентата за изгледите.)
Лупинги (Loop Building View) Превключва към изгледа за лупинги. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за лупинги (Бутон за изгледа за лупинги) в лентата за изгледите.)
MIDI Превключва към изгледа за MIDI. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за изгледа за MIDI (Бутон за изгледа за MIDI) в лентата за изгледите.)
Хоризонтално фокусиране (Zoom In Horizontally) Фокусира се спрямо времето. Командата може да е недостъпна, ако фокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за хоризонтално фокусиране) в лентата за фокусиране.)
Хоризонтално разфокусиране (Zoom Out Horizontally) Разфокусира се спрямо времето. Командата може да е недостъпна, ако разфокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за хоризонтално разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Вертикално фокусиране (Zoom In Vertically) Фокусира се спрямо амплитудата. Командата може да е недостъпна, ако фокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране в (Бутон за вертикално фокусиране) в лентата за фокусиране.)
Вертикално разфокусиране (Zoom Out Vertically) Разфокусира се спрямо амплитудата. Командата може да е недостъпна, ако разфокусирането вече е максимално. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за вертикално разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Пълно разфокусиране (Zoom Out Fully) Разфокусира се и спрямо времето, и спрямо амплитудата (хоризонтално и вертикално), или така че да се покажат всичките аудио данни в сесията, или до максималното позволено разфокусиране. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за разфокусиране (Бутон за пълно разфокусиране) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране вляво на избраното (Zoom To Left End Of Selection) Фокусира се спрямо времето, така че левият край (началото) на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е достъпна само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране в левия край на избраното) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране в избраното (Zoom Into Selection) Фокусира се спрямо времето, така че средата на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е позволена само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране в избраното) в лентата за фокусиране.)
Фокусиране вдясно на избраното (Zoom To Right End of Selection) Фокусира се спрямо времето, така че десният край на избраните аудио данни да са в средата на екрана. Командата е позволена само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за фокусиране (Бутон за фокусиране в десния край на избраното) в лентата за фокусиране.)
Маркери Показва маркерите в твоята сесия.

 

Меню Сесия (Session)

Върни (Undo) Връща последната промяна в сесията.
Спри (Stop) Спира свиренето. Когато свиренето спре, курсора (вертикалната жълта линия) ще се върне там, където свиренето е започнало. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене.
Свири (Play) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия). (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свирене.)
Пауза (Pause) Пауза на свиренето. След паузата, можеш или да спреш свиренето, или да го рестартираш. Ако рестартираш свиренето, то ще започне от там, където е спряно. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за пауза (Бутон за пауза) в лентата за свирене.)
Свири екрана (Play Screen) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия) и ще спре в края на сесията или в края на екрана, ако края на екрана е преди края на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш и на бутона за свирене на екрана (Бутон за свирене на екрана) в лентата за свирене.
Свири лупинг (Play Loop) Започва да свири. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия), ще продължи до края на избраните аудио данни и ще се повтаря непрекъснато, докато не го спреш. Можеш да изсвириш такива лупинги само ако си избрал част от аудиото. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за свирене на лупинги (Бутон за свирене на лупинги) в лентата за свирене.)
Върни се в началото (Rewind To Start) Премества курсора (вертикалната жълта линия) в началото на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за връщане в началото (Бутон за връщане в началото) в лентата за свирене.)
Превърти до края (Fast Forward To End) Премества курсора (вертикалната жълта линия) в края на сесията. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за превъртане до края (Бутон за превъртане напред) в лентата за свирене.)
Запиши (Record) Започва запис и едновременно свирене. Свиренето ще започне от позицията на курсора (вертикалната жълта линия) . Записаните нови вълни също ще започнат от тази позиция. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за запис (Бутон за запис) в лентата за свирене.)
Смеси във файл (Mix To File) Смесва всички писти в един файл уейв.
Формат за аудиото (Audio Format) Показва информация за пробната честота и пробната резолюция на сесията.
Изходно устройство (Output Device) Избира изходното устройство, към което се изпращат данните за аудио по време на свиренето.
Маркери Настройки (Markers Properties) Определя настройките на избрания маркер, включително неговия коментар и времето, в което маркерът е поставен. (Съвет: Можеш да видиш един списък с всички маркери и да добавяш, махаш и променяш маркери, ако щракнеш на Изглед (View) и след това на Маркери (Markers).)
Маркери Добави (Markers Add) Добавя маркер в твоята сесията.
Маркери Махни (Markers Remove) Маха избрания маркер.
Темпо / ритъм (Tempo / Time Signature) Определя темпото и ритъма на твоята сесия.

 

Меню Писта (Track)

Амплитуда (Volume) Определя амплитудата на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за амплитудата (Контроли за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата.)
Панорама (Pan) Определя панорамата на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за панорамата (Контроли за панорамата) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Заглуши (Mute) Заглушава / маха заглушаването на избраната писта. Когато пистата е заглушена, не се чува по време на свиренето. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване на пистата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата.)
Солирай (Solo) Солира / маха солото на избраната писта. Когато една писта е избрана за соло, всички други писти са заглушени и няма да се чуят по време на свиренето, освен ако не самите те не са избрани за соло. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за соло (Бутон за солиране на пистата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата.)
Запиши (Record) Избира една писта за запис. Пистата ще бъде маркирана, така че, когато започнеш записа, записаните данни за аудио ще бъдат в тази писта. Можеш да избереш няколко писти за запис едновременно. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за запис (Бутон за запис в пистата) в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.)
Покажи амплитудните обвивки (Show Volume Envelopes) Показва амплитудните обвивки за избраната писта. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за амплитудните обвивки (Бутон за амплитудните обвивки в пистата) в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.)
Покажи панорамните обвивки (Show Pan Envelopes) Показва панорамните обвивки за избраната писта. (Съвет: Можеш също така да щракнеш на бутона за панорамните обвивки (Бутон за панорамните обвивки в пистата) в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.)
Входно устройство (Input Device) Избира устройството, от което пистите ще получат данни по време на записа. (Съвет: Можеш също така да използваш бутона за входните устройства (Бутон за входното устройство) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Главен канал (Master Channel) Променя амплитудата, панорамата и ефектите главния канал (на целия микс).
Групи / Спомагателни канали Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels Groups / Aux Channels) Създава групи от писти и спомагателни канали.
Групи / Спомагателни канали Контроли за спомагателните канали (Groups / Aux Channels Aux Channel Controls) Променя аплитудата, панорамата и ефектите на спомагателните канали.
Групи / Спомагателни канали Подреди групите (Groups / Aux Channels Order Groups) Подрежда писитите според групите.
Премести нагоре (Move Up) Премества избраната писта с една позиция нагоре в реда на пистите.
Премести надолу (Move Down) Премества избраната писта с една позиция надолу в реда на пистите.
Вкарай от файл (Insert From File) Добави един съществуващ файл уейв или файл MIDI към избраната писта в твоята сесия. Файлът ще бъде отворен и добавен към пистата при текущата позиция на курсора за свирене (вертикалната жълта линия).
Поредица от ефекти Вкарай (Effect Stack Import) Добавя една поредица от ефекти към текущата писта.
Поредица от ефекти Запази (Effect Stack Export) Запазва поредицата от ефекти в текущата писта, така че да може тези ефекти да се използват в други писти.
Изтрий точките на обвивките (Delete Envelope Points) Изтрива точки от обвивките за амплитудата, панорамата, сухото смесване или мокрото смесване. Трябва първо да избереш аудиото с тези точки за да ги изтриеш.
Изчисти Премахва всички парчета и ефекти, променя амплитудата и панорамата на нула, отпуска бутоните за заглушаване, соло, запис и други.

 

Меню Парче (Block)

Махни (Remove) Маха избраното парче с аудио от сесията.
Режи (Cut) Реже избраните части от избраното парче с аудио.
Унищожи (Destroy) Маха избраното парче с аудио от сесията и изтрива съответния файл с аудио от твърдия диск. Това не може да се върне.
Мета Настройки (Meta Properties) Показва информация за мета данните в парчето са аудио (автор, заглавие, авторски права, т.н.). (Виж например Парче поредица (на файл Wave)).
Позиция на блока (Block Position) Определя времето в сесията, в което парчето с аудио ще бъде сложено.
Файл (File) Показва пълното име на файла, който се използва от избраното парче с аудио и позволява на потребителя да превключи към друг файл.
Заглуши (Mute) Заглушава избранато парче с аудио. Парчето няма да се чува по време на свиренето. Останалите парчета в същата писта, ако има такива, няма да бъдат заглушени. (Съвет: Ако искаш да заглушиш цялата писта, щракни на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) или пък щракни на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване на пистата) в лентата с контроли за пистата вляво на пистата.)
Повтори (Loop) Повтаря парчето са аудио няколко пъти в сесията.
Направи уникално (Make Unique) Създава един нов уникален файл за избранато парче са аудио. Това е полезно, ако в сесията има няколко парчета, които използват един и същи файл и искаш да промениш едно от тях, но не останалите.
Заглуши краищата (Fade Ends) По време на свиренето или смесването, плавно заглуши началото и края на парчето с аудио. Това е полезно за парчета, които са създадени при рязането на по-големи парчета и маха щракането в данните с аудио на мястото на рязане.
Изведи напред (Bring To Front) Извежда избраното парче пред парчета, които се застъпват с него.
Изпрати назад (Send To Back) Изпраща избраното парче зад парчета, които се застъпват с него.
Виж отделно (View Single) Показва парчето в съответния изглед. Вълните ще бъдат показани в изгледа за единични вълни. Лупингите ще бъдат показани в изгледа за лупинги. Файловете MIDI ще бъдат показани в изгледа за MIDI.

 

Меню Ефект (Effect)

Дилей (Delay) Съдържа команди за ефекти дилей. Orinj се инсталира със следните ефекти дилей: Басов хор, Подскачащо ехо, Хор, Дилей, Ехо, Фленджър, Многоизходен дилей и Фейзър. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Ривърб (Reverb) Съдържа команди за ефекти ривърб. Orinj се инсталира със следните ефекти ривърб: Ривърб и Прост ривърб. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Динамика (Dynamics) Съдържа команди за ефекти, които влияят на динамиката на звука (като компресорите или дисторшън). Orinj се инсталира със следните ефекти за динамиката: Слухов възбудител, Компресор, Дисторшън, Ограничител, Гейт, Компресор със странична връзка и Прост компресор. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Еквилизация (Equalization) Съдържа команди за ефекти за еквилизация. Orinj се инсталира със следните еквилайзери: Графичен еквилайзер, Параметричен еквилайзер и Уа-уа. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Филтри (Filtering) Съдържа команди за честотни филтри, като се изключат командите за еквилайзерите. Orinj се инсталира със следните филтри: Средночестотен филтър, Режекторен филтър, Конволюция, Високочестотен филтър, Нискочестотен филтър, Филтър бразда и Филтър шелф. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Други (Other) Съдържа команди за други ефекти. Orinj се инсталира със следните ефекти и инструменти за наблюдение: Махане на DC, Дитер, Фазов осцилоскоп, Спектрален монитор и Вибрато / тремоло. Може да видиш и други ефекти, ако си инсталирал такива.
Премести нагоре (Move Up) Премества избрания ефект в избраната писта с един ефект нагоре в реда на ефектите. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Премести надолу (Move Down) Премества избрания ефект в избраната писта с един ефект надолу в реда на ефектите. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Времена (Times) Определя интервала във времето, в който избраният ефект ще бъде използван. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Канал (Channel) Избира канала, към който избраният ефект се прилага (и двата, левия или десния). Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Приложи (Process) Преработва ефекта, така че той да стане постоянно "зазидан" в данните за аудио. Файловете уейв, към които този ефект е приложен, ще бъдат заместени с нови файлове уейв. Оригиналните файлове ще останат непроменени.
Промени (Modify) Променя параметрите на избрания ефект. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш бутона за промяна на ефектите (Бутон за промяна на ефектите) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Махни (Remove) Премахва избрания ефект. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата.
Сух микс (Dry Mix) Променя сухия микс на избрания ефект в избраната писта. Не всички ефекти имат сух / мокър микс. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за сухия микс (Контроли за сухия микс) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Мокър микс (Wet Mix) Променя мокрия микс на избрания ефект в избраната писта. Не всички ефекти имат сух / мокър микс. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. Избраният ефект е този, който е показан в лентата с контролите за пистата вляво на пистата. (Съвет: Можеш също така да използваш контролите за мокрия микс (Контроли за мокрия микс) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Покажи обвивките за сухия микс (Show Dry Mix Envelopes) Показва обвивките за сухия микс на ефекта. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. (Съвет: Можеш също така да използващ бутона за обвивките за сухия микс (Бутон за обвивките за сухия микс) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)
Покажи обвивките за мокрия микс (Show Wet Mix Envelopes) Показва обвивките за мокрия микс на ефекта. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация. (Съвет: Можещ също така да използваш бутона за обвивките за мокрия микс (Бутон за обвивките за мокрия микс) в панела с контроли за пистата вляво на пистата.)

 

Меню Инструменти (Tools)

Гами (Scales) Стартира Гами (Scales). Това средство показва музикални гами и акорди на различни инструменти.

Меню Настройки (Preferences)

Временна папка (Temporary Folder) Определя папката, която Orinj ще използва за да запази временните данни. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Буфери (Buffers) Определя броя и размерите на буферите за аудио, които се използват от Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Характеристики на устройствата (Device Properties) Показва характеристиките на устройствата за аудио (звуковите карти). Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Битова резолюция (Bit Resolution) Определя дали данни от 24 бита и 32 бита да се изпращат към изходното устройство и получават от входното устройства като данни от 16 бита. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Настройки на нагаждането (Snap Options) Определя настройките за нагаждането на вълни към други вълни или към ритъма, когато вълните се местят или режат. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Забавяне преди записа (Recording Delay) Позволява забавяне преди записа, при което един хронометър брои секундите до началото на записа. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Кожи (Skins) Избира кожата за това, как Orinj изглежда. Кожата влияе на шрифтовете и цветовете в Orinj, но не на функционалността на софтуера. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Езици (Languages) Избира езика за текста в менютата, прозорците и останалите контроли на Orinj. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
База за синтезатора (Synthesizer Base) Определя файла Downloadable Sounds (DLS), който се използва при превръщането на файлове MIDI във файлове уейв. Виж Orinj Настройки за допълнителна информация.
Звукови шрифтове (Sound Fonts) Определя файловете SoundFont (SF2) и Downloadable Sounds (DLS), които ще се използват при построяването на лупинги в изгледа за лупинги.
За (About) Показва информация за авторските права и версията на Orinj.

Виж също:
Orinj Плаващо меню в многопистовата сесия

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.