Orinj Работа с маркерите

Orinj версия 7.0.0

Маркерите са коментари, сложени от потребителя на различни времена във всеки от четирите изгледа в Orinj: многопистовата сесия, изгледа за единични вълни, изгледа за MIDI или изгледа за лупинги. Ако например искаш да повториш твоите вокали 2 секунди след началото на сесията, можеш да добавиш един маркер при втората секунда с коментара "Повтори вокалите".

Маркерите се виждат в панела за маркерите най-отгоре в Orinj.

В Orinj, маркерите във файловете уейв са знакове за встъпване, както е определено във формата на файловете Wave. Маркерите във файловете MIDI са маркери, както е определено в протокола и формата на файловете MIDI. Тъй като сесиите и лупингите са файлове с формати, които са специфични за Orinj, маркерите в сесиите и лупингите не са част от един подобен стандарт. В Orinj обаче, потребителят може да работи с маркерите във всички изгледи по един и същи начин.

Добави маркер

За да добавиш един маркер, щракни директно върху линията за маркерите на мястото, в което искаш да добавиш маркера или щракни на Сесия (Session), след това на Маркери (Markers) и след това на Добави (Add) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за свойствата на маркера

Определи времето и коментара на маркера и щракни на OK, когато си готов.

Промени един маркер

За да промениш времето или коментара на един съществуващ маркер, или щракни два пъти върху маркера или избери маркера и след това щракни на Сесия (Session), Маркери (Markers) и след това на Свойства (Properties) в менюто на Orinj. Ще видиш същия прозорец показан по-горе.

Махни един маркер

За да махнеш маркера, избери го като щракнеш на него и след това щракни на Сесия (Session), след това на Маркери (Markers) и след това на Премахни (Remove) в менюто на Orinj.

Виж всички маркери

За да видиш един списък с всички маркери, щракни на Виж (View) и след това на Маркери (Markers) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за маркерите

Използвай този прозорец за да променяш и местиш маркерите и за да добавяш или махаш маркери. Щракни на бутона Свойства (Properties) за да видиш времето и коментара на един от маркерите. Щракни на Добави (Add) за да добавиш нов маркер. Щракни на Премахни (Remove) за да махнеш избрания маркер. Щракни на OK за да запазиш промените или на Откажи (Cancel) за да ги пренебрегнеш.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.