Парче сбирка от райони (на файл DLS)

Парчето сбирка от райони във файла Downloadable Sounds (DLS) съдържа парчетата райони. В DLS, едно парче район съдържа инструкции за това, как да се намери един от семплите уейв и как този от семплите трябва да се свири. Парчето сбирка от райони е парче LIST във спецификациите RIFF, с вида "lrgn", както е определено в спецификациите DLS.

Парчето сбирка от райони има следната структура.

Описание на поредицата от байтове Дължина в байтове Започва с байт в парчето Стойност
идентификация на парчето 4 0x00 Поредицата от ASCII символи "LIST"
размер 4 0x04 Размера на парчето минус 8 (минус "идентификацията на парчето" и "размера") (цяло число без знак)
идентификация на вида на поредицата 4 0x08 Поредицата от ASCII символи "lrgn"
данни различни 0x0C Няколко парчета район (с идентификация на парчето "rgn ", както е определено в спецификациите DLS)

Едно единствено парче сбирка от райони се съдържа в едно парче инструмент. Всеки райони в сбирката с райони сочи към един от семплите уейв, който трябва да се свири от този инструмент (например едно пиано), определя кога този от семплите трябва да се свири (за коя нота и какви скорости на този инструмент), и определя как този от семплите трябва да се свири (например с какво задържане, нискочестотно колебание и така нататък). Парчето хедър на инструмента в парчето инструмент показва колко райони се съдържат в сбирката от районите. Според формата DLS, един мелодичен инструмент в DLS, като например едно пиано, може да има най-много 16 района, а един инструмент за перкусия в DLS, като например един комплект с барабани, може да има най-много 128 района.

Виж също:
Формат Donwloadable Sounds (DLS), Парче район (на файл DLS)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.