Други настройки на китара

Свободните струни на една шестструнна китара при стандартната настройка са Ми, Ла, Ре, Сол, Си, и Ми от най-ниската до най-високата струна. Има и много други настройки. Примери за някои такива настройки са показани по-долу.

Настройка с двойно понижено Ре – Ре, Ла, Ре, Сол, Си, Ре
Настройка с понижено Ре – Ре, Ла, Ре, Сол, Си, Ми

Настройка на модално Ре – Ре, Ла, Ре, Сол, Ла, Ре
Настройка на модален Сол – Ре, Сол, Ре, Сол, До, Ре

Настройка на свободно Ре – Ре, Ла, Ре, Фа диез, Ла, Ре
Настройка на свободно Ла – Ми, Ла, До диез, Ми, Ла, Ми
Настройка на свободен Сол – Ре, Сол, Ре, Сол, Си, Ре

Настройка на четвърти – Ми, Ла, Ре, Сол, До, Фа

Има и други варианти. Във всеки от по-горните примери, ако повишим или понижим всяка струна с един полутон, или пък ако използваме скоба, ще получим други настройки. Ако пък вземем настройките на свободни мажорни акорди и понижим третата степен на акорда с един полутон, ще получим настройки на свободни минорни акорди (например, настройка на свободен Ре минор – Ре, Ла, Ре, Фа, Ла, Ре или настройка на свободен Сол минор – Ре, Сол, Ре, Сол, Си бемол, Ре). Ако вземем минорната или мажорната трета и я понижим до мажорна втора или пък я повишим до идеална четвърта ще получим ладови настройки (например, ако повишим втората струна Си в настройката на свободен Сол до До ще получим настройката на ладов Сол). Възможни са и други настройки, които нямат нищо общо с тукашните примери (например, настройката на четвърти е Ми, Ла, Ре, Сол, До, Фа и при тази настройка Ла е идеалната четвърта на Ми, Ре идеалната четвърта на Ла и така нататък, което позволява акордите да се местят лесно нагоре и надолу по струните и по грифа).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.