Минорен акорд

Един минорен акорд (или "минорно тризвучие") е един акорд, който се състои от три ноти, като разстоянието между първата и втората нота е три полутона и разстоянието между втората нота и третата нота е четири полутона.

Акордът Ми минор например е Em и се състои от нотите E, G и B (Ми, Сол и Си). Между Ми и Сол има три полутона. Между Сол и Си има четири полутона.

Може също така да кажем, че минорният акорд се състои от минорната трета и идеалната пета на една гама. В минорната гама в Ми например, третата нота е Сол. Сол е минорна трета, защото интервалът между първата нота Ми и Сол е три полутона. Петата нота ва гамата е Си. Тя е идеална пета, защото интервалът между първата нота Ми и Си е седем полутона.

Примери на гами с минорни акорди

Следното са примери на това, къде минорните акорди се появяват в често срещани седемтонални гами.

Примери на връзките между минорния акорд и други акорди от три ноти

Ако втората нота на минорния акорд се премести нагоре с един полутон, ще се получи един мажорен акорд (т.е., ако минорната трета се замени с една мажорна трета).

Ако третата нота на минорния акорд се премести надолу с един полутон, ще се получи един акорд с понижена пета (т.е., ако идеалната пета се замени с една понижена пета).

Ако втората нота на минорния акорд се премести с един полутон надолу или с два полутона нагоре, ще се получи един увиснал акорд (т.e., ако минорната трета се замени с една повишена трета или с една понижена трета).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.