Orinj Плаващо меню в изгледа за лупинги

Orinj версия 7.0.0

Плаващо меню за пистата

Щракането с десния бутон на мишката върху една писта в изгледа за лупинги в Orinj ще създаде едно плаващо меню със следните команди.

Удар Добави (Hit Add) Добавя един удар към пистата. (Можеш също да щракнеш два пъти на пистата на мястото, където искаш да добавиш удара.)
Писта Амплитуда (Track Volume) Променя амплитудата на пистата. (Можеш също така да щракнеш на контролата за амплитудата (Контрола за амплитудата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Писта Панорама (Track Pan) Променя панорамата на пистата. (Можеш също така да щракнеш на контролата за панорамата (Контрола за панорамата) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Писта Заглуши (Track Mute) Заглушава пистата. (Можеш също така да щракнеш на бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) в панела с контролите за пистата вляво на пистата)
Поста Соло (Track Solo) Слага пистата в соло. Всички други писти ще бъдат заглушени, освен ако самите те не са в соло. (Можеш също така да щракнеш на бутона за соло (Бутон за соло) в панела с контролите за пистата вляво на пистата).
Писта Вкарай уейв от файл (Track Insert Wave From File) Вкарва един съществуващ файл уейв в пистата. Всички удари в пистата ще свирят този файл.
Писта Премести нагоре (Track Move Up) Премества пистата с една нагоре в реда на пистите.
Писта Премести надолу (Track Move Down) Премества пистата с една надолу в реда на пистите.

Плаващо меню за ударите

Щракането с десния бутон на мишката върху един удар в лупинга ще създаде едно плаващо меню, което съдържа всички команди по-горе, с изключение на Добави удар (Add Beat) и което ще съдържа също и следните команди.

Удар Позиция (Hit Position) Определя точната позиция на удара във времето.
Удар Нота (Hit Note) За нотите Downloadable Sounds (DLS) и SoundFont (SF2) notes, променя нотата, дължината на нотата и скоростта на нотата.
Удар Махни (Hit Remove) Маха удара от пистата. (Можеш също да щракнеш два пъти върху удара.)

Виж също:
Orinj Меню за лупингите

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.