Orinj Работа с ударите в лупинга

Orinj версия 7.0.0

Ударите в една писта в изгледа за лупингите показва кога семплите и инструментите в пистата ще бъдат изсвирени. Виж Orinj Работа с пистите в лупинга за една примерна писта и нейните удари.

Добави удари към една писта

Първо, избери един от семплите уейв, един инструмент Downloadable Sounds (DLS) или един инструмент SoundFont (SF2), който ще се използва за удара. Избери го в дървото вляво. Когато избереш един от семплите или един инструмент, щракни върху него и го завлечи към една от пистите. Файлът ще се покаже в пистата.

За да добавиш един удар, който ще свири файла в пистата, щракни два пъти върху пистата. Ударът ще бъде добавен там, където си щракнал. За да махнеш един удар, щракни два пъти върху удара.

Мести удари в една писта

За да преместиш един удар, щракни върху него и го влачи.

Когато влачиш бутона, той ще се нагажда към определи места в пистата – към вертикалните линии, изрисувани за да ти помогнат да видиш ритъма на лупинга.

Ако искаш да определиш позицията на удара по-прецизно, щракни на Уейв (Wave) и след това на Позиция на Удара (Beat Position) в менюто в Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за позицията на удара

Определи времето, при което ударът трябва да бъде изсвирен и щракни на OK.

Махни удари от една писта

За да махнеш един удар, щракни върху него два пъти.

Промени нотата и дължината на нотата при ударите

Инструментите DLS и SF2 могат да свирят различни ноти. Нотите, които се свирят, могат да са с различна дължина.

За да промениш това, щракни на Уейв (Wave) и след това на Нота на удара (Hit Note) в менюто.

Прозорец за нотата на удара

Следното са контролите в този прозорец.

  • Нота (Note): Кутията най-отгоре показва нотата, която да се свири, а и нейната октава. Не всички инструменти DLS и SF2 могат да свирят всички ноти. Това зависи от файла DLS или SF2.
  • Дължина (Length): Дължината на нотата е в милисекунди и може да е между 0 ms и 5000 ms (5 секунди).
  • Скорост (Velocity): Скоростта на нотата обикновено влияе на нейната амплитуда, но, в зависимост от файла DLS или SF2, може да влияе и на други характеристики на нотата (виж Съобщение Свири в MIDI).

Тези контроли са само за инструментите и нотите DLS и SF2. Не можеш да ги промениш при семплите уейв в дървото за лупингите.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.