Orinj Работа с ударите в лупинга

Orinj версия 5.0.0

Ударите в една писта в изгледа за лупингите показва кога барабанният удар ще бъде изсвирен. Виж Orinj Работа с пистите в лупинга за една примерна писта и нейните удари.

Добави удари към една писта

Първо, избери файла уейв, който ще се използва за удара. Избери го в дървото вляво. Когато избереш един файл уейв, щракни върху него и го завлечи към една от пистите. Файлът ще се покаже в пистата.

За да добавиш един удар, който ще свири файла в пистата, щракни два пъти върху пистата. Ударът ще бъде добавен там, където си щракнал. За да махнеш един удар, щракни два пъти върху удара.

(Добавянето и махането на удари във версиите преди версия 5.0.0 работи по друг начин. За да добавиш един удар, щракни върху бутона Добави (Бутон Добави) в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Завлечи този бутон към пистата и го остави там. Ударът ще бъде добавен към пистата. За да махнеш един удар, щракни върху бутона Махни (Rem)).

Можеш да завлечеш удара където и да е в пистата. Когато влачиш бутона, той ще се нагажда към определи места в пистата – км вертикалните линии, изрисувани за да ти помогнат да видиш ритъма на лупинга.

Мести удари в една писта

За да преместиш един удар, щракни върху него и го влачи.

Ако искаш да определиш позицията на удара по-прецизно, щракни на Уейв (Wave) и след това на Позиция на Удара (Beat Position) в менюто в Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за позицията на удара

Определи времето, при което ударът трябва да бъде изсвирен и щракни на OK.

Премахни удари от една писта

За да премахнеш един удар, щракни върху удара за да го избереш. След това щракни на бутона Премахни (Remove) (Бутон Премахни) в панела с контролите за пистата вляво на пистата.

Транспонирай вълни и съответните удари

Има два начина да се транспонират ударите в изгледа за лупинги. И двата начина променят файла уейв, който се използва от една писта и следователно променят всички удари в тази писта.

За да транспонираш една вълна в една писта, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Бързо Транспониране (Quick Pitch Shift) в менюто в Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за бързо транспониране

Определи стойността на транспонирането в този прозорец и го затвори, когато си готов.

Забележи, че това транспониране променя тоналността просто като изсвирва удара по-бързо или по-бавно. Така, то променя и дължината на удара. Ако например ударът е изсвирен два пъти по-бързо, той ще бъде по-висок с една октава, но ще бъде и два пъти по-кратък.

За да транспонираш без да променяш темпото или дължината, щракни на съответната писта за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Транспониране (Pitch Shift) в менюто в Orinj. Този вид транспониране е подобно на транспонирането на вълни в изгледа за единични вълни в Orinj. Виж Orinj Работа с вълните в изгледа за единични вълни за допълнителна информация.

Разтегли вълни и съответните удари

Подобно на транспонирането, в изгледа за лупинги има два начина да се разтягат ударите. И двата променят файла уейв, който се използва от пистата и следователно променят всички удари в тази писта.

За да разтегнеш вълната в една писта, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Бързо Разтягане (Quick Stretch) в менюто в Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за бързо разтягане

Определи стойността на разтягането в прозореца и го затвори, когато си готов.

Това разтягане изсвирва удара по-бързо или по-бавно и затова променя и тоналността на удара. Ако например един удар е изсвирен два пъти по-бързо, ще бъде два пъти по-кратък, но пък и ще звучи с една октава по-високо.

За да разтегнеш или скъсиш един удар без да му промениш тоналността, щракни на съответната писта за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Разтягане (Stretch) в менюто в Orinj. Този вид разтягане е подобно на разтягането на вълни в изгледа за единични вълни в Orinj. Виж Orinj Работа с вълните в изгледа за единични вълни за допълнителна информация.

Обърни ударите в пистата

За да обърнеш файла уейв, който се използва от една писта, щракни на пистата за да я избереш и след това щракни на Уейв (Wave) и след това на Обърни (Reverse) в менюто в Orinj. Orinj ще създаде един нов файл уейв, който ще звучи все едно оригиналния файл и изсвирен отзад напред и запази оригиналния файл.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.