Съобщение Свири Нотата в MIDI

Едно събитие в MIDI, което носи съобщението "свири нотата", казва на едно устройство MIDI, че в някакво определено време някаква нота трябва да започне да свири.

Това съобщение принадлежи в категорията от озвучаващи съобщения в MIDI.

Това съобщение се състои от три байта от данни. Първият байт е статусния байт и има шестнадесетична стойност между 0x90 и 0x9F. Горната "хапка" на статусния байт е 9, което показва на устройството MIDI, че това е съобщението свири нотата. Долната "хапка" на статусния байт е между 0 и F (десетична стойност между 0 и 15) и сочи към един от 16-те канала в MIDI. След статусния байт има два байта. Първият байт след статусния байт има стойност между 0x00 и 0x7F (десетична стойност между 0 и 127) и показва коя нота трябва да се свири. Стойността 0x3C (десетичната стойност 60) е нотата средно До. По-високите стойности са по-високите ноти и по-ниските стойности са по-ниските ноти, като промяната от 1 означава промяна с един полутон. Вторият байт след статусния байт е скоростта, с която нотата трябва да започне да се свири. Скоростта може да бъде използвана от различните устройства MIDI като време на атака или сила на звука, като 0 е най-бавна атака (или най-ниска сила), а 127 е най-бърза атака (най-висока сила).

Следното е пример на едно съобщение свири нотата в MIDI.

0x92 0x3D 0x78

Статусният байт 0x92 показва, че това е съобщението свири нотата и че нотата ще бъде изсвирена на канал 2. Нотата е 0x3D (десетична стойност 61), което е До диез над средното До. Нотата трябва да се свири със скорост 0x78 (десетична стойност 120).

Ако две съобщение свири нотата за една и съща нота се изпратят на един и същи канал, дали устройството ще спре първата нота и ще започне втората, или пък ще изсвири и двете ноти заедно (една върху друга), зависи от устройството. Това е така почти винаги, с изключение на това, че едно съобщение свири нотата със скорост 0 трябва винаги да се използва като съобщението спри нотата в MIDI и същата предишна нота на същия канал, ако има такава, ще бъде спряна. Фактът, че може да се изпрати съобщението свири нотата със скорост 0 позволява да се използва статуса на изпълнението в MIDI (виж Събитие в MIDI), според който статусният байт на второто съобщение свири нотата може да не се използва и по този начин могат да се изпращат по малки количества данни по връзките MIDI.

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.