Увиснал акорд

Един стандартен мажорен акорд се състои от първата нота в мажорната гама, третата нота в мажорната гама и петата нота в мажорната гама. В Ла мажор например тези ноти са Ла, До диез и Ми. Един стандартен минорен акорд пък се състои от първата нота в минорната гама, третата нота в минорната гама и петата нота в минорната гама. В Ла минор тези ноти са Ла, До и Ми. Това, дали се използва До диез или До (мажорната трета или минорната трета) дава на акорда определеното мажорно или минорно звучене. Един увиснал акорд не използва нито мажорната, нито минорната трета, а използва вместо това втората нота в гамата или четвъртата нота в гамата и така има звучене, което не е определено мажорно или минорно. В примера в гамите с Ла, тези акорди се състоят от нотите Ла, Ре, Ми или Ла, Си, Ми.

Увиснали акорди от три ноти

Един увиснал акорд, също така наречен "суспендиран акорд" (англ., "suspended" e "увиснал"), се състои от три ноти, които имат една от следните две подредби: 1) между първата и втората нота има пет полутона и между втората и третата нота има два полутона; 2) между първата и втората нота има два полутона и между втората и третата нота има пет полутона.

Обозначаване на увисналите акорди

Тези акорди се обозначават със "sus4" или "sus2" (при акордите, които съответно използват повишената трета или понижената трета). Asus4 например е акорда Ла, Ре, Ми и Asus2 е акорда Ла, Си, Ми.

Увиснали акорди от четири ноти

Увиснали септакорди също съществуват и се създават по същия начин, като минорната или мажорната трета се замества с една идеална четвърта или мажорна втора. Акорда A7sus4 например е увисналия доминантен септакорд Ла, Ре, Ми, Сол (A7 е доминантния септакорд, състоящ се от нотите Ла, До диез, Ми, Сол).

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.