Orinj Уа-уа

Orinj версия 7.0.0

Уа-уа в Orinj е един стандартен ефект уа-уа. Той имитира звука на сричката "уа", като добавя амплитуда към един интервал от високи честоти и плавно, но бързо премества този интервал надолу в честотния диапазон към средните и след това ниските честоти и след това обратно към високите честоти.

Пример на уа-уа в Orinj

Следното парче съдържа две повторения на един риф на електрическа китара. Първото повторение е както е записано, без уа-уа. Второто повторение използва едно уа-уа със следните параметри: атака от 100 ms, задържане долу от 150 ms, отпускане от 100 ms, задържане горе от 150 ms, изместване от -1000 ms, горна честота равна на 1000 Hz, долна честота равна на 250 Hz и филтър със ширина 200 Hz. Комбинацията от атака, отпускане и задържания бе избрана така, че уа-уа-то да завърши един цикъл в 500 ms, което е приблизително темпото на рифа. Горната и долната честота бяха избрани за да създадат един честотен интервал, в който е повечето от енергията на рифа. Ширината на филтъра е малка, така че уа-уа-то да е по-доловимо при тесния честотен интервал определен от горната и долната честота. Изместването не се все предвид. В една песен, то може да се определи според нуждите на песента. Забележи, че уа-уа-то в Orinj събира оригиналния сигнал със сигнала след еквилизацията. Сухия микс на ефекта бе намален от 100% до 50%, така че мокрият, еквилизиран сигнал да е по-доловим.

Щракни за да чуеш този пример с уа-уа.

Свири примера с уа-уа

Работа с уа-уа в Orinj

Уа-уа в Orinj може да бъде добавено към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Уа-уа (Orinj Wah Wah) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Еквилизация (Equalization) и след това на Orinj Уа-уа (Orinj Wah Wah) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорецът за уа-уа в Orinj

Когато този прозорец се покаже, ефектът уа-уа вече е добавен. Промени параметрите на уа-уа в прозореца и щракни на Затвори (Close). Параметрите на уа-уа в Orinj са описани по-долу.

Параметри на уа-уа в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на контролите за заглавието (Title), пистата (Track), предопределените настройки (Presets) и подминаването (Bypass). Останалите контроли на уа-уа в Orinj са следните.

 • Атака (Attack): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш атаката на уа-уа. Атаката е времето, което отнема на уа-уа да се премести от високите към ниските честоти. Измерва се в милисекунди и може да е между 0 ms и 1000 ms.
 • Задържане долу (Sustain down): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш времето, което уа-уа изкарва в ниските честоти. Това време се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 1000 ms.
 • Отпускане (Release): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш отпускането на уа-уа. Отпускането е времето, което отнема на уа-уа да се премести от ниските честоти към високите честоти. Измерва се в милисекунди и може да е между 0 ms и 1000 ms.
 • Задържане горе (Sustain up): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш времето, което уа-уа изкарва във високите честоти. Това време се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 1000 ms.
 • Изместване (Offset): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш изместването във времето между началото на атаката на уа-уа и началото на пистата или вълната. Това време се измерва в милисекунди и може да е между -1000 ms (уа-уа наляво) и 1000 ms (уа-уа надясно). Този контрол е тук, защото началото на песента (времето между началото на сесията и първия удар на песента) може да не е равно на цял брой уа-уа цикли (атака плюс задържане долу плюс отпускане плюс задържане горе), а и защото потребителят може да не иска атаката на уа-уа да пада точно на такта.
 • Горе (Top): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата, при която започва атаката на уа-уа. Тази честота се измерва в Hz и може да е между 1000 Hz и 11000 Hz.
 • Долу (Bottom): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш честотата, при която свършва атаката на уа-уа. Тази честота се измерва в Hz и може да е между 0 Hz и 1000 Hz.
 • Ширина на филтъра (Filter width): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш ширината на честотния интервал, който се влияе от уа-уа. Това е ширината на интервала, в който уа-уа добавя амплитуда, първо към високите честоти и след това към средните и ниските честоти. Измерва се в Hz и може да е между 0 Hz и 1000 Hz.

Сумата от времената на атаката, задържането долу, отпускането и задържането долу в това уа-уа е цялото време на уа-уа. Ако например атаката, задържането долу, отпускането и задържането горе са всички по 100 ms, уа-уа ще се повтаря всеки 400 ms и скоростта му (скоростта на LFO) ще е 1/0.4 = 2.5 Hz.

Горната и долната честота обикновено са горната и долната честота на диапазона на записания инструмент. Това уа-уа например може да е най-доловимо при една акустична китара, ако горната и долната честота са съответно около 2000 Hz и 500 Hz.

Това уа-уа може да е по-недоловимо при ширина на филтъра, която е много малка (например под 100 Hz) или много голяма (например над 700 Hz).

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как да използваш кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутиите и плъзгачите за амплитудите), как ефектите се прилагат към моно и стерео вълни и как да използваш ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Уа-уа за още информация за уа-уа при работата с цифрови сигнали.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.