Филтър връх

Един филтър връх е честотен филтър, който пропуска една тясна честотна лента и спира всички други честоти.

Един филтър връх по същество е един много тесен средночестотен филтър и е обратното на един филтър бразда. Един примерен филтър връх е показан по-долу.

Филтрите връх се използват например при ефектите уа-уа. Ефектът уа уа се създава като се мести филтъра връх нагоре и надолу в честотния диапазон и изходният сигнал от филтъра се добавя към оригиналния сигнал.

Един примерен цифров филтър връх с неограничен импулсен спектър

Един средночестотен филтър шелф с тясна лента и голяма допълнителна амплитуда е филтър връх. Вземи например нискочестотния филтър шелф от втори разряд с неограничен импулсен спектър с трансферната функция с преобразуването на Лаплас

$$H(s)=\frac{s^2+\sqrt{2G}s+G}{s^2+\sqrt{2}s+1}$$

и замести s със (s2c2) / (B s). Един средночестотен филтър шелф запазва амплитудата на честотите извън една лента и увеличава амплитудата на честотите в лентата с амплитудата G. Ако вместо това искаме да запазим амплитудата на честотите в лентата и да намалим амплитудите на честотите извън лентата, трябва също да добавим амплитудата (1/G). Резултатът е трансферната функция

$$H(s)=\frac{1}{G}\frac{(s^2+\omega_c^2)^2+\sqrt{2G}Bs(s^2+\omega_c^2)+GB^2s^2}{(s^2+\omega_c^2)^2+\sqrt{2}Bs(s^2+\omega_c^2)+B^2s^2}$$

Тук, ωc е средата на честотната лента със запазена амплитуда, B е ширината на тази лента и G е намалението на амплитудите на честотите извън лентата.

След билинейното преобразуване s = 2 (z – 1) / (z + 1), трансферната функция на филтъра е

$$H(s)=\frac{a_0+a_1 z^{-1}+a_2 z^{-2}+a_3 z^{-3}+a_4 z^{-4}}{b_0+b_1 z^{-1}+b_2 z^{-2}+b_3 z^{-3}+b_4 z^{-4}}$$ $$a_0=\frac{1}{G}(16+\omega_c^4+8 \omega_c^2+8\sqrt{2G} B+2\sqrt{2G} B \omega_c^2+4GB^2)$$ $$a_1=\frac{1}{G} (-64+4 \omega_c^4-16 \sqrt{2G} B+4\sqrt{2G} B \omega_c^2)$$ $$a_2=\frac{1}{G} (96+6 \omega_c^4-16 \omega_c^2-8GB^2)$$ $$a_3=\frac{1}{G} (-64+4 \omega_c^4+16 \sqrt{2G} B-4 \sqrt{2G} B \omega_c^2)$$ $$a_4=\frac{1}{G} (16+ \omega_c^4+8 \omega_c^2+2 \sqrt{2G} B(-4- \omega_c^2 )+4GB^2)$$ $$b_0=16+ \omega_c^4+8 \omega_c^2+8 \sqrt{2} B+2 \sqrt{2} B \omega_c^2+4B^2$$ $$b_1=-64+4 \omega_c^4-16 \sqrt{2} B+4 \sqrt{2} B \omega_c^2$$ $$b_2=96+6 \omega_c^4-16 \omega_c^2-8B^2$$ $$b_3=-64+4 \omega_c^4+16 \sqrt{2} B-4 \sqrt{2} B \omega_c^2$$ $$b_4=16+ \omega_c^4+8 \omega_c^2+2 \sqrt{2} B(-4- \omega_c^2 )+4B^2$$

Вземи например ωc = 1.5, B = 0.1 и G = 100 ≈ 40 dB. След като умножим коефициентите на филтъра по една и съща скаларна величина за да получим b0 = 1, ще имаме приблизително a0 = 0.0149, a1 = -0.0131, a2 = 0.0202, a3 = -0.0083, a4 = 0.0062, b0 = 1, b1 = -1.0947, b2 = 2.2093, b3 = -1.0462 и b4 = 0.9135. Ако например вземем пробната честота 2000 Hz, тогава средата на лентата трябва да е ≈ 477 Hz, но тъй като билинейното преобразуване изкривява честотния диапазон, действителната среда на лентата ще е 2 arctan(ωc / 2) = 1.287 ≈ 410 Hz (ако искаме един филтър точно при ъгловата честота 1.5, трябва да използваме ωc = 2 tan(1.5 / 2)). Амплитудният спектър на този филтър връх е следния.

Амплитуден спектър на филтъра връх

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.