Променена гама на китара

Следните мотиви показват как променената гама в Си може да се свири на различни позиции на грифа на китарата. Използва се стандартната настройка на китарата (свободните струни на китарата са Ми, Ла, Ре, Сол, Си, Ми от най-ниската до най-високата).

Хоризонталните линии във всеки от мотивите са струните на китарата, където най-ниската струна е най-отдолу и най-високата струна е отгоре. Вертикалните линии представляват праговете на грифа. Номерата на праговете са отгоре на всеки мотив. Тониката на гамата (първата нота) е в бяло. Доминантата на гамата (петата нота) е в сиво.

Ако тези мотиви за гамата се транспонират нагоре и надолу по грифа на китарата, ще произведат други променени гами. Тъй като не всички мотиви по-долу започват с тониката на гамата, същите мотиви дават и други ладове на променената гама.

Променената гама е локрийската гама с понижена четвърта (Ми бемол). Това означава, че петата нота (доминантата) на гамата не е една идеална пета, а понижена пета. Тя е шест полутона над тониката а не обикновените седем полутона (разликата между Си и Фа е шест полутона; идеалната пета на Си всъщност е Фа диез). Това също означава, че четвъртата нота на гамата (субдоминантата) не е идеална четвърта, а понижена четвърта. Тя е с четири полутона над тониката, а не типичните пет (между Си и Ми бемол има четири полутона; идеалната пета на Си всъщност е Ми).

Мотивите използват следните ноти: B = Си; C = До; D = Ре; Eb = Ми бемол; F = Фа; G = Сол; A = Ла.

Променена гама на китара (първи мотив)

Променена гама на китара (втори мотив)

Променена гама на китара (трети мотив)

Променена гама на китара (четвърти мотив)

Променена гама на китара (пети мотив)

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.