Променена гама

Променената гама е вторична седемтонална гама, която може да се построи със следните разстояния между нотите: ½, 1, ½, 1, 1, 1, 1.

Пример на тази гама е Си, До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла. Този пример е показан по-долу в традиционната система за означаване и като нотно писмо (таблатура) за китара.

Променена гама в нотно писмо

Променена гама в таблатура за китара

Променената гама е Локрийска гама Си, До, Ре, Ми, Фа, Сол, Ла, но с понижената четвърта нота Ми бемол.

Щракни върху бутона за да чуеш променената гама.

Изсвири променената гама

Ладове на променената гама

Ладовете на променената гама са следните.

 1. Променен или локрийски с понижена четвърта, с интервали ½, 1, ½, 1, 1, 1, 1 (Си, До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла в примера по-горе).
 2. Мелодичен възходящ минорен, с интервали 1, ½, 1, 1, 1, 1, ½ (До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си).
 3. Фригийски с повишена шеста, с инервали ½, 1, 1, 1, 1, ½, 1 (Ре, Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си, До).
 4. Лидийска с повишена пета, с интервали 1, 1, 1, 1, ½, 1, ½ (Ми бемол, Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре).
 5. Лидийски-миксолидийски или "акустичен", с интервали 1, 1, 1, ½, 1, ½, 1 (Фа, Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми бемол).
 6. Мажорен-минорен (минорен с повишена или мажорна трета), с интервали 1, 1, ½, 1, ½, 1, 1 (Сол, Ла, Си, До, Ре, Ми бемол, Фа).
 7. Локрийски с повишена втора, с интервали 1, ½, 1, ½, 1, 1, 1 (Ла, Си, До, Ре, Ми бемол, Фа, Сол).

Тризвучия в променената гама

Акорди от три ноти могат да бъдат построени в променената гама върху:

Акорди от четири ноти в променената гама

Акорди от четири ноти могат да бъдат построени в променената гама върху:

 • Първата нота: полупонижен септакорд (минорен септакорд с понижена пета, Bm7b5 в примера по-горе, състоящ се от Си, Ре, Фа, Ла) или доминантен септакорд с повишена пета, B7#5 = Си, Ми бемол, Сол, Ла.
 • Втората нота: минорен-мажорен септакорд (Cmmaj7 = До, Ми бемол, Сол, Си).
 • Третата нота: минорен септакорд (Dm7 = Ре, Фа, Ла, До).
 • Четвъртата нота: мажорен септакорд с повишена пета, Ebmaj7#5 = Ми бемол, Сол, Си, Ре.
 • Петата нота: доминантен септакорд (F7 = Фа, Ла, До, Ми бемол).
 • Шестата нота: доминантен септакорд (G7 = Сол, Си, Ре, Фа) или доминантен септакорд с повишена пета (G7#5 = Сол, Си, Ми бемол, Фа).
 • Седмата нота: полупонижен септакорд (Am7b5 = Ла, До, Ми бемол, Сол).

Интервали в променената гама

Променената гама е построена от следните интервали.

Виж също:
Гама, Гама (индекс)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.