Хор

Един хор е един звуков ефект, който имитира един истински хор или добавя плътност към звука, като създава впечатлението, че звукът има много източници. Ефекта хор прави това, като произвежда едно или повече повторения на входния сигнал, обикновено със същата амплитуда, с много кратки забавяния и обикновено с промени в забавянето за да имитира разликите между един и същи тон произведен от различни гласове.

Забавянията между оригиналния сигнал и повторенията са много кратки (например около 20 ms), така че забавянията почти не се отличават от входния сигнал. Забавянето при всяко от повторенията се променя (помитане на забавянето) за да имитира разликите и във времето и в тоналността (тоналността на повторенията се променя малко заради промяната в забавянето; когато забавянето е в процес на смаляване, тоналността е малко по-висока, когато забавянето е в процес на увеличаване, тоналността става малко по-ниска).

Пример на хор със звуково парче

Виж Orinj Басов хор и Orinj Хор за да чуеш звукови парчета преди и след един хор.

Типични параметри на хора

Повечето ефекти хор имат поне следните два параметъра:

 • Скорост на модулацията: Скоростта на модулацията е скоростта на промяна в забавянията на повторенията. Определя се в Hz и представлява броя на цикли на забавянията (от най-малко то най-голямо и обратно) в една секунда. Типичните скорости на модулация са между 1 Hz и 10 Hz (виж например препоръките за предопределените настройки на хора в MIDI в Съобщение Контрола за Глобални Параметри в MIDI). Скоростта на модулация може също да бъде наречена скорост на нискочестотното трептене ("low frequency oscillation" или LFO).
 • Дълбочина на модулацията: Дълбочината на модулацията е максималното забавяне в милисекунди. Типичните дълбочини на модулацията са между 5 ms и 25 ms.

Един хор може да използва само една скорост и една дълбочина на модулацията или няколко за да избегне забележими вълни в звука.

Други параметри на хора

Следното са други възможни параметри на хора.

 • Гласове: Някои ефекти хор използват само едно повторение (един глас) или пък няколко повторения (мулти глас). Някои ефекти хор позволяват на потребителя да контролира броя на повторенията.
 • Стерео: Някои ефекти хор ще използват едни и същи скорост и дълбочина на модулацията за всички канали (моно) или различни параметри в различните канали (стерео). Терминът стерео хор (на английски и "surround sound" хор) се използва и за да опише един хор, който обръща фазата (обръща полярността) на повторенията за да създаде различно възприемане на пространството.
 • Сух и мокър микс: Ефектът хор може да позволи на потребителя да контролира нивата на микса между входния сигнал (сухия сигнал) и повторенията (мокрия сигнал).
 • Обратна връзка: Някои ефекти хор позволяват повторенията (с някакво затихване) да се вкарат обратно във входния сигнал. Когато затихването е малко (например 80% от оригиналния сигнал се връща към входния сигнал) и забавянето е много кратко (например 5 ms), хорът става фленджър с обратна връзка.
 • Високочестотен филтър: Някои ефекти хор премахват басовата часто от сигнала или пък намаляват амплитудата на тази част, така че баса да не се повтаря и да не "мъти" хора. Този вид хор се нарича басов хор. Преходната честота на високочестотния филтър обикновено е между 500 Hz и 2 kHz.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.