Orinj Басов хор

Orinj версия 7.0.0

Басовият хор в Orinj е подобен на хора в Orinj. Създава много повторения на звука с малко забавяне. Идеята е, че един такъв хор създава по-пълен и по-богат звук с впечатлението, че звукът има много източници. Повторенията на сигнала (гласовете) са със същата амплитуда, както оригиналния сигнал (няма затихване). За да се създаде един естествен хор, малките забавяния между оригиналния сигнал и повторенията се променят с времето (има помитане на забавянето).

Разликата между басовия хор и хора в Orinj е, че басовия хор не повтаря басовите честоти. Това е така за да се избегне мътния звук, който би се получил, ако басовите честоти се повторят много пъти. Басовият хор в Orinj използва един високочестотен филтър – филтър, който пропуска само честотите над някаква определена преходна честота и спира всички честоти под тази честота. Хорът се създава с честотите над преходната честота. Честотите под преходната честота остават само в оригиналния сигнал, но не са в повторенията.

Пример на басовия хор в Orinj

Следното са три повторения на един и същи китарен риф. Първото повторение е както е записано, без хор. Второто повторение използва един хор с четири гласа, забавени с между 5 и 15 ms, със бавна скорост на промяна в забавянето от 5 ms / s (т.e., един сравнително "професионален" хор). Третото повторение използва същия хор, но с един високочестотен филтър при 500 Hz (т.e., един сравнително "професионален" басов хор).

Щракни за да чуеш този пример с басовия хор.

Свири примера с басовия хор

Работа с басовия хор в Orinj

Басовият хор може да бъде приложен към пистите, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Басов хор (Orinj Bass Chorus) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Басов хор (Orinj Bass Chorus) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за басовия хор в Orinj

Когато този прозорец се покаже, басовият хор в Orinj е добавен. Настрои параметрите на басовия хор в прозореца и щракни на Close. Тези параметри са описани по-долу.

Параметри на басовия хор в Orinj

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как контролите заглавие (Title), писта (Track), предопределени настройки (Presets), подмини (Bypass) и заключи каналите (Lock channels) работят. Останалите параметри за басовия хор в Orinj са описани тук:

 • Гласове в левия канал (Left channel voices): Използвай тази контрола за да определиш броя на гласовете в левия канал. Броят на гласовете е равен на броя на повторенията в оригиналния сигнал плюс едно – плюс оригиналния сигнал. Хорът може да има между 1 и 99 повторения, което означава между 2 и 100 гласа.
 • Максимално забавяне в левия канал (Left channel maximum delay): Използвай тази контрола за да определиш максималната разлика във времето между оригиналния сигнал и което и да е от повторенията в левия канал. Максималното забавяне може да е между 10 милисекунди (ms) и 200 ms.
 • Минимално забавяне в левия канал (Left channel minimum delay): Използвай тази контрола за да определиш минималната разлика във времето между оригиналния сигнал и което и да е от повторенията в левия канал. Това забавяне е в милисекунди (ms) и може да е между 5 ms и 100 ms.
 • Скорост в левия канал (Left channel rate): Използвай тази контрола за да определиш скоростта, с която разликата във времето между оригиналния сигнал и което и да е от повторенията в левия канал се променя. Фактът, че забавянията между оригиналния сигнал и повторенията се променят, се нарича помитане на забавянето. Тази скорост се измерва в милисекунди за една секунда (ms/s) и може да бъде между 0 ms / s и 20 ms / s. Стойността 5 ms/s например означава, че забавянето ще се промени най-много с 5 ms за всяка секунда.
 • Обърни левия канал (Left channel invert): Използвай тази контрола за да обърнеш фазата на хоровия сигнал в левия канал (за да обърнеш сигнала отгоре надолу). Басовият хор може да звучи различно, ако фазата на хора (но не на оригиналния сигнал) е обърната, в зависимост от настройките на останалите параметри.
 • Гласове в десния канал (Right channel voices): Използвай тази контрола за да определиш броя на гласовете в десния канал. Тази контрола работи по същия начин, както контролата за гласовете в левия канал.
 • Максимално забавяне в десния канал (Right channel maximum delay): Използвай тази контрола за да определиш максималната разлика във времето между оригиналния сигнал и повторенията в десния канал. Тази контрола работи по същия начин, както контролата за максималното забавяне в левия канал.
 • Минимално забавяне в десния канал (Right channel minimum delay): Използвай тази контрола за да определиш минималната разлика във времето между оригиналния сигнал и повторенията в десния канал. Тази контрола работи по същия начин, както контролата за минималното забавяне в левия канал.
 • Скорост в десния канал (Right channel rate): Използвай тази контрола за да определиш скоростта, с която забавянето между оригиналния сигнал и повторенията в десния канал се променя. Тази контрола работи по същия начин, както контролата за скоростта в левия канал.
 • Обърни десния канал (Right channel invert): Щракни на тази контрола за да обърнеш фазата на сигнала в десния канал.
 • Честота на пропускане (High pass frequency): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш преходната честота, над която честотите ще бъдат използвани в хора и под която честотите няма да бъдат използвани в хора (ще останат в оригиналния сигнал но няма да се проявят в повторенията). Преходната честота е между 300 Hz и 2.1 KHz.
 • Прецизност (Precision): Използвай тази контрола за да определиш прецизността, с която високите и ниските честоти ще бъдат разделени. Високочестотният филтър, който се използва за да се разделят двата честотни филтри, може да бъде прецизен и с много изчисления или не толкова прецизен и с по-малко изчисления. Във всички високочестотни филтри, високите честоти ще бъдат пропуснати приблизително с оригиналната им амплитуда, а амплитудите на ниските честоти ще бъдат значително понижени. Около преходната честота ще има един горе долу плавен преход от ниските амплитуди на ниските честоти към оригиналните амплитуди на високите честоти. Колкото по непрецизен е филтъра, толкова по бавен ще бъде прехода.
 • Амплитуда в левия канал (Left channel gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш амплитудата, която е добавена към повторенията на сигнала в левия канал. Тези контроли обикновено не са нужни за хоровете, които имат малък брой повторения. Когато обаче има много повторения, те могат да претоварят хоровия сигнал. Тогава, амплитудата може да се намали.
 • Амплитуда в десния канал (Right channel gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш амплитудата, която е добавена към повторенията в десния канал.

Когато променяш максималното забавяне в един от каналите в басовия хор, минималното забавяне може да се промени автоматично за да се получи така, че минималното забавяне винаги да е по-малко от и максималното забавяне. Също така, когато променяш минималното забавяне в един от каналите, максималното забавяне може да се промени автоматично за да бъде винаги по-голямо от минималното забавяне.

Както при хора в Orinj, когато хорът е създаден, първоначалното забавяне на всяко повторение е едно случайно число между минималното и максималното забавяне. В началото на свиренето, забавянето за всяко от повторението е различно. Същите случайни стойности се използват, когато свиренето спре и започне пак, така че звукът е последователен. По време на свиренето, забавянето за всяко от повторенията се променя (помитане на забавянето) и със случайна скорост, която е най-много скоростта определена в прозореца, нагоре и надолу между максималното и минималното забавяне.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как да се използват кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър, прилагането на ефекти върху моно и стерео вълни и използването на ефектите по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дилей за допълнителна информация за различните видове дилеи при работата с аудио, включително и басовия хор.

Сух и мокър микс

Басовият хор в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и сигнала на хора. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.