Orinj Хор

Orinj версия 7.0.0

Ефектът Orinj Хор имитира истинския хор – един и същи звук от няколко различни източника. Целта на един хор е да направи звука по-пълен. Той прави така, като повтаря сигнала няколко пъти (гласовете) със същата амплитуда, оригиналния сигнал (без затихване). За да имитира няколко различни източника, всяко повторение е отделено малко във времето – забавено е с една малка стойност. За да имитира един естествен хор, забавянето между оригиналния сигнал и всяко от повторенията не е постоянно, а се променя бавно във времето с малки стойности (помитането на забавянето).

Пример на хора в Orinj

Следното музикално парче съдържа три повторения на един и същи китарен мотив. Първото повторение е както е записано, без хора. Второто повторение използва един хор с малко гласове и кратки помитания в забавянето (3 повторения на сигнала в левия канал, 4 в десния канал, с максимално отклонение на повторения сигнал от оригиналния сигнал равно на 60 ms и в двата канала; полярността на десния канал е обърната). Третото повторение използва един хор с много гласове и дълги помитания в забавянето (50 повторения на сигнала с максимално отклонение от 100 ms; параметрите на двата канала са един и същи).

Щракни за да чуеш този пример с хор.

Свири примера с хора

Работа с хора в Orinj

Хорът може да бъде приложен към писти, спомагателни канали и главния канал в изгледа за многопистовата сесия и към вълните в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Хор (Orinj Chorus) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Дилей (Delay) и след това на Orinj Хор (Orinj Chorus) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за хора в Orinj

Когато този прозорец се покаже, хора е добавен. Настрои параметрите на хора – описани по-долу – в прозореца и щракни на Close.

Параметри на Orinj Хор

Виж Orinj Ефекти за обяснение за това, как работят контролите заглавие (Title), писта (Track), предопределени настройки (Presets), подмини (Bypass) и заключи каналите (Lock channels). Останалите контроли са описани тук:

 • Гласове в левия канал (Left channel voices): Използвай тази контрола за да определиш броя на гласовете в левия канал. Броя на гласовете е броя на повторенията плюс оригиналния сигнал. Хорът може да име между 2 и 100 гласа (1 и 99 повторения).
 • Максимално забавяне в левия канал (Left channel maximum delay): Използвай тази контрола за да определиш максималното забавяне между оригиналния сигнал и което и да е повторение в левия канал. Забавянето е в милисекунди (ms) и може да бъде между 10 ms и 200 ms.
 • Минимално забавяне в левия канал (Left channel minimum delay): Използвай тази контрола за да определиш минималното забавяне между оригиналния сигнал и което и да е повторение в левия канал. Това забавяне е в милисекунди (ms) и може да бъде между 5 ms и 100 ms.
 • Скорост в левия канал (Left channel rate): Използвай тази контрола за да определиш скоростта, с която забавянето между оригиналния сигнал и което и да е повторение в левия канал се променя. Забавянията между оригиналния сигнал и повторенията не са постоянни, но се променят (има помитане на забавянето). Този параметър определя колко бързо това става. Скоростта се измерва в милисекунди за една секунда (ms/s) и може да бъде между 0 ms / s и 20 ms / s. Стойността 5 ms/s например означава, че забавянето ще се променя най-много с 5 ms за всяка секунда.
 • Обърни левия канал (Left channel invert): Щракни на тази кутия за да обърнеш фазата на хоровия сигнал в левия канал (за да обърнеш сигнала отгоре надолу). Някои хорови ефекти може да са по интересни с тази настройка, в зависимост от настройките на останалите параметри.
 • Гласове в десния канал (Right channel voices): Използвай тази контрола за да определиш броя на гласовете в десния канал. Тази контрола работи по същия начин, както контролата за гласовете в левия канал, но в десния канал.
 • Максимално забавяне в десния канал (Right channel maximum delay): Използвай тази контрола за да определиш максималното забавяне между оригиналния сигнал и което и да е повторение в десния канал. Тази контрола работи по същия начин, както контролата за максималното забавяне в левия канал, но в десния канал.
 • Минимално забавяне в десния канал (Right channel minimum delay): Използвай тази контрола за да определиш минималното забавяне между оригиналния сигнал и което и да е повторение в десния канал. Тази контрола работи по същия начин, както контролата за минималното забавяне в левия канал, но в десния канал.
 • Скорост в десния канал (Right channel rate): Използвай тази контрола за да определиш скоростта, с която забавянето между оригиналния сигнал и което и да е от повторенията в десния канал се променя. Тази контрола работи по същия начин, както скоростта в левия канал, но в десния канал.
 • Обърни десния канал (Right channel invert): Щракни на тази кутия за да обърнеш фазата на хоровия сигнал в десния канал.
 • Амплитуда на левия канал (Left channel gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш амплитудата, която е добавена към повторенията в левия канал. Тези контроли обикновено не са нужни за хорове, в които има малък брой повторения. Когато обаче има много повторения, тези повторения могат да претоварят хоровия сигнал. В тези случаи, можеш да намалиш амплитудата.
 • Амплитуда на десния канал (Right channel gain): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш амплитудата, която е добавена към повторенията в десния канал.

Когато променяш максималното забавяне в който и да е от каналите, минималното забавяне може да се промени автоматично. Това е така, защото минималното забавяне трябва да е винаги по-малко от максималното забавяне. Също така, когато променяш минималното забавяне в който и да е от каналите, максималното забавяне може да се промени за да е винаги по-голямо от минималното забавяне.

Първият път, когато настройките на хора са определени, началното забавяне за всяко от повторенията е със случайна стойност между минималното и максималното забавяне. Така, началното забавяне, в началото на свиренето, е различно за всяко от повторенията. Ако свиренето спре и след това започне пак, същите случайни стойности се използват, така че звученето на ефекта да е същото. По време на свиренето, забавянето на всяко от повторенията се променя нагоре и надолу с някаква случайна скорост (по-малка от максималната скорост определена в прозореца) между минималното и максималното забавяне.

Виж Orinj Ефекти за допълнителни бележки за: къде ефектите в Orinj могат да се използват, как се прилагат ефектите при моно и стерео вълните и как се използват ефекти по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за как да създаваш, променяш, местиш и махаш ефекти. Виж Дилей за още информация за различните видове ефекти дилей, включително и хора, при работата с аудио.

Сух и мокър микс

Хорът в Orinj позволява промени в сухия и мокрия микс. Тоест, можеш да променяш микса между оригиналния сигнал и сигнала на хора. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.