Стандарт General MIDI 1

Протоколът MIDI описва как устройствата MIDI общуват едно с друго чрез език, хардуер и формати на файловете. General MIDI 1 не е протокол, а е стандарт, който описва частите от протокола MIDI, които едно устройство MIDI трябва да знае за да задоволи този стандарт. Това е едно нивата на задоволяване на езика MIDI, които устройствата MIDI могат да имат (едно друго ниво е General MIDI 2). С други думи, General MIDI 1 показва колко едно устройство MIDI трябва да знае от езика MIDI.

Стандарта General MIDI 1 (англ., "основен MIDI", също така наречен "General MIDI Level 1" или "GM1") е частта от езика MIDI, описана по-долу. Устройствата MIDI, които познават тази част от езика, задоволяват стандарта GM1.

Едно устройство, което задоволява стандарта GM1, спазва следните изисквания.

 • То позволява или 24 едновременни мелодични ноти и ноти на перкусията (ударните инструменти) или пък позволява едновременно 16 мелодични ноти и 8 ноти на перкусията. (Забележи, че нотите в MIDI са изпратени една след друга, но MIDI също така изисква скорост от 31.25 Kbaud, т.е.. 31,250 символа в секунда и тези ноти ще се възприемат като едновременни. Така, това изискване за "едновременност" е просто изискване за скорост).
 • То позволява скорости при всички ноти (виж Съобщение Спри Нотата в MIDI и Съобщение Свири Нотата в MIDI).
 • То има 16 канала и канал 10 (ако броим от 1) винаги е канала за перкусия.
 • Всеки канал може да избере инструмент, който може да е звук, тембър и т.н.
 • Всеки канал позволява полифония (може да свири два или повече гласа едновременно).
 • То реагира на следните контроли: грубо транспониране (контрола номер 1, ако броим от 0); груба сила на звука (контрола номер 7); груба панорама (10); грубо изражение (11); педал за задържане 1 (включен / изключен) (64); изключи всички контроли (121); спри всички ноти (123).
 • То реагира на съобщенията натиск на канала и транспониране.
 • То реагира на следните регистрирани параметри: интервал на транспонирането (стойност 0 за контролите 0x64 и 0x65); прецизна настройка (стойност 1); груба настройка (стойност 2) и реагира на контролите за стойностите на данните (контролите със стойности 6 и 38) за определянето на стойностите на тези регистрирани параметри.
 • То реагира на всички съобщения за системата (виж Съобщения за системата в реално време в MIDI и Обикновени съобщения за системата в MIDI).

Виж също:
Протокол Musical Instrument Digital Interface (MIDI)

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.