Orinj Махане на DC

Orinj версия 7.0.0

Махането на DC в Orinj е един ефект, който маха отместването на сигнала от средните му стойности. Ако сигналът например е една вълна, която се колебае между положителни и отрицателни стойности, ефектът за махането на DC прави така, че сигнала да е горе долу центриран спрямо средата (спрямо нулата). Ако вълната на сигнала има повече или по-големи положителни стойности, махането на DC ще премести сигнала към отрицателните стойности, така че средното на положителните и отрицателните стойности да е приблизително еднакво.

Преместването на сигнала е неговата DC амплитуда (от англ., "direct current" или постоянен ток). По-опростено, това е частта на сигнала, която не се колебае. Когато сигнала се измества към средата, тази част се премахва.

Работа с махането на DC

Махането на DC в Orinj може да се добави към писти, спомагателни канали и главния канал в многопистовата сесия и към вълни в изгледа за единични вълни.

 • За да добавиш ефекта към една писта в сесията, първо щракни на пистата за да я избереш. Щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Махане на DC (Orinj DC Removal) в менюто.
 • За да добавиш ефекта към един спомагателен канал в сесията, щракни на Писта (Track), след това на Групи / Спомагателни канали (Groups / Aux Channels) и след това на Контроли за спомагателните канали (Aux Channel Controls) в менюто. В прозореца за контролите за спомагателните канали, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към главния канал в сесията, щракни на Писта (Track) и след това на Главен канал (Master Channel) в менюто. В прозореца за главния канал, щракни на бутона Добави (Add).
 • За да добавиш ефекта към една вълна в изгледа за единични вълни, щракни на Ефект (Effect), Други (Other) и след това на Orinj Махане на DC (Orinj DC Removal) в менюто.

Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за махането на DC в Orinj

Когато прозорецът се покаже, ефектът за махането на DC вече е добавен. Настрой неговите параметри и щракни на Затвори (Close).

Параметри на махането на DC в Orinj

Махането на DC в Orinj променя стойностите на сигнала в зависимост от средното им аритметично и прави това бавно. Това е необходимо, за да се избегне дисторшъна. Затова, параметрите на ефекта са тези по-долу.

Виж Orinj Ефекти за обяснение на това, как работят контролите Заглавие (Title), Писта (Track), Предопределени настройки (Presets) и Подминаване (Bypass). Останалите параметри на махането на DC в Orinj са описани тук.

 • Атака (Attack): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш атаката на махането на DC. Атаката е времето, което отнема на махането на DC да промени измесването от нула до 1 dB. Атаката се определя в милисекунди (ms) и може да е между 0 ms и 200 ms.
 • Средно (Average): Използвай тези контроли – кутията и плъзгача – за да определиш времето, което махането на DC ще използва за да изчисли средното аритметично на положителните и отрицателните стойности и да измери измесването на сигнала от средата. Това време също се измерва в милисекунди и може да е между 0 ms и 100 ms.

Виж Orinj Ефекти за още информация за: къде можеш да използваш ефектите в Orinj, как се работи с кутии и плъзгачи, които влияят на един и същи параметър (като кутията и плъзгача за атаката), как ефектите се прилагат върху моно и стерео вълни и как ефектите се използват по време на свиренето. Виж Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за създаването, промяната и махането на ефектите.

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.