Orinj Работа с вълните в изгледа за единични вълни

Orinj версия 4.0.0

Изгледът за единични вълни в Orinj работи с отделни файлове уейв.

Отвори една вълна

За да отвориш един файл уейв, щракни на Файл (File) и след това на Отвори (Open) в менюто на Orinj. Намери вълната и я отвори.

Ако искаш да отвориш една вълна, която си използвал наскоро, можеш да щракнеш на Файл (File) и след това на Скорошни (Recent) в менюто на Orinj. Ако вълната е показана под командата Скорошни (Recent), щракни на нея за да я отвориш.

Ако се опиташ да отвориш един файл AIF, AU, или един файл уейв, която не е PCM (като компресираните файлове уейв A-law и U-law), Orinj ще се опита да превърне този файл в един файл PCM. Един нов файл ще бъде създаден и оригиналния файл ще остане непроменен.

Затвори една вълна

За да затвориш вълната, която е показана, щракни на Файл (File) и след това на Затвори (Close) в менюто на Orinj.

Запази една вълна

Тъй като Orinj не променя звуковите данни на файловете уейв, а винаги вместо това създава един нов файл, запазването на вълните не е необходимо. Ако искаш да запазиш вълната с някакво друго име или на друго място, щракни на Файл (File) и след това на Запази (Save As) в менюто на Orinj.

Избери коя вълна да покажеш

За да избереш коя вълна е показана, щракни на Уейв (Wave) и след това на Избери (Select) в менюто на Orinj. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за избиране

Всички вълни, които са отворени, ще бъдат показани в този прозорец. Щракни на тази, която искаш да видиш и щракни на OK.

Свири, спри сиренето, сложи пауза и превърти напред или назад

За да изсвириш твоя файл уейв, щракни на бутона за свирене (Бутон за свирене) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Свири (Play) в менюто на Orinj. За да изсвириш само това, което се вижда на екрана щракни на бутона за свирене на екрана (Бутон за свирене на екрана) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Свири Екрана (Play Screen) в менюто на Orinj. Когато курсора за свирене (вертикалната жълта линия) стигне до края на това, което се вижда на екрана, свиренето ще спре. За да свириш една част от файла уейв в лупинг, избери тази части и щракни на бутона за свирене в лупинг (Бутон за свирене в лупинг) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Свири в Лупинг (Play Loop) в менюто на Orinj. За да избереш част от файла уейв, първо щракни на курсора за избиране (Курсор за избиране) в лентата за курсорите най-отдолу в Orinj и след това щракни на вълната на екрана и завлечи мишката наляво или надясно.

За да спреш свиренето, щракни на бутона за спиране (Бутон за спиране) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Спри (Stop) в менюто на Orinj. Курсора за сирене ще се върне там, където свиренето е започнало.

За да сложиш свиренето в пауза, щракни на бутона за пауза (Бутон за пауза) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj или щракни на Сесия (Session) и след това на Пауза (Pause) в менюто на Orinj. След като сложиш свиренето в пауза, можеш да го продължиш или да го спреш.

За да превъртиш напред, щракни на бутона за превъртане напред (Бутон за превъртане напред) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj. Можеш да превърташ само по време на свиренето. Когато отпуснеш бутона за превъртане, свиренето ще продължи. За да превъртиш свиренето назад, щракни на бутона за превъртане назад (Бутон за превъртане назад) в лентата за свирене най-отдолу в Orinj. Също можеш да превърташ само по време на свиренето и свиренето ще продължи, когато отпуснеш бутона за превъртане.

Ако искаш да превъртиш напред до края на файла уейв, щракни на бутона за превъртане до края (Бутон за превъртане напред до края) или щракни на Сесия (Session) и след това на Превърти до Края (Fast Forward To End) в менюто на Orinj. За да превъртиш назад до началото на файла уейв, щракни на бутона за превъртане до началото (Бутон за превъртане назад до началото) или щракни на Сесия (Session) и след това на Превърти до Началото (Rewind To Start) в менюто на Orinj. Можеш да превърташ до края или до началото и по време на свиренето и когато свиренето е спряно.

Промени амплитудата или панорамата на вълната

За да промениш амплитудата или панорамата на текущата вълна, използвай контролите за амплитудата и панорамата в панела с контролите за пистата вляво на пистата. Самата вълна няма да бъде променена, а амплитудата и панорамата ще бъдат променени по време на свиренето.

За да промениш амплитудата или панорамата за части от вълната, използвай амплитудните и панорамните обвивки. Виж Orinj Работа с пистите в сесията за допълнителна информация за обвивките.

Режи една вълна

За да отрежеш част от текущата вълна, избери тази част и щракни на Вълна (Wave) и след това на Режи (Cut) в менюто на Orinj. Orinj ще създаде една нова вълна, а оригиналната вълна няма да бъде променена. (Ако това рязане разделя вълната на две, два нови файла уейв ще бъдат създадени).

Приложи обвивките и ефектите

Когато добавяш ефекти или променяш амплитудата или панорамата, тези промени се изчисляват по време на свиренето и всъщност не променят оригиналния файл уейв. Ако искаш перманентно да приложиш тези контроли към вълната и искаш всъщност да промениш звуковите данни на вълната, щракни на Ефект (Effect) и след това на Приложи Обвивките и Ефектите (Apply Envelopes and Effects) в менюто на Orinj. Orinj ще създаде един нов файл уейв. Оригиналният файл ще остане непроменен.

Избери изходното устройство

За да избереш изходното устройство, което ще свири звуковите данни, щракни на Сесия (Session) и след това на Изходно Устройство (Output Device) в менюто на Orinj. Ще видиш един прозорец, който показва достъпните изходни устройства. Избери това, което искаш и щракни на OK.

Промени аудио формата на вълната

За да прегледаш формата на аудиото в текущата вълна, като например нейната пробна честота, пробна резолюция и брой на каналите, щракни на Уейв (Wave) и след това на Аудио Формат (Audio Format) в менюто на Orinj за да прегледаш настройките за аудио на текущата вълна. Промени тези настройки, ако искаш и щракни на OK, когато си готов. Ако направиш промени, Orinj ще създаде един нов файл уейв с определения формат за аудио. Оригиналният файл ще остане непроменен.

Прегледай честотното съдържание на една вълна

За да прегледаш честотното съдържание на вълната, щракни на Уейв (Wave) и след това на Честотно Съдържание (Frequency Content) в менюто на Orinj. Ще видиш един прозорец, който показва честотите, които преобладават във файла уейв.

Транспонирай или разтегни една вълна

За да транспонираш една вълна без да и промениш темпото, щракни на Уейв (Wave) и след това на Транспонирай (Pitch Shift) в менюто на Orinj. За да разтеглиш или скъсиш една вълна без да и промениш тоналността, щракни на Уейв (Wave) и след това на Разтегни (Stretch) в менюто на Orinj.

Промени мета данните на една вълна

За да промениш мета данните на една вълна, щракни на Уейв (Wave) и след това на Мета Настройки (Meta Properties) в менюто на Orinj.

Обърни файла уейв

За да обърнеш един файл уейв, така че той да звучи все едно се свири отзад напред, щракни на Уейв (Wave) и след това на Обърни (Reverse) в менюто на Orinj.

Раздели една стерео вълна

За да разделиш една стерео вълна, така че всеки от двата канала да стане една отделна моно вълна, щракни на Уейв (Wave) и след това на Раздели Стерео Вълна (Split Stereo Wave) в менюто на Orinj. Два нови файла ще бъдат създадени и отворени в Orinj. Оригиналният файл ще остане непроменен. Файлът, който съдържа левия канал, ще бъде този първоначално показан в изгледа.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.