Orinj Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия

Orinj версия 7.0.0

Всяка писта в изгледа за многопистовата сесия има свой панел с контроли. Този панел се намира вляво на пистата и позволява различни операции върху пистата. Следното е панела с контроли за пистата.

Панел с контроли за пистата

Име на пистата

Името на пистата е най-отгоре в панела с контроли за пистата (например "Track 1" в горната картинка). Ако искаш да промениш името на пистата, вкарай новото име тук. Имената на пистите ти помагат да организираш твоята сесия, защото новите записани вълни първоначално носят името на пистата. Ако например преименуваш пистата на "Bass" и запишеш една вълна в тази писта, вълната ще бъде наречена "Bass_1.wav" или "Bass_2.wav" и така нататък, в зависимост от колко файлове вече имаш записани в тази писта. Винаги можеш да преименуваш тези вълни след това.

Контроли за амплитудата

Контролите за амплитудата (Контроли за амплитудата) ти позволяват да промениш амплитудата на пистата в микса на сесията. Можеш да вкараш нова стойност на амплитудата, да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата да увеличиш и намалиш амплитудата или да натиснеш ENTER или да щракнеш два пъти с мишката върху контролата за да извикаш прозореца за амплитудата показан тук.

Прозорец за амплитудата

Промени амплитудата в прозореца и го затвори, когато си готов. Можеш също така да натиснеш ENTER за да затвориш прозореца. Можеш да използваш и кутията, и плъзгача в прозореца. Тези две контроли работят заедно и всяка от тях се променя, когато работиш с другата. Обикновено е по-лесно да използваш плъзгача за по-големи промени в амплитудата и кутията за по-прецизни настройки.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш върху Писта (Track) и след това Амплитуда (Volume) в менюто на многопистовата сесия за да промениш амплитудата на избраната писта.)

Контроли за панорамата

Използвай контролата за панорамата (Контроли за панорамата) за да промениш панорамата на пистата. Можеш да вкараш нова стойност за панорамата, да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата за да преместиш панорамата съответно надясно и наляво или да натиснеш ENTER или да щракнеш два пъти с мишката върху контролата за да извикаш прозореца за панорамата показан тук.

Прозорец за панорамата

Използвай прозореца за да промениш панорамата и го затвори, когато си готов. Натискането на ENTER в прозореца също го затваря. Както при прозореца за амплитудата, кутията и плъзгачът работят заедно.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш на Писта (Track) и след това на Панорама (Pan) в менюто за многопистовата сесия за да промениш панорамата на пистата.)

Отрицателна стойност на панорамата означава панорама вляво. Положителна стойност на панорамата означава панорама вдясно. Една панорама от отрицателно 100 е само левия канал и една панорама от положително 100 е само десния канал. Една панорама от положително 25 означава, че амплитудата на десния канал ще се умножи по 1.25 (4.5 dB) и амплитудата на левия канал ще се умножи по 0.75 (-5.75 dB). Работата с всички сигнали в Orinj е стерео. Моно звукът се превръща в стерео звук по време на смесването и свиренето.

Бутон за входното устройство

Входното устройство е това устройство, от което пистата получава звуковите данни при записа. Ако щракнеш на бутона за входното устройство (Бутон за входното устройство), ще видиш следния прозорец.

Прозорец за входното устройство

Този прозорец показва достъпните входни устройства. Входните устройства, които са достъпни и се показват тук, зависят от твоя хардуер. Обикновено, основното устройство за запис на звук ("primary sound capture driver") ще бъде устройството, което е избрано като основно в твоята операционна система.

Използвай този прозорец за да избереш входното устройство. Избери дали искаш да запишеш един стерео сигнал (и от левия, и от десния канал), само левия канал или само десния канал. Вълните, които ще запишеш след това ще са с два канала, ако избереш стерео или ще бъдат моно вълни с един канал, ако избереш левия или десния канал. Ако искаш да направиш така, че промените тук да се приложат към всички писти, щракни на "Всички писти" ("All tracks"). Щракни на OK за да запазиш промените.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш на Писта (Track) и след това на Входно Устройство (Input Device) в менюто за многопистовата сесия за да промениш входното устройство за избраната писта.)

Бутон за заглушаване

Използвай бутона за заглушаване (Бутон за заглушаване) за да заглушиш пистата. Пистата няма да се чува по време на свиренето на сесията.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш на Писта (Track) и след това на Заглуши (Mute) в менюто за многопистовата сесия за да заглушиш избраната писта.)

Бутон за соло

Използвай бутона за соло (Бутон за соло) за да сложиш пистата в соло. Всички останали писти ще бъдат заглушени и няма да се чуват по време на свиренето, освен ако също са в соло.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш на Писта (Track) и след това на Соло (Solo) в менюто за многопистовата сесия за да сложиш избраната писта в соло.)

Бутон за запис

Използвай бутона за запис (Бутон за запис) за да избереш пистата за запис. Ако след това започнеш записа, аудио данните ще бъдат записани в тази писта. Можеш да избереш няколко писти за запис. Това е полезно, ако имаш повече от едно входно устройство и искаш да изпратиш данните от различните входни устройства към различни писти.

(Съвет: Можеш също така да щракнеш на Писта (Track) и след това на Запиши (Record) в менюто за многопистовата сесия за да избереш пистата за запис.)

Бутон за показване на амплитудните обвивки

Щракни на бутона за показване на амплитудните обвивки (Бутон за амплитудните обвивки) за да видиш или скриеш амплитудната обвивка на пистата. Следното е една примерна писта и нейните амплитудна обвивка.

Пример на една амплитудна обвивка

Амплитудната обвивка ще се покаже като една жълта линия. Когато тази линия клони нагоре с времето, амплитудата на пистата ще се увеличава плавно. В примера по-горе, амплитудата на пистата ще се увеличи от 0 dB в началото до +9 dB в средата. Когато тази линия клони надолу с времето, амплитудата на пистата ще се увеличава.

За да промениш амплитудната обвивка, първо щракни на бутона за курсора за рисуване (Бутон за курсора за рисуване) в лентата за курсорите. След това можеш да щракаш върху пистата за да добавяш точки в обвивката. Можеш и да влачиш точки за да ги преместиш.

Бутон за показване на панорамните обвивки

Щракни на бутона за показване на панорамните обвивки (Бутон за обвивката за панорамата) за да видиш панорамната обвивка на пистата. Панорамната обвивка ще се покаже като една синя линия през пистата (подобно на амплитудната обвивка по-горе). Когато панорамната обвивка клони нагоре с времето, панорамата на пистата ще се премества плавно надясно. Когато линията клони надолу с времето, панорамата на пистата ще се премества наляво.

За да промениш панорамната обвивка, първо щракни на бутона за курсора за рисуване (Бутон за курсора за рисуване) в лентата за курсорите. Можеш след това да щракаш върху пистата за да добавяш точки в панорамната обвивка и да влачиш точки за да ги местиш.

Контроли и обвивки за сухия и мокрия микс и други контроли за ефектите

Виж Orinj Ефекти и Orinj Работа с ефектите за допълнителна информация за контролите в тази част.

Използвай контролите за сухия микс (Контрола за сухия микс) за да промениш сухия микс на един ефект. Използвай контролите за мокрия микс (Контрола за мокрия микс) за да промениш мокрия микс на един ефект. Както при контролите за амплитудата и панорамата, можеш да вкараш нови стойности за сухия или мокрия микс, да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата за да увеличиш или намалиш сухия или мокрия микс или да натиснеш ENTER или да щракнеш два пъти с мишката върху контролите за да видиш прозорци за сухия или мокрия микс. Щракни на бутона за показване на обвивката за сухия микс (Бутон за обвивката за мокрия микс) за да видиш обвивката за сухия микс на избрания ефект в пистата. Щракни на бутона за показване на обвивката на мокрия микс (Бутон за обвивката за мокрия микс) за да видиш обвивката на мокрия микс в избрания ефект в пистата.

Тъй като само някои от ефектите имат сух / мокър микс, контролите за сухия и мокрия микс може да са недостъпни, ако пистата няма ефекти или ако избраният ефект няма сух / мокър микс.

Кутията за ефектите (Кутия за избиране на ефекта) показва избрания ефект.

Щракни на бутона за промяна на ефекта (Бутон за промяна на ефекта) за да промениш параметрите на избрания ефект.

Амплитуден измерител

Амплитуден измерител

Амплитудният измерител показва амплитудата на пистата по време на свиренето или на записа за левия и десния канал. Бутоните най-отгоре на тази контрола ще светнат, ако пистата надвишава максималната амплитуда. Щракни на тези бутони за да ги върнеш в нормалното им състояние.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.