Orinj Панел с контролите за пистата в изгледа за единични вълни

Orinj версия 7.0.0

Панелът в най-лявата част на изгледа за единични вълни съдържа няколко контроли за текущата вълна.

Контрола за амплитудата

Контрола за амплитудата

Използвай контролата за амплитудата за да промениш амплитудата на вълната по време на свиренето. Можеш да вкараш амплитудата най-отгоре в контролата или пък можеш да преместиш плъзгача. Тези две контроли работят заедно и всяка от тях ще се промени, ако промениш другата. Когато си в контролата, можеш и да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата за да увеличиш или намалиш амплитудата. Ако тази вълна се използва и в изгледа за многопистовата сесия, нейната амплитуда в многопистовата сесия няма да бъде променена.

Контрола за панорамата

Контрола за панорамата

Използвай контролата за панорамата за да промениш панорамата на вълната по време на свиренето. Можеш да вкараш панорамата най-отгоре в контролата или да преместиш плъзгача. Както при контролата за амплитудата, двете контроли за панорамата работят заедно. Когато си в контролата, можеш и да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата за да преместиш панорамата съответно надясно и наляво. Тези контроли няма да променят панорамата на вълната в многопистовата сесия, ако тази вълна се използва и в сесията.

Отрицателна стойност на панорамата означава панорама вляво. Положителна стойност на панорамата означава панорама вдясно. Една панорама от отрицателно 100 е само левия канал и една панорама от положително 100 е само десния канал. Една панорама от положително 25 означава, че амплитудата на десния канал ще се умножи по 1.25 (4.5 dB) и амплитудата на левия канал ще се умножи по 0.75 (-5.75 dB). Работата с всички сигнали в Orinj е стерео. Моно звукът се превръща в стерео звук по време на смесването и свиренето.

Амплитуден измерител

Амплитуден измерител

Измерителят за амплитудата следва амплитудата, когато вълната се свири. Ако амплитудата на вълната надвиши позволения максимум, бутоните най-отгоре на измерителя ще "светнат". Щракни на тях за да ги върнеш в нормалното им положение.

Бутон за изходното устройство

Щракни на бутона за изходното устройство (Бутон за изходното устройство) за да избереш изходното устройство, което ще свири вълната. Ще видиш следния прозорец.

Прозорец за изходното устройство

Избери едно изходно устройство в този прозорец и щракни на OK. (Устройството "Primary Sound Driver" обикновено е устройството, което е избрано в операционната система).

Бутон за показване на амплитудните обвивки

Щракни на бутона за показване на амплитудните обвивки (Бутон за амплитудните обвивки) за да покажеш или скриеш амплитудните обвивки на вълната. Виж Orinj Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия за допълнителна информация.

Бутон за показване на панорамните обвивки

Щракни на бутона за показване на панорамните обвивки (Бутон за панорамните обвивки) за да покажеш или скриеш панорамните обвивки на вълната. Виж Orinj Панел с контролите за пистата в многопистовата сесия за допълнителна информация.

Контроли за ефектите

Контроли за ефектите

Ефектите, които са приложени към твоята вълна, ще бъдат показани тук.

  • За да преместиш един ефект нагоре в реда на ефектите, избери го и щракни на бутона Нагоре (Up). (Съвет: Можеш също така да щракнеш на Ефект (Effect) и след това на Премести Нагоре (Move Up) в менюто на Orinj).
  • За да преместиш един ефект надолу в реда на ефектите, избери го и щракни на бутона Надолу (Down). (Съвет: Можеш също така да щракнеш на Ефект (Effect) и след това на Премести Надолу (Move Down) в менюто на Orinj).
  • За да махнеш един ефект, избери го и щракни на бутона Махни (Remove). (Съвет: Можеш също така да щракнеш на Ефект (Effect) и след това на Махни (Remove) в менюто на Orinj.)
  • За да промениш параметрите на един ефект, избери го и щракни на бутона Промени (Modify) или щракни на Ефект (Effect) и след това на Промени (Modify) в менюто на Orinj. Ще видиш един прозорец с параметри, които са специфични за ефекта, който искаш да промениш.

За да добавиш ефекти или да ги преработиш (да ги зазидаш във файла на вълната), използвай командите под Ефект (Effect) в менюто на Orinj.

Както с останалите контроли в този панел, ефектите се прилагат само към тази вълна и не влияят на многопистовата сесия.

Контроли за сухия и мокрия микс

Контроли за сухия микс

Контроли за мокрия микс

Използвай контролите за сухия и мокрия микс за да настроиш сухия и мокрия микс на ефекта. Избери ефекта в кутията с ефекти и промени контролите така, както искаш. Когато си в контролите, можел и да използваш стрелките нагоре и надолу на клавиатурата. Не всички ефекти имат сух и мокър микс и, в зависимост от това, кой ефект е избран, тези контроли може да са недостъпни. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Покажи обвивките за сухия и мокрия микс

Използвай бутона за показване на обвивките за сухия микс (Бутон за обвивките на сухия микс) за да покажеш обвивките за сухия микс на ефекта. Използвай бутона за показване на обвивките за мокрия микс (Бутон за обвивките на мокрия микс) за да покажеш обвивките за мокрия микс на ефекта. Тези бутони може да се недостъпни, ако текущият ефект няма сух и мокър микс. Виж Orinj Ефекти за допълнителна информация.

Скала за амплитудата на върховете

Ако отвориш една вълна в изгледа за единични вълни, панела с контролите за пистата ще покаже амплитудата на върховете на вълната в децибели. Скалата с децибелите е до дясната граница на панела с контролите за пистата, вляво на вълната. Ще има една скала за моно вълни и две скали за стерео вълни.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.