Фленджър или фейзър

Качено от mic на Thu, 01/02/2020 - 15:11

Прочетох няколко статии за разликите между фленджърите и фейзърите и гледах видео. Не ми харесаха. Трудно е да се разбере каква е разликата. Доста от видеата говорят за повече или по-малко "свистящо", "ярко" и "изразено", но това не ми казва нищо и зависи от настройките. Също така, видеата си противоречат.

Тъй като съм създавал фленджъри и фейзъри, бих казал:

 • Най-изразената част на фленджъра е едно вибрато с малко тремоло и оцветяване.
 • Най-изразената част на фейзъра е уа-уа с оцветяване.

Но не е задължително да ми вярваш. Тези ефекти често се описват по-друг начин а не както аз ги описвам. Прочети повече по-долу.

Фленджър

Един фленджър събира оригиналния сигнал с едно забавено копие на оригиналния сигнал. Забавеното копие е с оригиналната си амплитуда (няма затихване). Забавянето е доста кратко (например, 5-20 милисекунди) и се променя нагоре и надолу с някаква скорост (с някакво нискочестотно трептене).

Просто забавяне

Виж комбинацията на оригиналния сигнал със забавения оригинален сигнал, ако предположиш, че забавянето е постоянно. По-долу ще погледнем какво става, когато забавянето се променя.

Ето една графика на амплитудите на някои честоти, когато тези честоти са събрани с техните забавени версии. Използваме едно кратко забавяне от 20 милисекунди.

Амплитуден спектър на един слапбак дилей – един фленджър без нискочестотно трептене

Амплитудите на честотите 50 Hz и 100 Hz са удвоени. Това има смисъл. Периода (цикъла) на 50 Hz е 1 секунда / 50 = 0.02 секунди = 20 ms и така тази вълна е забавена точно с периода си. Забавената версия не се отличава от оригиналната. Събирането на оригиналната и забавената вълна е същото, като удвояването на оригиналната вълна.

Честотите, които не са множители на 50 са с намалена амплитуда с различни стойности. Честотите 25 Hz, 75 Hz и така нататък са нулирани. Това също има смисъл. Периода на 25 Hz е 40 ms и тази вълна е забавена с половината от периода и (обърната е). Оригиналната вълна, събрана с същата вълна но с обратна фаза, е нулирана.

Графиката прилича на гребен и така това просто забавяне е "филтър гребен". Позициите на браздите зависят от стойността на забавянето.

Гребена "оцветява" звука. Какво е "оцветяването"? Използвам този термин за да кажа: Амплитудите на честотите, които излизат от ефекта не са същите, като амплитудите на честотите, които влизат. Някои са повишени, някои са понижени и така върху сигнала има някаква еквилизапия. Но термина не е много ясен. Какви са промените в амплитудите на честотите зависи от входния сигнал, конструкцията на ефекта и параметрите.

Фленджър

Забавянето във фленджъра не е всичко. В един фленджър, забавянето плавно се променя нагоре и надолу.

Когато забавянето се променя, забавената част от сигнала се забързва и забавя. Това означава, че променя своята тоналност (нагоре, когато е забързана; надолу, когато е забавена).

Когато тоналността на забавения сигнал се променя (и нагоре, и надолу), браздите в амплитудния спектър в графиката бавно изчезват.

 • Непрекъснатата линия по-долу показва амплитудите на честотите в събрания оригинален сигнал плюс забавения оригинален сигнал без промени в тоналността.
 • Прекъснатата линия е същата, но тоналността на забавения сигнал е малко променена нагоре (приблизително 7 цента или 7 процента от един полутон).
 • Линията от точки също е същата, но промяната в тоналността е приблизително 40 цента нагоре (почти половин полутон).

Амплитуден спектър на един фленджър при колебанието

Колкото по-голяма е промяната в тоналността (нагоре или надолу), толкова по-плосък е амплитудния спектър.

Какво чуваме в един фленджър

В един фленджър:

 • Браздите в амплитудния спектър е "оцветяването". Пак, този термин не е много специфичен, но това е резултата от комбинирането на два сигнала с различни фази и, при слушането, се разпознава. Може например да даде малко металично качество на един запис на китарата. Това не е нещото, което ми е най-интересно.
 • Фактът, че браздите изчезват (и всъщност се местят наляво и надясно) също не е нещо, за което можем да кажем "аха".
 • Непрекъснатото "излизане от тоналността" и "връщане към тоналността" в забавения сигнал се забелязва. По-принцип, това е едно вибрато в забавения сигнал. Причинява се от промените в забавянето, които разтягат и скъсяват сигнала във времето и причиняват промяната в тоналността.
 • Също така, когато браздите във фленджъра стават по-плоски, амплитудата на комбинирания оригинален и забавен сигнал намалява (за честотите, които са най-изразени между браздите). Това е едно малко тремоло.

За мен, най-изразената част на фленджъра е комбинацията от вибратото и тремолото.

Фейзър

Един фейзър използва една поредица от всичкопропускащи филтри. Изходният сигнал от първия всичкопропускащ филтър е входния сигнал във втория всичкопропускащ филтър и така нататък, Изходният сигнал от последния всичкопропускащ филтър се събира с оригиналния сигнал.

Всичкопропускащи филтри

Следното е един вид всичкопропускащ филтър, който може да се използва в един фейзър. Ако входния и изходния сигнал при проба k са x(k) и y(k), тогава филтърът е

$$y(k) = d * x(k) + x(k – 1) – d * y(k – 1)$$

Константата d е "затихването" на филтъра (някъде между 0 и 1). Това е само пример и съществуват и други видове всичкопропускащи филтри, които се използват във фейзърите.

Един единствен всичкопропускащ филтър не прави кой-знае какво. Просто пропуска всички честоти, но с променена фаза.

Когато изхода от филтъра се комбинира с оригиналния сигнал, резултатът е нещо като един нискочестотен филтър. Ниските честоти горе-долу се запазват и високите честоти горе-долу са с понижена амплитуда. Това още не е толкова интересно.

Нещата стават интересни, когато се използва повече от един всичкопропускащ филтър.

Фейзър

Когато сигнала мине през два всичкопропускащи филтри, един след друг и след това се събере с оригиналния сигнал, се получава един амплитуден спектър, както в следната графика.

Амплитуден спектър на един фейзър с два всичкопропускащи филтри от първи разряд, без колебание

Това е като един стандартен еквилайзер V. Ниските честоти се запазват, високите честоти се запазват, а средните са с намалена амплитуда, което създава една бразда. За разлика от многото бразди при фленджъра, тук има само една бразда.

Разбира се, фейзърите използват повече всичкопропускащи филтри. Ако добавим още два всичкопропускащи филтри, ще получим още една бразда. Това означава, че фейзъра не винаги работи като един еквилайзер V – не винаги добавя яркост и бас. Последният фейзър, с който си играх, всъщност правеше обратното – повече средни честоти и по-малко яркост от последния ми фленджър.

Позицията на браздите зависи от затихванията на всичкопропускащите филтри. В горната графика, затихванията на първия и втория филтър бяха 0.1 и 0.2.

Най-важното е, че когато затихванията на всичкопропускащите филтри се променят (нагоре и надолу), браздите се местят (съответно надясно и наляво. Не изчезват.

Ето една графика, в която затихванията са както по-горе (непрекъснатата линия), удвоени (прекъснатата линия) и учетворени (линията от точки).

Амплитуден спектър на един фейзър с два всичкопропускащи филтри по време на колебанието

Какво чуваме в един фейзър

В един фейзър:

 • Местенето на браздата наляво и надясно е подобно на едно уа-уа.

За мен, най-изразената част на фейзъра е точно качеството уа-уа.

Параметри

Фокусирам се върху движението във фленджъра и фейзъра, а не върху оцветяването. Има причина за това – за да чуя как двата ефекта се различават, използвам параметри, които правят движението доста изразено.

И фленджъра, и фейзъра са богати на параметри. Фленджърът може да има следните параметри: честота на колебанието в забавянето, център на забавянето, минимално и максимално забавяне (или тоналност), амплитуди на оригиналния или забавения сигнал. Фейзърът може да има: център на всеки всичкопропускащ филтър, честота на колебанието на затихванията, минимум и максимум за това колебание, амплитуди на сухия и мокрия сигнал.

Лесно е да се създадат настройки, при които движението и в двата ефекта по не се забелязва от оцветяването. Тогава ще е по-трудно да се опише разликата. Но без движението, един фленджър е просто един слапбак дилей и един фейзър е просто един еквилайзер. Движението е това, което прави тези ефекти интересни.

автори: mic

Добави нов коментар

Filtered HTML

 • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.