Понижен септакорд

Един понижен септакорд се състои от четири ноти, като: 1) между първата и втората нота има три полутона; 2) между втората и третата нота има три полутона; 3) между третата и четвъртата нота има три полутона.

Пример

Пониженият септакорд върху Ла например използва нотите Ла, До, Ми бемол и Сол бемол. Между Ла и До, До и Ми бемол, Ми бемол и Сол бемол има по три полутона.

Постройка

Пониженият септакорд може да се получи като се вземе стандартния минорен септакорд и се заместят идеалната пета и минорната седма съответно с понижена пета и понижена седма. Минорният септакорд Amin7 е Ла, До, Ми, Сол. Ако идеалната пета се замени с понижена пета (Ми с Ми бемол) и минорната седма се замени с понижена седма (Сол със Сол бемол) се получава понижения септакорд. (Ако вземем минорния септакорд и понижим само петата, но оставим седмата, ще получим полупонижения септакорд – например Am7b5 = Ла, До, Ми бемол, Сол).

Тъй като първите три ноти на понижения септакорд образуват акорд с понижена пета (т.е., пониженото тризвучие, като например Adim = Ла, До, Ми бемол), пониженият септакорд може също да се получи, като към акорда с понижена пета се добави една понижена седма.

Обозначение

Пониженият септакорд се отбелязва с "*7". Например A*7 = Ла, До, Ми бемол, Сол бемол.

Гами

Пониженият септакорд не се получава естествено в повечето гами. Преобладава в хармоничната минорна гама, където може да бъде построен върху втората, четвъртата, шестата и седмата нота в гамата (върху супертониката, субдоминантата, субмедиантата и субтониката), въпреки че върху някои от тези ноти и в същата гама могат да се построят и други акорди. Акордът A*7 съществува например в хармоничните минорни гами в Ла диез, До диез, Ми и Сол. В хармоничната минорна гама в Сол например, един по-подходящ акорд би бил полупониженият Am7b5.

Добави нов коментар

Filtered HTML

  • Freelinking helps you easily create HTML links. Links take the form of [[indicator:target|Title]]. By default (no indicator): Click to view a local node.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.